Uitgelicht: DNA-LAB DAG - 7 april 2017 - Info en inschrijven

Dossier PO-Raad

Onderwijs dossier PO-Raad

Het Docentenplein onderwijs dossier "PO-Raad" bevat:

"PO-Raad" in het onderwijsnieuws

Trouw: ‘Een trainee als oplossing lerarentekort’

Begeleidingstrajecten voor startende leerkrachten in het basisonderwijs zijn een goed middel voor het tegengaan van de hoge uitval onder deze groep. Daarover berichtte dagblad Trouw deze week naar aanleiding van...

→ Lees dit artikel


Meer ruimte voor onderwijs op een andere locatie

Leerlingen die wegens psychische of lichamelijke redenen (tijdelijk) helemaal of gedeeltelijk niet naar school kunnen, mogen voortaan een deel van het onderwijs buiten de school volgen. In zeer uitzonderlijke situaties...

→ Lees dit artikel


Onderzoek naar loongebouw primair onderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer hecht, net als de PO-Raad, groot belang aan flexibele routes voor instromende leraren, met daarbij ook aandacht voor academische verdieping en loopbaanperspectief. De Tweede Kamer...

→ Lees dit artikel


Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het...

→ Lees dit artikel


Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Op alle niveaus, van ambtenaar tot Kamerlid, is gelobbyd om de bekostiging te verruimen...

→ Lees dit artikel


Leraar van het Jaar 2015 bekendgemaakt

Wouter Siebers, leerkracht van de Michaëlschool in Amersfoort, is uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2015 in het primair onderwijs. Meer meesters Naast dat hij een jaarlang ambassadeur...

→ Lees dit artikel


Rol van Onderwijsinspectie wijzigt ingrijpend

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘naar een doeltreffend onderwijstoezicht’. Dit wetsvoorstel maakt een scherp onderscheid tussen de toezichtstaak en de adviserende/stimulerende...

→ Lees dit artikel


PO-Raad wil met Regieteam problematiek asielkinderen aanpakken

De PO-Raad wil op zeer korte termijn een bestuurlijke Ronde Tafel organiseren met alle partijen die betrokken zijn bij de komst van asielkinderen. Doel hiervan is het komen tot gezamenlijke afspraken die de knelpunten...

→ Lees dit artikel


Samenwerken voor meer sport en bewegen

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast leidt het tot een actieve en gezonde leefstijl en zijn er aanwijzingen dat het bijdraagt...

→ Lees dit artikel


Lerarenregister vanaf 2017 verplicht

Vanaf 2017 zijn alle leraren verplicht zich te registreren in het Lerarenregister en alleen geregistreerde leraren mogen de verantwoordelijkheid dragen voor een klas. Dat is het doel van het wetsvoorstel Lerarenregister...

→ Lees dit artikel


Privacy goed regelen, hoe doe ik dat?

Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt...

→ Lees dit artikel


Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk

De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde...

→ Lees dit artikel


Kamer verwerpt oproep onderwijsveld: Minder regels, maar niet voor méér scholen

Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag...

→ Lees dit artikel


AD: 'Steeds meer conflicten tussen ouders en school'

Steeds meer ouders zoeken juridische hulp om een conflict met de school van hun kind op te lossen, dit meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten zien een flinke...

→ Lees dit artikel


Nieuwe regeling Lerarenbeurs; aanvragen tot 30 juni

De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling....

→ Lees dit artikel


Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De PO-Raad, VO-raad en aanbieders...

→ Lees dit artikel


Bovenbouwklassen gezocht voor brainstorm over onderwijs van de toekomst

Platform 2032 zoekt basisschoolklassen (groep 7 of 8) die mee willen werken aan een brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Een brainstormsessie duurt twee uur en wordt geleid door een speciaal getrainde...

→ Lees dit artikel


Koningsspelen voor derde keer georganiseerd

Op veel scholen in het primair onderwijs werden deze week de Koningsspelen gehouden. Doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. In 2013 werd het jaarlijks...

→ Lees dit artikel


PO-Raad: Lege klaslokalen groot probleem

De aanhoudende daling van het aantal leerlingen kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Door deze krimp ontstaat een overschot aan klaslokalen waarvoor scholen wel de lasten dragen. Dat geld wordt daarmee...

→ Lees dit artikel


Teleurstellend advies Onderwijsraad over wetsvoorstel samenwerkingsscholen

De Onderwijsraad heeft in opdracht van de staatssecretaris van OCW advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen moet vereenvoudigen. De raad – die het wetsvoorstel met name...

→ Lees dit artikel


Media besteden aandacht aan baankansen jonge leerkrachten

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus...

→ Lees dit artikel


Leerlingen krijgen goede basis in primair onderwijs

Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit....

→ Lees dit artikel


Schoolbesturen halen inspiratie uit verbeteraanpak buiten onderwijs

De PO-Raad wil verschillende initiatieven in het onderwijs elkaar laten aanvullen en versterken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting LeerKRACHT. Dat resulteerde onlangs in een bedrijfsbezoek voor...

→ Lees dit artikel


Meters maken met ICT in het onderwijs

Ambities genoeg als het gaat om het inzetten van ICT om leerlingen te laten leren, maar loopt u hierbij tegen blokkades en belemmeringen aan? Staan regels of andere zaken uw ambities in de weg? Hoe pakt u die aan?

→ Lees dit artikel


Dekker legt regels overgang po-vo uit

In een brief aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) diverse regels rondom de overgang van basis naar voortgezet onderwijs nog eens extra toegelicht....

→ Lees dit artikel


Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs

Stichting Privacy Nederland organiseert op 24 maart het Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs. Insteek van het congres is het delen van praktische ervaringen, inzichten en best practices. Ook wordt de praktische...

→ Lees dit artikel


Nieuwsuur: 'Scholen onterecht op vingers getikt om anti-pestprogramma's'

Scholen worden onterecht door de Kinderombudsman op de vingers getikt omdat zij voorlopig afgekeurde anti-pestprogramma’s zouden gebruiken. Dat meldt actualiteitenrubriek Nieuwsuur (NPO2) op vrijdag 27 februari...

→ Lees dit artikel


Plan gepresenteerd voor meer maatwerk in het onderwijs met ICT

Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, hulp bij het inkopen van adaptief leermateriaal en landelijke afspraken over privacy. Dat zijn enkele van de afspraken en plannen uit het Plan van Aanpak...

→ Lees dit artikel


Onderhandelingen nieuwe cao po van start

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben op 27 februari hun inzetten uitgewisseld als start van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad wil ruim voor 1 juli 2015 een nieuwe...

→ Lees dit artikel


Aanmelden traject Excellente Scholen 2015 start 2 maart

Van maandag 2 tot en met vrijdag 20 maart 2015 kunnen scholen in het basis, speciaal basis, voortgezet en speciaal onderwijs zich aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2015. Het uiteindelijke...

→ Lees dit artikel


Dagblad van het Noorden: ‘Rekentoets funest voor leerlingen'

Tal van onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, VO-Raad en vakbonden, ageren tegen de rekentoets. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op 28 januari. De krant schrijft dat 40 procent van de jongeren geen...

→ Lees dit artikel


PO-Raad en OCW maken afspraken over bewegingsonderwijs

Leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding worden aangemoedigd een bevoegdheid te halen voor het geven van bewegingsonderwijs of zich te ontwikkelen tot vakleerkracht. De lerarenbeurs wordt daarvoor...

→ Lees dit artikel


NOS: Scholen gebruiken volop afgekeurde antipestprogramma's

"Iedere school is anders. Ieder schoolbestuur mag zelf bepalen hoe ze pesten willen aanpakken en welke methode ze daarvoor willen gebruiken", aldus Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 24 januari in een reactie...

→ Lees dit artikel


Kamerdebat privacy: 'Onderwijsveld moet meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen'

Scholen, de onderwijssector en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de privacy van leerlingen. Scholen hoeven daar niet alleen voor op te draaien. Om die privacy te borgen, moeten zij wel een...

→ Lees dit artikel


PO-Raad werkt aan privacy leerlingen

De PO-Raad heeft in een brief aan de Kamer het belang benadrukt van privacy bij het gebruik van digitale leerlinggegevens. In de brief laat ze de Tweede Kamer weten welke acties ze onderneemt om die privacy zo goed...

→ Lees dit artikel


Rekentoets baart onderwijs zorgen

De PO-Raad, VO-raad, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, en Landelijke Ouderraad hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over de positie en het gewicht van de rekentoets en de manier waarop...

→ Lees dit artikel


Leerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk

Leerlingen en personeel in het primair onderwijs voelen zich op hun school doorgaans veilig. Dat blijkt uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen 2010-2014, van onderzoeksinstituut ITS. Wel blijft het...

→ Lees dit artikel


Lesgeven en promoveren combineren? Vraag de promotiebeurs aan

Leraren die lesgeven en promoveren willen combineren, kunnen hiervoor een promotiebeurs aanvragen. Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsmiddag op 23 januari die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk...

→ Lees dit artikel


Overgangsregeling buitenonderhoud eind januari verwacht

De overgangsregeling overheveling buitenonderhoud laat nog even op zich wachten. Het ministerie van Onderwijs heeft de PO-Raad laten weten de regeling eind januari te kunnen publiceren. In de overgangsregeling...

→ Lees dit artikel


Grote belangstelling kleine schoolbesturen

Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. “De PO-Raad is er voor alle besturen...

→ Lees dit artikel


Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel doeltreffend onderwijstoezicht

De PO-Raad kan zich goed vinden in de meeste aanbevelingen van de Onderwijsraad over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Het initiatiefwetsvoorstel...

→ Lees dit artikel


Rotterdam komt met basisvoorziening voor alle kinderen

Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en...

→ Lees dit artikel


Financiën primair onderwijs in beeld

“Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor”, aldus de staatssecretaris in een

→ Lees dit artikel


Inzicht in krimp met de Transitieatlas

Schoolbesturen en gemeenten die te maken hebben met een dalend leerlingaantal, kunnen de gevolgen hiervan inzichtelijk maken met de nieuwe Transitieatlas primair onderwijs. Deze atlas werd in december gepresenteerd...

→ Lees dit artikel


Aantal zwakke scholen verder gedaald

Het aantal (zeer) zwakke scholen is volgens de Inspectie van het Onderwijs het vorig schooljaar verder gedaald. Met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs was er sprake van een duidelijke verbetering. Het aantal...

→ Lees dit artikel


Onderwijs zet mes in regels en bureaucratie

Diverse regels in het onderwijs worden de komende drie jaar afgeschaft, verbeterd of vereenvoudigd. Dat hebben de sectorraden, vakbonden, ouders en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgesproken...

→ Lees dit artikel


Financiering loonsverhoging in december uitgekeerd

Voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2014, krijgen schoolbesturen in december een bedrag van uiteindelijk 18 miljoen euro uitgekeerd (in eerdere...

→ Lees dit artikel


Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning...

→ Lees dit artikel


Dagblad van het Noorden: ‘Leren schrijven met de pen is achterhaald’

„We moeten leerlingen alles meegeven voor de toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen en ze niet leren hoe het vijftig jaar geleden was.” De woordvoerder van de PO-Raad reageert op 27 november in het Dagblad...

→ Lees dit artikel


PZC: ‘Te weinig lesmateriaal voor tablet’

De PO-Raad en VO-raad sporen de educatieve uitgeverijen aan sneller te digitaliseren. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) op 27 november. De krant schrijft dat steeds meer scholen overstappen op tablet-...

→ Lees dit artikel


Voorbeeldbrief beschikbaar over privacy en digitale leerlinggegevens

In de media hebben de afgelopen week veel berichten gestaan over problemen rondom de privacy van leerlinggegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en Basispoort. Deze berichten en ontwikkelingen...

→ Lees dit artikel


Impressie congres BreinStorm, het lerende brein in het onderwijs

Op 27 november 2014 organiseerde de PO-Raad haar eerste thematische conferentie. Het thema Breinstorm – het lerende brein in het onderwijs, trok zo’n 250 deelnemers. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten pleitte...

→ Lees dit artikel


Volkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'

In een opinieartikel op www.volkskrant.nl uiten Rinda den Besten en Simone Walvisch hun zorgen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Ze pleiten ervoor die snel aan te passen om te voorkomen dat een griepgolf ertoe...

→ Lees dit artikel


Privacy leerlingen moet geborgd blijven

Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens...

→ Lees dit artikel


Respondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting

Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop...

→ Lees dit artikel


Kwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook in 2013 en 2014 gekeken naar de kwaliteit van de Vroeg-en voorschoolse educatie (VVE) in de G37. Uit de tussenrapportage die dat opleverde blijkt dat de kwaliteit van VVE...

→ Lees dit artikel


Schoolgebouw krijgt nét een voldoende

Schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn met de hakken over de sloot geslaagd voor een kwaliteitstoets. Leerlingen, leraren en ouders geven de gebouwen een magere voldoende, zo blijkt uit tussentijdse...

→ Lees dit artikel


‘APK’ voor de kerndoelen: voor toekomstgericht onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 16 november de aftrap verricht van een nationale discussie over de bijstelling van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het streven...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris wil experimenteren met meer vrijheid voor excellente scholen

Excellente scholen krijgen meer ruimte om hun onderwijs op hun eigen manier te organiseren. Zij hoeven zich minder strikt te houden aan regels die nieuwe initiatieven, innovatie en het ‘borgen van de basiskwaliteit’...

→ Lees dit artikel


Partijen sluiten Green Deal voor duurzame schoolgebouwen en betere schoolprestaties

Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad vandaag hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond,...

→ Lees dit artikel


Verband bewegen en leerprestaties onderzocht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat onderzoek doen naar het verband tussen beweging en leerprestaties. Onderzoekers kunnen vanaf 3 november laten weten of ze hieraan willen bijdragen. In diverse...

→ Lees dit artikel


Basisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet

Verschillende regionale dagbladen, waaronder BN De Stem en De Gelderlander, melden op 31 oktober dat de PO-Raad basisscholen steunt in hun protest tegen de Wet werk en zekerheid. De basisscholen dreigen complete...

→ Lees dit artikel


Impuls Muziekonderwijs biedt primair onderwijs mogelijkheden

De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs...

→ Lees dit artikel


Kamerdebat over pesten uitgesteld

De Tweede Kamer debatteert niet eind oktober maar pas in het nieuwe jaar over sociale veiligheid in het onderwijs. Het geplande debat is uitgesteld. Daarmee geeft de Kamer vertrouwen aan het primair en voortgezet...

→ Lees dit artikel


Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen bereikt

Het ABP is Nederlands grootste pensioenfonds voor medewerker binnen het onderwijs Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel...

→ Lees dit artikel


Passend onderwijs deels vrijgesteld van btw

Samenwerkingsverbanden en hun scholen hoeven over verschillende werkzaamheden voorlopig geen btw te betalen. Het gaat om werk dat voortvloeit uit het ondersteuningsplan dat samenwerkingsverbanden moeten opstellen....

→ Lees dit artikel


Inspectie positief over kwaliteit basisschooladvies

De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit...

→ Lees dit artikel


Scholen mogen zelf aanpak kiezen om pesten aan te pakken

Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan. Zij mogen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig...

→ Lees dit artikel


PO-Raad vraagt nogmaals aandacht voor problemen bij vervangen zieke leraren

De PO-Raad vraagt al enige tijd aandacht voor de gevolgen van de Wet werk en...

→ Lees dit artikel


Scholen hoeven geen loonheffing te betalen over tablets

Tablets voor zakelijk gebruik zijn door de rechter definitief vrijgesteld van loonheffing. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. De uitspraak is goed nieuws voor scholen die tablets aanschaften...

→ Lees dit artikel


Verhoging licentiekosten voor bekijken dvd’s onacceptabel

Het vertonen van film- of tv materiaal buiten de privé setting mag alleen nadat hiervoor toestemming en licentie is verkregen. Hiermee krijgen de makers een vergoeding voor het gebruik van hun materiaal. Vertoningen...

→ Lees dit artikel


Trouw: 'Graag meer gym, maar niet bij wet verplicht'

In dagblad Trouw van maandag 29 september, betoogt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat het aantal uren gymles niet bij wet verplicht zou moeten worden. De Tweede Kamer pleitte hier onlangs voor in een...

→ Lees dit artikel


Nieuwe website moet aantal thuiszitters helpen verminderen

Diverse jeugdinspecties hebben samen een website opgezet voor professionals om het aantal leerlingen dat thuis zit, te helpen weer naar school te gaan. De website www.reikthuiszittersdehand.nl...

→ Lees dit artikel


Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal

De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB...

→ Lees dit artikel


Veel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp...

→ Lees dit artikel


Week tegen Pesten maakt pesten bespreekbaar

‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor...

→ Lees dit artikel


Onderwijsbegroting 2015: Samen aan de slag voor beter onderwijs

Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren...

→ Lees dit artikel


Een op de vier scholen werkt aan gezondheid op school

Een kwart van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage...

→ Lees dit artikel


Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl zoekt Gezonde School-adviseur

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen lokaal te kunnen...

→ Lees dit artikel


Voorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school

Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Ook op school komt dit steeds vaker voor. Halt voert, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...

→ Lees dit artikel


Volkskrant: 'Aantal leerlingen basisschool slinkt rap'

In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Uit de publicatie De Nederlandse bevolking in beeld van het...

→ Lees dit artikel


Rinda den Besten in NRC Handelsblad: ‘Stel kinderopvang niet langer bloot aan grillen van de markt’

Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den...

→ Lees dit artikel


Trouw: 'Scholen mogen afgekeurde pestprogramma's gebruiken'

De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar...

→ Lees dit artikel


Nieuw model beschikbaar voor berekenen uitkeringen uit Gemeentefonds

Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris in beroep om fusietoets te redden

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de strijd aan om de fusietoets. Hij is in beroep gegaan tegen een oordeel dat de Rechtbank Leeuwarden in april velde, namelijk dat een belangrijke fusienorm in strijd...

→ Lees dit artikel


PO-Raad doet onderzoek naar zomervakantie

De PO-Raad laat de komende weken onderzoek doen naar stelsel, spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs. Het onderzoek onder schoolbesturen, schoolleiders, leraren en ouders...

→ Lees dit artikel


Nieuwe publicatie geeft sbo inzicht in opbrengstdata

De PO-Raad heeft een nieuwe digitale publicatie uitgebracht waarmee directeuren en ib-ers in het speciaal basisonderwijs (sbo) beter inzicht krijgen in hun opbrengstdata. De brochure ‘Beter inzicht in opbrengstdata...

→ Lees dit artikel


Bericht naar aanleiding van vliegtuigramp Malaysia Airlines

Met grote verslagenheid heeft de PO-Raad vernomen dat Tamara Ernst, medewerker van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, aan boord was van het vliegtuig van Malaysia Airlines dat donderdag...

→ Lees dit artikel


Trouw: 'Scholen mogen afgekeurde pestprogramma's gebruiken'

De PO-Raad en VO-raad hebben zich succesvol verzet tegen het landelijk opleggen van bepaalde antipestprogramma's. Dat schrijft dagblad Trouw op 14 juli. Volgens de sectorraden zijn er andere goede methodes beschikbaar...

→ Lees dit artikel


Akkoord kabinet en primair onderwijs: basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen kwaliteitsimpuls

Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller...

→ Lees dit artikel


Antipestwet met verplichte antipestprogramma's lijkt van de baan

De wet die schoolbesturen zou verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, lijkt van de baan. De Tweede Kamer nam donderdagnacht een motie aan van D66 en VVD die het plan op losse schroeven zet. De Kamer...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer: Maak btw digitale leermiddelen en lesboeken even hoog

Het kabinet moet onderzoeken of het mogelijk is de btw op digitale en conventionele leermiddelen gelijk te trekken. Met die opdracht stuurde de Tweede Kamer het kabinet het reces in. De Kamer nam hiertoe donderdagnacht...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer: ‘Goed’ en ‘excellent’ geen maatstaf voor onderwijskwaliteit

De overheid moet bij haar leest blijven als het gaat om toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. Zij is ervoor verantwoordelijk dat scholen van basiskwaliteit zijn, maar moet geen labels als ‘goed’...

→ Lees dit artikel


Dekker legt kritiek antipestprogramma’s naast zich neer

Staatssecretaris Sander Dekker houdt vast aan zijn plan om scholen te verplichten erkende antipestprogramma’s te gebruiken, ondanks vooral negatieve reacties hierop uit het onderwijsveld. Dekker peilde de reactie...

→ Lees dit artikel


Regionale dagbladen: 'Weer minder basisscholen'

De PO-Raad herkent de trend van verdwijnende scholen. Dat staat op 1 juli 2014 in een artikel in diverse regionale dagbladen, waaronder Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Turbantia en BN De Stem. De woordvoerder...

→ Lees dit artikel


Aanpak krimp laat nog twee jaar op zich wachten

Het duurt nog zeker een jaar voordat er nieuwe regels komen die het scholen en hun besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) komt...

→ Lees dit artikel


"Passend onderwijs doe je samen"

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad markeerde op vrijdag 27 juni in Utrecht de start van de bijeenkomst van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. ,,We maken een doorstart naar samenwerking tussen...

→ Lees dit artikel


Dekker wil geen verplichte begintoets en onderzoekt maat toegevoegde waarde

Staatssecretaris Dekker gaat onderzoek doen naar het nut en de praktische toepasbaarheid van een maat voor ‘toegevoegde waarde’, een maat waarmee kan worden bepaald hoe de lessen van een school precies bijdragen...

→ Lees dit artikel


Leerlingen lezen en rekenen beter

De taal- en rekenvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs is sinds 2008 significant verbeterd. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage...

→ Lees dit artikel


Sectorplan behoudt jonge leraar voor het onderwijs, vraag subsidie aan

Schoolbesturen die een startende leraar voor de klas willen, kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie aanvragen via de subsidieregeling Jong en Oud. Zij ontvangen een subsidie voor 20 procent van de loonkosten wanneer...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: digitalisering van het onderwijs en aangenomen moties en Wet werk en zekerheid

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over digitalisering in het onderwijs. De PO-Raad heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met de VO-raad. Kamerbreed was er aandacht voor ons pleidooi voor...

→ Lees dit artikel


PO-Raad en VO-raad pleiten voor verlaging btw op digitale leermiddelen

Om op grotere schaal ict in de school te kunnen doorvoeren, het onderwijs toekomstbestendig te maken en recht te kunnen doen aan verschillen in de klas, moeten belemmeringen worden weggenomen. De PO-Raad en VO-raad...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris lost nog niet alle problemen op voor dalend aantal leerlingen

De langverwachte uitwerkingsbrief...

→ Lees dit artikel


Scholieren worden voorbereid op zwaardere toelatingseisen pabo

Beginnende pabo-studenten moeten vanaf september 2015, nog voordat ze aan hun opleiding beginnen, aantonen dat ze voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Minister Jet Bussemaker...

→ Lees dit artikel


Diversiteit in lerarenteams belangrijk voor leerling

Steeds minder mannen staan voor de klas in het primair onderwijs. Sinds 2003 is het aantal mannelijke leraren gedaald van 22,8% tot 15,6% in 2012, meldt CNV Onderwijs. Op 4,2% van de scholen werkt geen enkele man,...

→ Lees dit artikel


Rechtbank: 'Fusienorm is in strijd met wet'

De rechtbank in Leeuwarden oordeelde vorige week dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het gaat om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie...

→ Lees dit artikel


'Pestaanpak moet passen bij visie school'

Op 19 april is het de Landelijke dag tegen Pesten. In het hele land wordt dan stilgestaan bij het voorkomen en aanpakken van...

→ Lees dit artikel


Sectorplan goedgekeurd: 1400 jonge leraren extra in primair onderwijs

In het primair onderwijs kunnen zo’n 1400 jonge leraren extra aan de slag. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft het sectorplan goedgekeurd dat hiervoor door het Arbeidsmarktplatform...

→ Lees dit artikel


Nog plekken beschikbaar voor pilot tweetalig primair onderwijs

Er zijn nog acht plekken beschikbaar voor scholen die in schooljaar 2015/2016 willen meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Deze scholen geven dertig tot vijftig procent van hun lessen in het Engels....

→ Lees dit artikel


Klassengrootte is zaak van school, leraren en ouders

De Tweede Kamer debatteert woensdag 2 april over klassengrootte in het primair onderwijs. Een groep leraren van de vakbond Leraren in Actie wist dit onderwerp door middel van een zogenoemd burgerinitiatief – het...

→ Lees dit artikel


Geef uw reactie op de anti-pestwet

Het wetsvoorstel dat scholen per 1 augustus 2015 verplicht pesten aan te pakken, is via internet opengesteld voor consultatie. De PO-Raad roept schoolbesturen nadrukkelijk op te reageren omdat het wetsvoorstel forse...

→ Lees dit artikel


Berichten over banenverlies gebaseerd op oude gegevens

In diverse berichten werd donderdag de suggestie gewekt dat in het primair onderwijs personeel is ontslagen terwijl er de afgelopen tijd juist geld is bijgekomen. Deze berichten zijn gebaseerd op oude cijfers en...

→ Lees dit artikel


Aanmelden predicaat Excellente School 2014

Tot en met 18 april 2014 kunnen scholen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School. Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal...

→ Lees dit artikel


Personeelsbeleid onder druk: Nieuwe wet maakt vervanging bij ziekte moeilijker en duurder

De nieuwe wet Werk en Zekerheid, die is opgesteld om werknemers te beschermen, heeft als mogelijk gevolg voor het primair onderwijs dat zieke werknemers minder snel vervangen zullen worden. Hierdoor loopt de werkdruk...

→ Lees dit artikel


Lerarenbeurs aanvragen vanaf 1 april

Leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen, kunnen vanaf 1 april weer een Lerarenbeurs aanvragen. Met deze beurs kunnen zij een (deel van een) bachelor- of masterstudie betalen, een premaster of...

→ Lees dit artikel


Verkiezing Leraar van het Jaar 2014: Fantastische leraren gezocht

Tot en met vrijdag 11 april kan iedereen zijn of haar favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 via www.deleraarvanhetjaar.nl....

→ Lees dit artikel


Steeds minder basisscholen zijn (zeer) zwak

Het aantal (zeer) zwakke basisscholen is verder gedaald. Voldeed in 2010 93 procent van de scholen aan de minimumeisen, in schooljaar 2012/2013 ging het om 97,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van...

→ Lees dit artikel


Alle akkoorden op een rijtje: een tussenstand

Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord. Belangrijke akkoorden, die gezamenlijk behoorlijk wat consequenties hebben voor het onderwijs. Sommige hiervan zijn al uitgewerkt, over...

→ Lees dit artikel


Inschrijving Gezonde Schoolpleinen

Alle scholen in het basisonderwijs kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor een groen en rookvrij schoolplein, een zogenoemd Gezond Schoolplein. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geeft aan...

→ Lees dit artikel


Afname eindtoets in schooljaar 2014-2015 voor alle basisscholen verplicht

Woensdag 12 maart maakte Cito de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als Cito-Eindtoets, bekend. Net als voorgaande jaren hebben ongeveer evenveel leerlingen een advies voor vwo, havo of een...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: extra geld voor onderwijsonderzoek uit Herfstakkoord middelen

In de afgelopen week werd meer duidelijk over de verdeling van het geld dat is gemoeid met het Herfstakkoord. Dat gaat onder meer naar leraren en passend...

→ Lees dit artikel


Scenariomodel PO geactualiseerd

Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens...

→ Lees dit artikel


Trendrapport geeft inzicht in impact technologie op onderwijs

Kennisnet heeft een trendrapport uitgebracht waarin de belangrijkste technologietrends zijn gebundeld die de komende vijf jaar impact gaan hebben op het onderwijs. Ze heeft onderzocht hoe deze een antwoord kunnen...

→ Lees dit artikel


Veertig miljoen extra voor onderwijs

Het onderwijs krijgt in 2015 en 2016 veertig miljoen euro extra te besteden. Tien miljoen euro daarvan gaat naar het Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Daarnaast is er tien miljoen euro beschikbaar waarmee...

→ Lees dit artikel


Kamer wil grens 2500 leerlingen voor fusietoets

Samenwerkingsscholen hoeven voortaan geen fusietoets meer te ondergaan. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kwam donderdag met die belofte tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer vindt daarnaast...

→ Lees dit artikel


Bestuurders gezocht voor klankbordgroep Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO zoekt klankbordleden die helpen met het verder ontwikkelen van de nieuwe herregistratiecriteria. Er zijn klankbordgroep bijeenkomsten voor onder meer bestuurders en HRM-ers.

→ Lees dit artikel


Cito eindtoets laatste keer in februari

Deze week maken circa 164.500 leerlingen uit groep 8 de eindtoets van Cito. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de eindtoets in februari wordt gehouden. In december nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan...

→ Lees dit artikel


Onderwijs en uitgeverijen in debat over de toekomst van de lesmethode

Op de conferentie Leermiddelen van de 21e eeuw wisselden de educatieve uitgeverijen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW, met elkaar van gedachten over...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer wil fusietoets versoepelen

Een moderne variant van de fusietoets lijkt nabij. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet woensdag 5 februari in een debat weten de fusietoets te willen versoepelen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt....

→ Lees dit artikel


Vragen en antwoorden over aanpassing normering leerlingvolgsysteem van Cito

Cito heeft de normering van enkele toetsen onlangs aangepast. De helpdesk van de PO-Raad krijgt veel vragen van haar leden hierover. Ook bij leerkrachten en ouders spelen vragen over deze aanpassingen. We hebben...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris Dekker: 'Kleinescholentoeslag terug naar schoolbesturen'

Schoolbesturen hoeven niet afwachtend te zijn bij het starten met regionale samenwerking om de gevolgen van leerlingendaling aan te pakken. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan...

→ Lees dit artikel


Onderhandelingen CAO verlopen constructief

Op 11 november 2013 begonnen de PO-Raad en vakbonden aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2014. De gesprekken verlopen constructief. De verwachting is dan ook nog steeds dat begin dit voorjaar een onderhandelaarsakkoord...

→ Lees dit artikel


Verwarring over nieuwe normering toetsen leerlingvolgsysteem Cito

In regio's waar de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) van Cito een rol spelen bij de toelating tot het voortgezet onderwijs, is soms verwarring ontstaan doordat de normering van enkele van...

→ Lees dit artikel


Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april

Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Dekker komt daarmee tegemoet...

→ Lees dit artikel


36 excellente scholen in primair onderwijs

36 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kregen op maandag 13 januari het predicaat 'Excellente school 2013' uit handen van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris...

→ Lees dit artikel


12 scholen starten met tweetalig primair onderwijs

Op woensdag 8 januari 2014 heeft staatssecretaris Dekker (onderwijs) bekend gemaakt welke Nederlandse basisscholen komend schooljaar starten met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de...

→ Lees dit artikel


Schooldirecteuren: schaf Citotoets af

Negen schooldirecteuren en een ontwikkelingspsycholoog willen dat de Citotoets wordt afgeschaft. De toets voor scholieren in groep acht belemmert volgens hen het geven van goed onderwijs. De groep, zich zichzelf...

→ Lees dit artikel


Scholen van start met pilot lerarenregister

De PO-Raad onderzoekt samen met de Onderwijscoöperatie of en hoe het lerarenregister kan bijdragen aan het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Scholen van zes besturen zijn daarom onlangs van start gegaan met...

→ Lees dit artikel


Trouw: 'School doet alles om van oudere leraar af te raken'

De PO-Raad reageert op 12 december in dagblad Trouw op het bericht dat steeds meer leraren van 58 jaar of ouder een conflict hebben met hun werkgever. De krant meldt dat de PO-Raad niet het signaal krijgt dat oudere...

→ Lees dit artikel


Criteria anti-pestprogramma's bekend

Scholen moeten een antipestprogramma hebben dat theoretisch goed is onderbouwd en empirisch adequaat is onderbouwd. Ook moet duidelijk zijn beschreven wat de randvoorwaarden zijn om het programma uit te voeren.

→ Lees dit artikel


Notitie bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs binnen passend onderwijs

De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat een verandering, doordat een onderscheid wordt aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Dit onderscheid was al doorgevoerd in de zorgbekostiging...

→ Lees dit artikel


Combinatiefuncties hebben positief effect op beweging op school

Combinatiefuncties hebben de afgelopen jaren geleid tot meer sport- en beweegaanbod rondom scholen en meer samenhang tussen de sectoren sport, onderwijs en cultuur. Dat blijkt onder meer uit de voortgangsrapportage...

→ Lees dit artikel


Bewegingsonderwijs verdient verbetering

De PO-Raad kan zich vinden in het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren in plaats van het aantal uren gymles te verhogen. Dekker stuurde onlangs...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs krimpt verder

Dit schooljaar telt het primair onderwijs 24.000 leerlingen minder dan vorig jaar. Dat staat gelijk aan zo’n 1,5 procent. Het aantal schoolbesturen daalde van 1169 besturen in 2012 tot 1137 in 2013. Een daling...

→ Lees dit artikel


Nieuwe website biedt transparant en overzichtelijk beeld basisscholen

www.scholenopdekaart.nl door staatssecretaris Dekker van OCW gelanceerd Met een druk op de knop gaf staatssecretaris Dekker vanmiddag het...

→ Lees dit artikel


Aanvragen Europees Sociaal Fonds voor arbeidstoeleiding voortgezet speciaal onderwijs

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de aanvragen voor...

→ Lees dit artikel


Doe de test: Hoe gezond is jouw school?

Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel. Gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar wat nu precies? De test ‘Hoe...

→ Lees dit artikel


Bijna alle samenwerkingsverbanden primair onderwijs formeel opgericht

Op een enkeling na is het de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs gelukt hun verband voor 1 november formeel op te richten. 1 November was daarmee een belangrijke eerste mijlpaal voor de invoering van...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs krijgt 300 miljoen euro extra

Het primair onderwijs krijgt er nog dit jaar ongeveer 300 miljoen euro extra bij, ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld door de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat...

→ Lees dit artikel


Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beantwoordde onlangs de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toetsing in het PO. In de beantwoording gaat veel aandacht uit naar het afnamemoment...

→ Lees dit artikel


Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit,...

→ Lees dit artikel


Nieuwe publicatie: ‘Op ouders kun je rekenen’

Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het rekenvaardig maken van hun kind. Omdat uit onderzoek bekend is dat een goede...

→ Lees dit artikel


Resultaten pilots Onderwijstijdverlenging beschikbaar

Honderd schoolbesturen en 25 gemeenten hebben vier jaar lang geëxperimenteerd met extra uren taal-en rekenonderwijs voor achterstandsleerlingen. Hierbij zijn diverse varianten van een verlengde schooldag en van...

→ Lees dit artikel


'Schoolgrootte beïnvloedt leerprestaties nauwelijks'

De grootte van een school heeft weinig invloed op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks...

→ Lees dit artikel


Effect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben...

→ Lees dit artikel


Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd

Vanaf deze week is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs beschikbaar. Dit instrument is speciaal ontworpen door...

→ Lees dit artikel


'Let op bezuinigingen onderwijshuisvesting'

De PO-Raad krijgt signalen van haar leden dat verschillende gemeenten tegen de regels in extra bezuinigen op onderwijshuisvesting. Gemeenten doen dat als reactie op het plan uit het regeerakkoord 256 miljoen euro...

→ Lees dit artikel


Aan de slag met gezondheid op school? Vraag ondersteuning aan

Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt...

→ Lees dit artikel


Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend...

→ Lees dit artikel


Ouders gaan hun eigen kind lesgeven op school in Brabant

Basisschool De Bolster in het Noord-Brabantse Drunen begint in november met een experiment waarbij ouders hun eigen kind les gaan geven op school. Reden: kinderen leren volgens de school beter als ze een-op-een...

→ Lees dit artikel


Kinderboekenweek in teken van lezen en sport

Op 2 oktober start een nieuwe Kinderboekenweek. De week combineert twee aspecten in het onderwijs die ook de PO-Raad hoog in het vaandel heeft staan: leesonderwijs en sport. PO-Raad vindt het belangrijk...

→ Lees dit artikel


Naar een school voor peuters en pubers?

Het oprichten van één school voor zowel peuters als pubers, is een interessant plan. Zij kunnen bij hun ontwikkeling profijt hebben van de doorgaande leerlijn die een dergelijke school met zich meebrengt, stelt...

→ Lees dit artikel


Het vernieuwde Scenariomodel Primair Onderwijs maakt voorspellen leerlingenaantallen makkelijker

Scholen kunnen voortaan gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Daarmee kunnen zij makkelijker een prognose maken van bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Ook is het scenariomodel verrijkt...

→ Lees dit artikel


Heeft uw bestuur het beste jaarverslag van Nederland?

Geef u dan nu op voor de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Voor de zevende achtereenvolgende keer kunt u deelnemen aan deze verkiezing voor onder meer het primair onderwijs. Uit alle inzendingen...

→ Lees dit artikel


Advies PO-Raad: geen hoger beroep over eindtoetsgegevens

De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun...

→ Lees dit artikel


Lancering Vensters PO in zicht

De lancering van Vensters PO komt steeds dichterbij. Een groep scholen in het primair onderwijs test momenteel het systeem dat in november officieel van start gaat. Met Vensters PO krijgen schoolbesturen, gemeenten...

→ Lees dit artikel


Cito-uitslagen mogen openbaar worden gemaakt

Verschillende media besteden aandacht aan de uitspraak van de rechter dat de staatssecretaris de Citoscores openbaar mag maken. Op 4 september reageert voorzitter Rinda den Besten in het RTL Nieuws bij RTL-Z en...

→ Lees dit artikel


Kamer bezorgd over financiën primair onderwijs

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de financiële problemen in het primair onderwijs. De uitgaven stijgen maar de inkomsten stijgen niet mee. Dat zorgt ervoor dat scholen geld tekort komen, leraren moeten ontslaan...

→ Lees dit artikel


PO-Raad staat open voor debat toptalenten

De PO-Raad doet graag mee aan het debat over het stimuleren van toptalent in het onderwijs. De organisatie wil staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo helpen bij het maken van reële plannen om leerlingen...

→ Lees dit artikel


Aanmelden: Regionale bijeenkomsten pesten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert de komende maanden vier regionale bijeenkomsten over pesten. Ze doet dit in overleg met de PO-Raad. Doel van de bijeenkomsten is dat schoolleiders,...

→ Lees dit artikel


Inspectie: 'Kwaliteit van VVE moet beter'

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) laat te wensen over. Zowel het gemeentelijk beleid, als de uitvoering van VVE op peuterspeelzalen, in kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool...

→ Lees dit artikel


Leerlingen in grotere klassen scoren slechter

Leerlingen die in de laatste jaren van de basisschool in kleinere klassen zitten, hebben daar ook als volwassenen nog profijt van. Als tiener ontwikkelen ze betere cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden, ze...

→ Lees dit artikel


Bouwend Nederland: 'Te weinig onderhoud en bouw scholen'

Scholen in het primair onderwijs kunnen noodzakelijke aanpassingen en onderhoud aan hun gebouwen vaak niet uitvoeren en geen nieuwe scholen laten bouwen omdat gemeenten daarvoor niet genoeg geld willen betalen....

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs in de gevarenzone

In artikelen in De Telegraaf, NRC Handelsblad en regionale dagbladen uit de PO-Raad haar zorgen over de financiële situatie in het primair onderwijs. In het artikel 'Onderwijs aan eind van Latijn'...

→ Lees dit artikel


Ontslag dreigt voor leraren op honderden basisscholen

Honderden basisscholen moeten voor komend schooljaar leerkrachten ontslaan om het hoofd financieel boven water te houden. 80 procent van de scholen ontkomt niet aan straffe bezuinigingen, constateert de sectororganisatie...

→ Lees dit artikel


Extra geld voor invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden en instellingen voor cluster 1 en 2 krijgen voor het schooljaar 2013-2014 extra geld voor de invoering van passend onderwijs. Het gaat om 10 euro per leerling. De regeling is een vervolg op...

→ Lees dit artikel


Aankondiging: Regionale bijeenkomsten over pesten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert in overleg met onder meer de PO-Raad vier regionale bijeenkomsten over pesten. Deze bijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats. Ze maken deel...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer bezorgd over bezuinigingen onderwijssubsidies

De bezuinigingen op onderwijssubsidies zullen zo min mogelijk ten koste gaan van lessen voor leerlingen. Het geld dat wordt bespaard, wordt weer geïnvesteerd in de kerntaken van het onderwijs. Dat beloofden minister...

→ Lees dit artikel


Rinda den Besten: 'Besturen moeten rug recht houden'

Om incidentenpolitiek tegen te gaan, zijn bevlogen bestuurders nodig die ‘visie hebben en hun rug rechthouden wanneer bevlogenheid over gaat in bevlieging’. ,,We willen immers geen plannen die tot in detail...

→ Lees dit artikel


PO-Raad betreurt bezuinigingen op onderwijssubsidies

Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaan onderwijssubsidies schrappen of korten, zo kondigden zij onlangs...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: Debatten over bestuurskracht en aanpak van pesten

Op 29 mei kwam de staatssecretaris Sander Dekker (OCW) met zijn plannen om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen. Helaas is het debat...

→ Lees dit artikel


PO-Raad en VO-raad vragen om continuïteit in beleid voor scholen

De PO-Raad en de VO-raad hebben op dinsdag 4 juni een brief gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) naar aanleiding van de uitwerking van twee moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen na het Algemeen...

→ Lees dit artikel


Minder vaste contracten in primair onderwijs

Steeds minder werknemers in het primair onderwijs krijgen een vast contract. Bijna de helft van de nieuwe krachten wordt aangesteld zonder dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Twee jaar geleden gold...

→ Lees dit artikel


'Thuis les volgen alleen voor selecte groep leerlingen'

De communicatie tussen ouders, maatschappelijke instanties en scholen moet worden verbeterd. Daarmee is in veel gevallen te voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten. Ook passend onderwijs draagt daaraan...

→ Lees dit artikel


Wensen PO-Raad opgenomen in wetsvoorstel Onderwijs in Friese taal

13 mei 2013. Als het aan het kabinet ligt, krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs...

→ Lees dit artikel


Hoorzitting openbaarmaking eindtoetsgegevens op 13 mei

De advocaat van de PO-Raad gaat volgende week namens 155 schoolbesturen uitleggen waarom zij niet wil dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens openbaar maakt. Op 13 mei vindt de hoorzitting...

→ Lees dit artikel


Gemeenten houden geld voor onderwijsachterstanden in portemonnee

Gemeenten geven te weinig geld uit aan het wegwerken van onderwijsachterstanden. Geld dat zij daarvoor krijgen van de Rijksoverheid is tussen 2006 en 2010 niet besteed of niet aan de juiste doelen uitgegeven. Het...

→ Lees dit artikel


Meepraten over een nieuwe cao? Dat kan!

De PO-Raad wil haar leden graag helpen om de discussie over een nieuwe cao PO ook bij hun scholen en schoolleiders onder de aandacht te brengen. De PO-Raad heeft daarom samen met de vakbonden een poster gemaakt...

→ Lees dit artikel


Spijkers met Koppen: 'Alle leerlingen op een basisniveau'

29 april 2013. We mogen trots zijn op het feit dat zeer zwakke scholen in het primair onderwijs zich de afgelopen tijd erg hebben verbeterd zonder dat dat ten koste is gegaan van scholen die al voldoende of goed...

→ Lees dit artikel


Meldcode kindermishandeling vanaf 1 juli verplicht

25 april 2013. Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld, moeten vanaf 1 juli aanstaande met een meldcode werken. Het wetsvoorstel 'Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' treedt...

→ Lees dit artikel


Zeer zwakke scholen in primair onderwijs spectaculair verbeterd

24 april 2013. De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. De kwaliteit van scholen is flink verbeterd. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben...

→ Lees dit artikel


Groei wachtlijst peuterspeelzaal zorgelijk

22 april 2013. De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende...

→ Lees dit artikel


Radio 1 en NOS Journaal: 'Wachtlijsten voorschool groeien'

22 april 2013. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten reageert op Radio 1 en in het NOS Journaal (Nederland 1 en 2) op het bericht dat de wachtlijsten voor de voorschool groeien. Ze zegt op Radio 1 dat ze de...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs bereid tot professionalisering bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft de noodzaak van verdere professionalisering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Daarover hebben...

→ Lees dit artikel


Conferentie Toezichthouders geeft inzichten in verantwoordelijkheden

Wie is er verantwoordelijk voor het verdedigen van het publieke belang, de bestuurder of de toezichthouder? Sinds de grote schandalen in de woningbouw, de zorg en ja, ook het onderwijs, liggen bestuurders, toezichthouders...

→ Lees dit artikel


PO-Raad voorzichtig positief over sociaal akkoord

14 april 2013. Het door sociale partners en kabinet bereikte sociaal akkoord bevat een aantal zaken die van belang zijn voor het primair onderwijs. Het uitstellen van de bezuinigingen voor 2014 is daarbij van groot...

→ Lees dit artikel


Nieuwe regeling personele bekostiging beschikbaar

10 april 2013. De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2013-2014 is onlangs ondertekend door de minister en daarmee beschikbaar voor de leden van de PO-Raad. In dit artikel wordt een korte...

→ Lees dit artikel


Kunst-en cultuursector helpt scholen bij organisatie Koningsspelen

8 april 2013. De Nederlandse kunst-en cultuursector gaat scholen in het primair onderwijs helpen met de kunstzinnige organisatie van de Koningsspelen en andere activiteiten rondom de troonswisseling. De speciaal...

→ Lees dit artikel


Zestien po-besturen onder verscherpt financieel toezicht

2 april 2013. Schoolbesturen in het primair onderwijs gaan steeds bewuster om met hun geld. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet. Om die trend te blijven doorzetten, is en blijft hun financieel beheer een...

→ Lees dit artikel


PO-Raad uit zorg over verbinding passend onderwijs en transitie jeugdzorg

28 maart 2013. De PO-Raad maakt zich zorgen over de invoering van het passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg die gelijktijdig plaatsvindt. Zo loopt de invoering van beide trajecten niet parallel waardoor...

→ Lees dit artikel


Schoolbesturen staan rood

20 maart 2013. De PO-Raad blijft zich zorgen maken over de verliezen die schoolbesturen in het primair onderwijs lijden en de gevolgen die dat kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit cijfers van het...

→ Lees dit artikel


Vastekamercommissie hoort veld over krimp

14 maart 2013. De PO-Raad heeft op de rondetafelbijeenkomst ‘kleine scholen in het basisonderwijs’ op 14 maart in de Tweede Kamer de geluiden uit het veld gepresenteerd, zoals die naar voren kwamen op de regiobijeenkomsten...

→ Lees dit artikel


Webpeiling 'Pesten aanpakken'

8 maart 2013. Welke anti-pestprogramma's of methodes gebruiken uw scholen? En wat zijn uw ervaringen daarmee? De PO-Raad vraagt u hierover een webpeiling in te vullen. Deze webpeiling van de PO-Raad sluit aan bij...

→ Lees dit artikel


Oproep aan kabinet: geen nieuwe onderwijsbezuinigingen!

8 maart 2013. De Stichting van het Onderwijs, waarin de PO-Raad gesprekspartner is, roept het kabinet op om in zijn zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Het kabinet...

→ Lees dit artikel


Eerste CAO Bestuurders PO

8 maart 2013. De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze CAO is een heldere...

→ Lees dit artikel


Bedrag prestatiebox voor laatste 7 maanden 2012-2013 bekend

6 maart 2013. Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, ontvangen schoolbesturen tot en met 2015 naast de reguliere lumpsumbekostiging ook geld via de zogenoemde prestatiebox. Schoolbesturen...

→ Lees dit artikel


Het Onderwijscafe: Pesten aanpakken

5 maart 2013 Debat onder leiding van Boris van der Ham Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste...

→ Lees dit artikel


Invoering passend onderwijs op koers maar kan nog beter

28 februari 2013. Het is te onduidelijk aan welke kwaliteitskenmerken het passend onderwijs moet voldoen en wat de inhoudelijke doelen zijn die ermee moeten worden bereikt. Dat schrijft een commissie van deskundigen...

→ Lees dit artikel


Extra geld voor bijscholing schoolleiders

26 februari 2013. Schoolleiders van basisscholen krijgen vanaf 2013 jaarlijks minstens 2000 euro extra om zich bij te scholen. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag bekend. Er...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris Dekker: 'Scholen beslissen zelf over sluiting en fusie'

22 februari 2013. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op...

→ Lees dit artikel


PO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp

22 februari 2013. In haar reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Grenzen aan kleine scholen' heeft de PO-Raad gepleit voor een regionale aanpak van de gevolgen van de krimp: laat schoolbesturen in de regio...

→ Lees dit artikel


Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

19 februari 2013. Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen...

→ Lees dit artikel


Eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap succesvol

15 februari 2013. Herkenbaar en tegelijk inspirerend, dat zijn de woorden die de eerste masterclass Bestuurlijk Leiderschap van de PO-Raad samenvatten. Bestuurders doen er nieuwe ideeën op om problemen op te lossen....

→ Lees dit artikel


PO-Raad in het nieuws met reactie op scholenkrimp

PO-Raad voorzitter Kete Kervezee komt in verschillende media aan het woord over het dalende leerlingenaantal en de manier waarop basisscholen en hun besturen daarmee moeten omgaan. In De Telegraaf en in een ANP-artikel...

→ Lees dit artikel


'Vrije val onderwijs voorkomen door samenwerken'

14 februari 2013. Om alle leerlingen in het basisonderwijs goed les te kunnen geven en het onderwijs voor hen toegankelijk en bereikbaar te houden, moeten kleine basisscholen meer ruimte krijgen om samen te werken...

→ Lees dit artikel


Enquête PO-Raad: meerderheid voor toetsing op maat

Uit een enquête van de PO-Raad blijkt dat een meerderheid van de 201 deelnemers aan het onderzoek voorstander is van toetsing op maat: 56% vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. Zij...

→ Lees dit artikel


Onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen

8 februari 2013. Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen, waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? Om deze vraag te beantwoorden gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon...

→ Lees dit artikel


Krimp: knelpunten en oplossingen

5 februari 2013. De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben de leden van de PO-Raad...

→ Lees dit artikel


Geef uw mening over 'toetsing op maat'

4 februari 2013Op dinsdag 5 februari beginnen veel leerlingen in groep 8 aan de Cito-eindtoets. De PO-Raad peilt daarom deze week uw mening over 'toetsing op maat'. De afgelopen periode hebben we verschillende geluiden...

→ Lees dit artikel


Fors verlies primair onderwijs in 2011

Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. De schoolbesturen stonden ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011, die de staatssecretaris...

→ Lees dit artikel


Support van sociale omgeving noodzakelijk in strijd tegen overgewicht

29 januari 2013. Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen overgewicht. Dat toont de TNO Monitor 2012 in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht aan. De PO-Raad onderschrijft het belang van sport, bewegen...

→ Lees dit artikel


Aanpak van pesten in het onderwijs

28 januari 2013. Naar aanleiding van enkele ernstige incidenten en vragen uit de Kamer over de aanpak van pesten stuurde de Staatsecretaris Sander Dekker een antwoord aan de Kamer met voorstellen voor het aanpakken...

→ Lees dit artikel


‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’

25 januari 2013 De PO-Raad vindt dat het rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad een goede bijdrage levert aan de discussie over de kwaliteit van de leraren in het primair...

→ Lees dit artikel


PO Raad sluit onderhandelaarsakkoord CAO

21 januari 2013 De PO-Raad heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over aanpassingen op de CAO PO 2009. In deze nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een persoonlijk professionaliseringsbudget...

→ Lees dit artikel


CAO PO binnenkort op punten aangepast

De PO-Raad verwacht dat er binnenkort overeenstemming wordt bereikt over technische aanpassingen van de CAO PO. Een totaal nieuwe cao voor het primair onderwijs laat nog wel even op zich wachten. De...

→ Lees dit artikel


Opleiding ouders toch geen factor in beoordeling opbrengsten

16 januari 2013 - 17:08 | Een versterking van de professionele dialoog tussen Onderwijsinspectie en schoolbesturen over de opbrengsten is de beste manier om tot een inspectiebeoordeling te komen. Een aanpassing...

→ Lees dit artikel


Leden geven groen licht voor akkoord Passend onderwijs

15 januari 2013. De leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het bereikte principeakkoord over de personele gevolgen van de invoering van Passend onderwijs. 90% van de respondenten op...

→ Lees dit artikel


Levenslooptegoeden onder 3000 euro verplicht opnemen

16 januari 2013. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling. Deze overgangsregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000...

→ Lees dit artikel


Werkbijeenkomst 'de school als maatschappelijke onderneming'

9 januari 2013 De PO-Raad organiseert een interactieve werkbijeenkomst voor schoolbesturen over het versterken van maatschappelijk ondernemerschap. In de bijeenkomst is aandacht voor de manier waarop...

→ Lees dit artikel


Nationale Balans Top 2013: Verlangen en Verleiden

7 januari 2013. Op maandag 28 januari 2013 vindt de Nationale Balans Top plaats, het jaarlijkse congres van het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit jaar staat de Nationale Balans Top...

→ Lees dit artikel


Scholen besteden meer aandacht aan goed taal- en rekenenonderwijs

Scholen in het PO en SO besteden steeds meer aandacht aan goed taal- en rekenenonderwijs. De inspanningen van scholen zijn bovendien terug te zien in de leerlingprestaties: de taal- en rekenprestaties in het basisonderwijs...

→ Lees dit artikel


Stichtings en opheffingsnormen per 1 augustus 2013

Op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen telkens voor een tijdvak van vijf jaar worden aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak....

→ Lees dit artikel


Trouw: 'Leerlingenkrimp wordt de grote uitdaging'

21 december 2012 Dagblad Trouw heeft een interview met de beoogde nieuwe voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten. In het interview vertelt Den Besten dat ze de overstap maakt, omdat in deze baan...

→ Lees dit artikel


Onderwijscontroleprotocol 2012 definitief

21 december 2012 Voor elke onderwijssector is geregeld dat bepaalde informatie (jaarrekening, opgave van bekostigingsgegevens en besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een controleverklaring....

→ Lees dit artikel


Motie Eindtoets Niveau

21 december 2012 De Tweede Kamer heeft deze week een motie van Harm Beertema (PVV) aanvaard die was ingediend bij de behandeling van de OCW-begroting 2013. De motie roept de regering op om te voorkomen...

→ Lees dit artikel


Nulmeting aantal uren bewegingsonderwijs

21 december 2012 De staatssecretaris van onderwijs heeft op 19 december een motie van de Tweede Kamer overgenomen om een nulmeting te houden naar 'het werkelijk aantal gegeven gymlesuren per week...

→ Lees dit artikel


Interscolaire visitaties helpen het onderwijs te verbeteren: meld uw school aan voor de pilot

Omdat feedback geven en krijgen een belangrijke bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten, werkt de PO-Raad samen met andere sectorraden en de onderwijscoöperatie aan een pilot, waarin...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug

21 december 2012 De Tweede Kamer heeft een aantal hectische weken achter de rug met veel debatten. Tijdens de behandeling van de begroting OCW hebben we veelvuldig contact gehad met kamerleden en...

→ Lees dit artikel


Uniforme rapportage volgens duidelijke definities

20 december 2012 De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover...

→ Lees dit artikel


Voorzitter PO-Raad met kerst in 'Met het oog op morgen'

18 december 2012 Naar verwachting is Kete Kervezee op eerste kerstdag te horen in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. Ze praat daarin over het Finse onderwijs en over de komst van Pasi Sahlberg...

→ Lees dit artikel


Trouw: Onderzoek naar pestbeleid op scholen

15 december 2012 De woordvoerder van de PO-Raad reageert in Dagblad Trouw op de aankondiging van staatssecretaris Dekker om onderzoek te laten doen naar het pestbeleid op scholen. De woordvoerder...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: Tweede Kamer richt zich op krimpproblematiek

14 december 2012 Deze week was het laatste deel van de

→ Lees dit artikel


Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

12 december 2012 De handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs zijn herzien. De wijzigingen in de handreiking betreffen een aantal juridische aanscherpingen naar aanleiding van vragen vanuit de...

→ Lees dit artikel


Begroting OCW: aandacht voor financiele problemen in het primair onderwijs

7 december 2012Bij de begrotingsbehandeling van OCW ziet de PO-Raad veel belangrijke thema's terugkomen uit haar brieven en gesprekken met Kamerleden. Het debat in de Tweede Kamer werd op 5 en 6 december weliswaar...

→ Lees dit artikel


PO-Raad positief over plan Wetenschap en Techniek op basisscholen

5 december 2012 De PO-Raad is van mening dat het techniekonderwijs op de basisschool meer aandacht verdient en staat dan ook positief tegenover het voorstel van de VVD en de PvdA om meer aandacht...

→ Lees dit artikel


Platform Sport, Bewegen en Onderwijs draagt stokje over aan Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl

4 december 2012 Het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs gaf op maandag 26 november 2012 tijdens een afsluitende bijeenkomst bij het ministerie van OCW het stokje over aan de Onderwijsagenda Sport,...

→ Lees dit artikel


Lobby-update: kabinet overweegt wetsvoorstellen in te trekken

29 november 2012 Het kabinet overweegt de wetsvoorstellen voor registratie van incidenten en versterking positie leraren in te trekken. Dit is conform de lobby van de PO-Raad, zie ook de brieven die...

→ Lees dit artikel


Columnist Frank Kalshoven prikkelend op goedbezochte ALV PO-Raad

28 november 2012 Dinsdag 27 november organiseerde de PO-Raad haar ALV, met daaraan voorafgaand een externe spreker: columnist Frank Kalshoven. In haar welkomstwoord heet Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad,...

→ Lees dit artikel


Sportiefste basisschool van Nederland

26 november 2012 De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) organiseert in samenwerking met het NOC*NSF om de twee jaar de verkiezingen voor de "Sportiefste basisschool van Nederland"....

→ Lees dit artikel


In gesprek met het veld over Toetsing op maat

22 november 2012 De PO-Raad nodigt Jaap Dronkers en Cito graag uit om met schoolbesturen en andere betrokkenen in gesprek te gaan over toetsen op maat. De PO-Raad is namelijk van mening dat Jaap Dronkers...

→ Lees dit artikel


Penta Primair wint prijs voor jaarverslag

22 november 2012 Penta Primair heeft op 21 november de Bestuursbokaal van Dyade gewonnen voor zijn jaarverslag 2011. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur van harte met dit resultaat, vooral omdat...

→ Lees dit artikel


Passend onderwijs: principeakkoord OCW, vakorganisaties en werkgevers

20 november 2012Sectororganisaties, vakbonden en het Ministerie van OCW hebben in goed overleg een concept landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen die resulteren uit het verleggen...

→ Lees dit artikel


Gebruik toetsen voor afstemmen onderwijs, niet om kwaliteit van de school te meten

Er wordt steeds meer getoetst in het onderwijs. Is dat goed, of neigen we naar een afrekencultuur? Dat was de centrale vraag tijdens het Onderwijscafe op 14 december in Den Haag. De meningen bleken zeer verdeeld.

→ Lees dit artikel


Afspraken over gevolgen bezuiniging passend onderwijs

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en vakbonden afspraken gemaakt met minister Van Bijsterveldt over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. Door dit onderhandelaarsakkoord, waarbij 60 miljoen beschikbaar...

→ Lees dit artikel


Kamermeerderheid voor meestertitel in het mbo

Het plan van D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham om een meestertitel voor excellente mbo-studenten mogelijk te maken is dinsdag in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.Van der Ham: "Ik wil...

→ Lees dit artikel


Extra Algemene Ledenvergadering woensdag 11 januari

Het bestuur van de PO-Raad vraagt de leden tijd te reserveren voor een mogelijke extra Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op woensdag 11 januari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.

→ Lees dit artikel


Vijfduizend leraren op straat door bezuiniging

Uit voortijdig uitgelekt onderzoek blijkt dat de bezuiniging op Passend onderwijs vijfduizend leraren hun baan gaat kosten. Dit ligt in lijn met eerdere verwachtingen van de PO-Raad. Wij vinden dit een ernstige...

→ Lees dit artikel


Versoepeling stichting en opheffing van scholen

Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW u te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen. In het voorstel zijn 2 belangrijke...

→ Lees dit artikel


Meer aandacht voor ouderbetrokkenheid

Minister van Bijsterveldt heeft onlangs in een brief aan de Kamer haar plannen kenbaar gemaakt om ouderbetrokkenheid in het onderwijs te vergroten. Zij ziet hiervoor kansen in een grotere rol voor ouders bij het...

→ Lees dit artikel


PO Raad en andere onderwijsorganisaties in gesprek met OCW over agressie in het onderwijs

De PO-Raad was maandagochtend 28 november uitgenodigd om, samen met de VO- en MBO-raad en de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs, op het ministerie van OCW te praten over â˜het gezag van de leraarâ™. Aanleiding...

→ Lees dit artikel


ALV wil dat PO-Raad gesprek bestuursakkoord voortzet

De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft het bestuur gevraagd om met de bewindslieden van OCW het gesprek voort te zetten over een bestuursakkoord. Daarbij is aangetekend dat het volgende herkenbaar moet...

→ Lees dit artikel


Onderzoek bevestigt stijging groepsgrootte

16 november 2012. De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het...

→ Lees dit artikel


Onderwijscafe Het onderwijs wil ruimte en vertrouwen

16 november 2012. Deelnemers aan het Onderwijscafé van 14 november vonden ruimte en vertrouwen voor scholen en schoolbesturen het belangrijkste onderwerp om te bespreken met het nieuwe kabinet. Tijdens de door...

→ Lees dit artikel


Prijsbijstelling VNG negatief normbedragen en werkelijke kosten lopen steeds verder uiteen

14 november 2012 De VNG heeft onlangs de prijsbijstellingen voor de model-huisvestingsverordening gepubliceerd. Daaruit blijkt dat voor 2013 de m2 prijzen omlaag zijn bijgesteld. Voor nieuwbouw en...

→ Lees dit artikel


Begrotingsbehandeling OCW 2013

9 november 2012In aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW 2013 vraagt de PO-Raad de leden van de Vaste Kamercommissie een aantal overwegingen van de PO-Raad mee te nemen in het debat. Hierover heeft de PO-Raad...

→ Lees dit artikel


Besturend Leiderschap leiderschap cruciaal bij implementatie opbrengstgericht werken

6 november 2012Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project Versterken kwaliteit bestuur en management, in...

→ Lees dit artikel


Frank Kalshoven gastspreker op ALV

6 november 2012. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de ALV van dinsdag 27 november zal de heer Frank Kalshoven optreden als gastspreker. Frank Kalshoven is bekend als publicist (columns in de Volkskrant...

→ Lees dit artikel


Gezonde Leefstijl financiele ondersteuning en of advies opmaat

31 oktober 2012. Scholen in het primair onderwijs kunnen vanaf 31 oktober extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren. Deze ondersteuning wordt mogelijk door de #Jeugdimpuls...

→ Lees dit artikel


PO Raad en Vaste Kamercommissie OCW voeren constructief gesprek

1 november 2012. Dinsdag 30 oktober jl. heeft de PO-Raad een gesprek gevoerd met de Vaste Kamercommissie OCW. De PO-Raad had zich sterk gemaakt om zo snel mogelijk na de installatie van de nieuwe Vaste Kamercommissie...

→ Lees dit artikel


Informatie over scholen primair onderwijs straks online beschikbaar

31 oktober 2012De PO-Raad lanceert op woensdag 31 oktober 2012 het project Vensters PO. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen daarmee in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs slaat graag brug voor nationaal onderwijsakkoord

29 oktober 2012. In het nieuwe regeerakkoord van VVD-PvdA 'Bruggen slaan' wordt aan de sector het aanbod gedaan om te komen tot een nationaal onderwijsakkoord. De PO-Raad neemt het aanbod aan om afspraken te maken...

→ Lees dit artikel


Vensters PO start van het VSO traject

26 oktober 2012In het voorjaar van 2012 is de PO-Raad gestart met het project Vensters PO. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie...

→ Lees dit artikel


Scholen benaderd door scholengidsen

25 oktober 2012 Enkele scholen hebben melding gemaakt van agressieve acquisitie door scholengidsen en andere databanken. Graag waarschuwen we u hiervoor. Scholen en schoolbesturen worden benaderd...

→ Lees dit artikel


Stand van zaken overheveling onderhoud buitenkant

23 oktober 2012 Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding om de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen....

→ Lees dit artikel


Lobby update week 40/41

Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een

→ Lees dit artikel


PO Raad en ouderorganisaties sturen brief aan informateurs

Namens scholen én ouders in het primair onderwijs heeft de PO-Raad samen met de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO, OudersCOO en VOO een brief aan informateurs dhr. Kamp en dhr. Bos gestuurd. Daarin pleiten...

→ Lees dit artikel


Eerste resultaten experiment flexibilisering onderwijstijd

De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in orde en de tevredenheid...

→ Lees dit artikel


Kennisgroep Kwaliteitszorg

Dit schooljaar start de PO-Raad met de Kennisgroep Kwaliteitszorg voor bovenschoolse medewerkers kwaliteitszorg. Het doel van de kennisgroep is om de zorg voor de kwaliteit te versterken door het delen van elkaars...

→ Lees dit artikel


26 november 2012 Kennisgroep PO

Op 26 november 2012 van 14:00-17:00 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep PO in Utrecht (Domstad) voor de leden van de PO-Raad. Zowel bestuurders, directeuren als PO-medewerkers van organisaties die lid zijn...

→ Lees dit artikel


Nieuw kenniscentrum voor huisvesting onderwijs en kinderopvang

11 oktober 2012Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt sinds 1 oktober toegang tot informatie rondom het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting van kindvoorzieningen....

→ Lees dit artikel


Wet Passend onderwijs aangenomen door Eerste Kamer

9 oktober 2012De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag 9 oktober de wet Passend Onderwijs aangenomen. D66, SP, PvdD en 50+ stemden tegen de wet. De drie ingebrachte moties werden met algemene stemmen aangenomen. Dat...

→ Lees dit artikel


13 november Onderwijssummit van onderzoek tot in de klas

2 oktober 2012Tijdens deze kennisconferentie wordt de verbinding gelegd tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas. Veel nieuwe onderzoeken en...

→ Lees dit artikel


Leeuwarder Courant wint Prijs voor de Onderwijsjournalistiek

4 oktober 2012 Op woensdag 3 oktober organiseerden de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en de Nationale OnderwijsWeek een onderwijsdebat en...

→ Lees dit artikel


Eerste Kamer kritisch over Passend Onderwijs

3 oktober 2012De partijen in de Eerste Kamer toonden zich in de eerste termijn van het debat op 2 oktober kritisch over de wet Passend onderwijs. Diverse vragen en zorgen die al eerder door de PO-Raad zijn aangedragen,...

→ Lees dit artikel


Versterking positie leraren mogelijk met professioneel statuut

1 oktober 2012 De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 28 september een wetswijziging gepresenteerd om de positie van de leraar te versterken. In een reactie zei PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee dat...

→ Lees dit artikel


Uitnodiging tot Nationaal Onderwijsakkoord

27 september 2012Mede namens het primair onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs een brief gestuurd aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateurs. In de brief vragen de voorzitters van PO-Raad, andere sectororganisaties...

→ Lees dit artikel


Kandidaten gezocht voor algemeen bestuur PO Raad

27 september 2012 In de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad van 19 september is besloten dat de vereniging een bestuur krijgt, bestaande uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs in de media

24 september 2012 Zaterdag 22 september besteedt de Volkskrant veel aandacht aan het primair onderwijs. Op de voorpagina een bericht over volle klassen, op pagina 7 een reportage vanuit een klas met...

→ Lees dit artikel


Lancering Vignet Gezonde School

Woensdag 19 september heeft demissionair minister Schippers het startsein gegeven voor de landelijke lancering van het Vignet Gezonde School op de Anne Frankschool in Den Haag. De Anne Frankschool, onderdeel van...

→ Lees dit artikel


Stille bezuinigingen komen oorverdovend hard aan

20 september 2012 In een brief geeft de PO-Raad alle fractievoorzitters een aantal speerpunten mee om het primair onderwijs in de gelegenheid te stellen de komende jaren kwalitatief hoogwaardig onderwijs...

→ Lees dit artikel


Stille bezuinigingen brengen primair onderwijs in rode cijfers de rek is eruit

18 september 2012Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim 57...

→ Lees dit artikel


Volkskrant Basisscholen zullen nog meer moeten snijden

17 september 2012 Nederlandse basisscholen hebben vorig jaar bij elkaar 6.000 voltijdsbanen geschrapt. Desondanks maken de meeste scholen nog verlies, waardoor ze de komende jaren nog verder moeten...

→ Lees dit artikel


Nederland kiest voor investeren in primair onderwijs

13 september 2012 De politieke partijen die zich op voorhand uitspraken voor investeren in het (primair) onderwijs hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september een ruime meerderheid behaald....

→ Lees dit artikel


Gouden bergen grotere klassen

11 september 2012 De PO-Raad heeft met 3 werknemersorganisaties in het primair onderwijs (CNV Onderwijs, FvOv en AVS) een open brief verstuurd over de toekomst van de sector. Het primair onderwijs...

→ Lees dit artikel


Merendeel schoolbesturen in het primair onderwijs heeft financien op orde

4 september 2012 De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen...

→ Lees dit artikel


Politiek in gesprek met basisonderwijs in Noord Nederland

6 september 2012 Het basisonderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe heeft in samenwerking met de PO-Raad en bureau Meesterschap op 5 september een onderwijsdebat georganiseerd met kandidaat kamerleden....

→ Lees dit artikel


Plan van PO Raad voor Nationaal onderwijsakkoord door de politiek omarmd

5 september 2012 Op dinsdag 4 september heeft Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, deelgenomen aan het Nationaal verkiezingsdebat van de Stichting van het Onderwijs. Tijdens dit debat heeft zij...

→ Lees dit artikel


6 september Lucas Onderwijsdebat

31 augustus 2012 De Lucas Academie biedt de mogelijkheid om binnen 2 uur veel meer te weten te komen over de onderwijsideeën van de politieke partijen. Het Lucas Onderwijsdebat is op donderdag 6...

→ Lees dit artikel


Ontwikkeling normbedragen onderwijshuisvesting geanalyseerd

30 augustus 2012 De stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) heeft de ontwikkeling van normbedragen geanalyseerd, de verschillen ten opzichte van BDB Kostendata in kaart gebracht en de financiële...

→ Lees dit artikel


Beoordeling financiele positie schoolbestuur is maatwerk

28 augustus 2012 Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van...

→ Lees dit artikel


Basisschool krijgt ruim voldoende van ouders

23 augustus 2012 Ouders zijn kritisch op het Nederlandse onderwijs, maar geven de basisschool van hun eigen kind nog wel een ruime voldoende (gemiddeld 6,8). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van...

→ Lees dit artikel


Toezicht geeft speciaal onderwijs keus in leerlingenzorg

24 augustus 2012 Schoolbesturen in het speciaal onderwijs kunnen kiezen volgens welke indicatoren ze worden beoordeeld op het kwaliteitsaspect 'leerlingenzorg'. Na overleg met de PO-Raad biedt de...

→ Lees dit artikel


Leerling dupe van bezuiniging op busjesvervoer

17 augustus 2012 Ook de PO-Raad wordt de laatste tijd vaker benaderd door schoolbesturen, die te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer, maar ook op andere beleidsterreinen....

→ Lees dit artikel


Herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012

17 augustus 2012 Minister van Bijsterveldt heeft 17 augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het herzien toezichtkader speciaal onderwijs 2012. De Inspectie van het Onderwijs zal dit kader...

→ Lees dit artikel


Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen

6 juli 2012 Binnen scholen in Nederland worden prestatiecontracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog maar in beperkte mate toegepast. De behoefte aan prestatiecontracten groeit...

→ Lees dit artikel


Eerste academische leraren afgestudeerd

9 juli 2012 Op 6 juli ontvingen de eerste 31 studenten van de academische pabo hun diploma's. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad feliciteerde ze daarmee en heette ze van harte welkom in de sector primair...

→ Lees dit artikel


Agenda september Politiek debat workshops risicomanagement ALV conferentie Tijd voor krimp

20 juli 2012 In september organiseert de PO-Raad voor haar leden weer diverse bijeenkomsten, variërend van een politiek debat Noord-Nederland, tot workshops en conferenties. Ook vindt er een Algemene...

→ Lees dit artikel


Wetsvoorstel onderwijs in Friese taal voor advies naar Raad van State

10 juli 2012 Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt, waarin wordt geregeld dat de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid krijgt...

→ Lees dit artikel


Functiemix Primair Onderwijs goed van start

11 juli 2012 Uit een

→ Lees dit artikel


Oprichting Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

11 juli 2012 Minister Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben op 10 juli de oprichting van een Nationaal Regieorgaan...

→ Lees dit artikel


Workshops Risicomanagement

12 juli 2012 De workshops 'Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's...

→ Lees dit artikel


19 september Ledenbijeenkomst CAO PO

10 juli 2012 De PO-Raad nodigt haar leden uit voor een interactieve bespreking van de keuzes waar de PO-Raad voor staat ten aanzien van de CAO.In juni zijn alle schoolbesturen in het primair...

→ Lees dit artikel


Kennisgemeenschappen in het primair onderwijs

6 juli 2012 Om meer inzicht te krijgen in het bestaan van kennisgemeenschappen (locatie, samenstelling, thematiek etc.), ze meer toegankelijk te maken voor het bredere onderwijsveld en onderlinge...

→ Lees dit artikel


Lobby update en analyse verkiezingsprogrammas update

6 juli 2012 In de periode dat de verkiezingsprogramma's geschreven werden heeft de PO-Raad gesproken met de verschillende programmacommissies van de politieke partijen, de zogeheten 'stille lobby'....

→ Lees dit artikel


Doordecentralisatie huisvesting in breder perspectief

4 juli 2012 Bouwstenen organiseert samen met de Gemeente Nijmegen, de PO-Raad, de VNG en vele anderen een bijeenkomst over 'doordecentralisatie in breder perspectief'. Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting...

→ Lees dit artikel


NSA levert herziene beroepsstandaard schoolleiders PO op

2 juli 2012 Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 04/05 en de aanpassingen in 2008 hebben de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil gestaan. Dat heeft er onder...

→ Lees dit artikel


Verdere aanpak medezeggenschap op scholen

28 juni 2012 De Tweede Kamer is kritisch over de wijze waarop de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt uitgevoerd. Dat bleek tijdens het overleg met de minister op 27 juni. Conform de wens van...

→ Lees dit artikel


Podium 5 Eenpitters bestuursakkoord regeldruk en het Vervangingsfonds

25 juni 2012 Podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. Het is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan...

→ Lees dit artikel


4 x het boek Toezicht en de maatschappelijke onderneming beschikbaar voor leden PO Raad

21 juni 2012 Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, kreeg vrijdag 8 juni als eerste het boek 'Toezicht en de maatschappelijke onderneming'. Zij kreeg het boek uit handen van één van de schrijvers:...

→ Lees dit artikel


Personele bekostiging stijgt met 042%

22 juni 2012 Het kabinet verhoogt de bijdrage aan de arbeidskosten in 2012 met 0,42%. De loonontwikkeling in het referentiemodel is dan wel op 0% gezet, maar de ontwikkeling van pensioenpremies en...

→ Lees dit artikel


Gewichtenregeling ingewikkeld en niet effectief

19 juni 2012 De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt...

→ Lees dit artikel


Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan leraren in primair onderwijs

18 juni 2012 De leerlingenaantallen dalen en leraren gaan later met pensioen. Startende leraren komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers...

→ Lees dit artikel


PO Raad zoekt leden voor nieuw netwerk Onderwijsinnovatie en ict

15 juni 2012 De PO-Raad start binnenkort met een netwerk Onderwijsinnovatie en ict. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie...

→ Lees dit artikel


Instrument Risicos in beeld gelanceerd

12 juni 2012 Het instrument 'Risico's in beeld' is door het project 'Eerst kiezen, dan delen' van de PO-Raad...

→ Lees dit artikel


PO Raad stuurt brief met speerpunten naar lijsttrekkers

5 juni 2012 In aanloop naar de verkiezingen in september 2012 voert de PO-Raad een actieve lobby om de belangen van het (primair) onderwijs te behartigen. Zo hebben de lijsttrekkers

→ Lees dit artikel


Onderwijscafe onderwijs heeft behoefte aan beleidsrust

5 juni 2012 Met het oog op de verkiezingen wordt tijdens het Onderwijscafé op 31 mei in Nieuwspoort, Den Haag een debat gevoerd over de speerpunten voor het primair en voortgezet onderwijs. PO-Raad,...

→ Lees dit artikel


Regeling sociale veiligheid en LHBT

6 juni 2012 Een groot deel van de scholen schenkt in het curriculum nog onvoldoende aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Onderzoek toont aan dat er nog weinig aandacht is voor discriminatie...

→ Lees dit artikel


Enquete onderwijs en kinderopvanghuisvesting

4 juni 2012 In het onderwijs gaat de komende jaren veel veranderen op het gebied van huisvesting. Bent u bestuurder/directeur van één of meerdere scholen in het primair onderwijs en bent u zich...

→ Lees dit artikel


Versterkte positie onderwijs levert belangrijke bijdrage aan verbetering huisvesting

1 juni 2012 Bij het debat in de tweede kamer op donderdag 31 mei waren alle partijen het er roerend over eens dat de kwaliteit van de huisvesting in het PO en VO aanzienlijk beter moet. De onderuitputting...

→ Lees dit artikel


Enquete Vensters PO

31 mei 2012 De PO-Raad en de Stichting Schoolinfo zijn gestart met het project Vensters PO. Dit is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in...

→ Lees dit artikel


Lenteakkoord neemt financiele zorg van onderwijs niet weg

29 mei 2012 Het lenteakkoord betekent niet dat de zorgen over de financiële situatie in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdwenen. In het lenteakkoord...

→ Lees dit artikel


Wekelijkse lobby update

22 mei 2012 Veel van het lobbywerk van de PO-Raad gebeurt achter de schermen, de "stille" lobby. Natuurlijk schrijven we brieven...

→ Lees dit artikel


Minister Kamp krijgt adviezen over dagarrangementen

25 mei 2012 Demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft afgelopen woensdag 23 mei op het 8e brede schoolcongres Nieuwe Tijden '10 adviezen, naar een dagarrangement...

→ Lees dit artikel


Gevolgen voor sociale plannen van schrappen bezuiniging Passend onderwijs

22 mei 2012 De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Dit heeft echter wel gevolgen voor sociale plannen,...

→ Lees dit artikel


Gevolgen schrappen bezuiniging Passend onderwijs voor sociale plannen

21 mei 2012 De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Op dit moment is er echter nog veel onduidelijkheid...

→ Lees dit artikel


Impulsgebieden ongewijzigd vastgesteld

16 mei 2012 De impulsgebieden voor de periode 2013/2014 tot en met 2016/2017 zijn vastgesteld. Met de nieuwe regeling vaststelling impulsgebieden vindt er géén wijziging plaats in de aangewezen...

→ Lees dit artikel


Nieuwe cijfers gemeentefonds naar de kamer gestuurd

16 mei 2012 Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven die gemeenten doen voor educatie algemeen en onderwijshuisvesting. Het onderzoek naar de cluster educatie...

→ Lees dit artikel


Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

8 mei 2012 Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar...

→ Lees dit artikel


Podium 4 Toetsing professionele inkoop cao po en loyaliteit van leidinggevenden in het onderwijs

10 mei 2012 podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk...

→ Lees dit artikel


PO Raad blij met fasering invoering Passend onderwijs

11 mei 2012 Minister van Bijsterveldt is voornemens om voor de invoering van Passend onderwijs een schooljaar langer de tijd te nemen. Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgen de schoolbesturen...

→ Lees dit artikel


Passend onderwijs niet controversieel in Eerste Kamer

8 mei 2012 De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs niet controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat de behandeling van de wet gewoon door kan gaan, ondanks dat...

→ Lees dit artikel


Aankondiging kennisgroep financien

7 mei 2012 Binnenkort zal de PO-Raad starten met een "kennisgroep financiën". Deze kennisgroep is gericht op het informeren en bespreken van relevante ontwikkelingen op het brede terrein van financieel...

→ Lees dit artikel


Onderwijscafe in teken van verkiezingen

4 mei 2012 PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op donderdag 31 mei 2012 om 16.30 uur een Onderwijscafé met het thema: 'Verkiezingen 2012 -speerpunt onderwijs' over de plannen van de politiek...

→ Lees dit artikel


Project Andere Tijden sluit af met reeks publicaties over kindcentrum

3 mei 2012 Met een reeks nieuwe publicaties, een film en een leergang sluit het project 'Andere Tijden in onderwijs en opvang' deze zomer af. De afgelopen vier jaar heeft het project scholen en kinderopvangorganisaties...

→ Lees dit artikel


Instrumentarium Passend onderwijs

26 april 2012 De ontwikkelingen Passend onderwijs zijn landelijk in volle gang. Op de meeste plaatsen hebben de nieuwe samenwerkingspartners elkaar gevonden en zijn zij gekomen tot gemeenschappelijke...

→ Lees dit artikel


Schrappen bezuiniging Passend onderwijs winst voor leerlingen

28 april 2012 In het donderdag 26 april gesloten stabiliteitsakkoord tussen de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie is vastgelegd dat de bezuiniging...

→ Lees dit artikel


Bezuiniging Passend onderwijs in 2013 teruggedraaid

27 april 2012 De Tweede Kamer heeft donderdag 26 april het Stabiliteitsprogramma Nederland aangenomen, waarin de bezuiniging op Passend onderwijs voor 2013 wordt teruggedraaid. Voor dat jaar is het...

→ Lees dit artikel


Tex Gunning vraagt mening bezoekers PO Raad Congres Bevlogen Besturen

25 april 2012 Om in te kunnen spelen op het publiek, vraagt Tex Gunning naar de mening en handelswijze van de deelnemers aan het diner-pensant en de daaropvolgende PO-Raad College Toer tijdens het...

→ Lees dit artikel


Twinning met Caribisch Nederland

17 april 2012 Sinds 1 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Dat heeft voor de eilanden al voor veel veranderingen gezorgd. Ook...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris Halbe Zijlstra bij afsluiting congres PO Raad

17 april 2012 Op vrijdag 8 juni zal staatssecretaris Halbe Zijlstra, tijdens de afsluitende sessie van het congres Bevlogen Besturen, een bijdrage verzorgen en vervolgens deelnemen aan de discussie...

→ Lees dit artikel


Regeling voor achterstandsgeld onnodig ingewikkeld

18 april 2012 De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen...

→ Lees dit artikel


Onderwijsverslag 2010 2011

17 april 2012 De PO-Raad is ingenomen met de positieve waardering voor het primair onderwijs in het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteitsverbetering van de afgelopen...

→ Lees dit artikel


Invoering van centrale eindtoets naar verwachting met een jaar uitgesteld

13 april 2012 De invoering van de centrale eindtoets voor het regulier basisonderwijs zal waarschijnlijk pas in schooljaar 2013/2014 plaatsvinden. De PO-Raad heeft er bij het ministerie op aangedrongen...

→ Lees dit artikel


Onderwijsconferentie NL2025 23 april 2012

13 april 2012 Op 23 april 2012 organiseren Stichting Cosmicus, de PO-Raad, VO-raad, VBS (Verenigde Bijzondere Scholen) en Risbo (onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam) de...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer spreekt over ouderbetrokkenheid

10 april 2012 Op woensdag 11 april spreekt de Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Hierbij wordt onder meer stil gestaan bij het rapport van de Onderwijsraad 'Ouders als partners',...

→ Lees dit artikel


Een jaar lang schoolfruit op 1.200 scholen twintig weken gratis

5 april 2012 Basisscholen kunnen zich vanaf 2 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Het programma start in september. De eerste 20 weken zijn de groenten en het fruit gratis, dankzij de...

→ Lees dit artikel


Verkenning nadere samenwerking tussen sectorraden PO en VO besturenorganisaties en AVS

5 april 2012 De sectorraden PO-Raad en VO-raad, de besturenorganisaties Besturenraad, VKO, VBS, VOS/ABB, ISBO, LVGS en VGS en de schoolleidersorganisatie AVS hebben de intentie uitgesproken de onderlinge...

→ Lees dit artikel


Kennisgroep PO 19 juni 2012

3 april 2012 De PO-Raad organiseert een aantal keren per jaar een bijeenkomst Kennisgroep PO) voor schoolbestuurders en directeuren met PO in hun portefeuille en voor PO-ers. Doel van de bijeenkomsten...

→ Lees dit artikel


PO Raad deelt niet de zorgen van VNG over doordecentralisatie

28 maart 2012 De VNG heeft op 21 maart een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin de suggestie wordt gewekt dat er onder gemeenten geen draagvlak...

→ Lees dit artikel


Onderwijs vraagt leiderschap

29 maart 2012 Leidinggeven in het onderwijs begint met hoe de leraar omgaat met de leerling in de klas." Dat zei Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, bij de presentatie van het boek 'Onderwijs vraagt...

→ Lees dit artikel


PO Raad deelt zorgen VNG over doordecentralisatie niet

28 maart 2012 De VNG heeft op 21 maart een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin de suggestie wordt gewekt dat er onder gemeenten geen draagvlak...

→ Lees dit artikel


Ledenbijeenkomst PO Raad werkagenda Inspectie van het Onderwijs

23 maart 2012 Op 9 mei organiseert de PO-Raad een bijeenkomst voor zijn leden over de werkagenda met de Inspectie. De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld...

→ Lees dit artikel


Conferenties Aan de slag met cognitief talent

23 maart 2012 Op dinsdag 10 april 2012 en donderdag 19 april 2012 (van 9.30 tot 16.45 uur) vinden alweer de achtste en negende kennisconferentie 'Aan de slag met cognitief talent' plaats. De conferenties...

→ Lees dit artikel


Handreiking samenwerking jeugd ggz met onderwijs en gemeenten

22 maart 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelde in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijs, waaronder de PO-Raad, ggz-instellingen, gemeenten en ministeries van VWS en OCW een handreiking...

→ Lees dit artikel


Harmonisatie rechtspositie ambtenaren

De PO-Raad en de VO-raad hebben er bij de Tweede Kamer voor gepleit om één ontslagregime voor de gehele sector in te voeren met instandhouding van de Commissies van Beroep voor zowel bijzonder onderwijs als openbaar...

→ Lees dit artikel


Onderwijs en politiek praten weer met elkaar

De politiek en het onderwijsveld zijn bij elkaar gekomen om te praten over de verslechterde verhoudingen. Op initiatief van ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob hebben verschillende organisaties, waaronder de...

→ Lees dit artikel


Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Op 14 maart besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Over het algemeen zien de Kamerleden de wet als een goed instrument om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid...

→ Lees dit artikel


Beleving van leraren niet positief

In verschillende media heeft de PO-Raad gereageerd op het rapport 'Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs' van DUO Onderwijsonderzoek.Voorzitter Kete Kervezee reageerde 's middags op BusinessNewsRadio...

→ Lees dit artikel


Werkdruk voor zeer veel leraren niet acceptabel

De werkdruk in zowel het primair als het voortgezet onderwijs is hoog. Van de leraren in het primair onderwijs ervaart 84% de werkdruk als hoog of zelfs zeer hoog. Dit geldt met name voor leraren in de drie grote...

→ Lees dit artikel


Slotconferentie De toekomst van Goed Bestuur

De PO-Raad nodigt haar leden uit voor de slotconferentie 'De toekomst van Goed Bestuur' op woensdag 18 april 2012 vanaf 9.00 in het Centraal Museum in Utrecht. Tijdens deze conferentie blikken we terug maar kijken...

→ Lees dit artikel


Tweede Kamer gaat voorbij aan zorgen onderwijsveld

De eerste termijn van het kamerdebat wijst erop dat een meerderheid in de Tweede Kamer de zorgen en bezwaren over de kwaliteit van het onderwijs, van leraar tot schoolbestuurder, naast zich neer gaat leggen. De...

→ Lees dit artikel


Kamerleden

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Passend onderwijs. De PO-Raad heeft daarom het inititatief genomen om samen met vak-en ouderorganisaties een open brief te plaatsen in de Volkskrant. Hierin...

→ Lees dit artikel


Doede360 wil alle jongeren in beweging brengen

De Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) heeft samen met NOC*NSF en het tv-programma Het Klokhuis een ambitieus project opgezet om jongeren in Nederland in beweging te brengen: Doede360....

→ Lees dit artikel


Eerste congres PO Raad Bevlogen Besturen

De PO-Raad presenteert met trots haar eerste congres 'Bevlogen Besturen'. Het congres vindt op donderdag 7 en vrijdag 8 juni plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Sprekers vanuit het bedrijfsleven, de...

→ Lees dit artikel


Busvervoer stakingsdag Passend onderwijs

Vanuit het hele land rijden volgende week dinsdag 6 maart bussen vol actievoerders naar Amsterdam. Volgens de onderwijsvakbonden gaan honderden scholen dicht of zal in ieder geval een deel van het personeel deelnemen...

→ Lees dit artikel


Denk mee over nieuwe onderzoeks en ontwikkelprojecten

Ieder jaar ontvangen de drie LPC (Landelijke Pedagogische Centra: APS, CPS en KPC Groep) vanuit OCW middelen om onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit te voeren op een zestal onderwijsthema's. De LPC willen hun eerste...

→ Lees dit artikel


Burgerschap wat werkt

De Alliantie Scholenpanels Burgerschap heeft bijna vier jaar onderzoek verricht en ontwikkelwerk uitgevoerd op en met een dertigtal scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De Alliantie bestaat uit een samenwerkingsverband...

→ Lees dit artikel


Kanttekeningen bij wet Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd over de wet Toetsing in het primair onderwijs. Het wetsvoorstel is, onder meer op basis van reacties van de PO-Raad, op een aantal onderdelen aanzienlijk...

→ Lees dit artikel


Beste jaarverslagen 2011

Woensdag 15 februari vond tijdens de mini-conferentie 'Verantwoording van Klasse(n)' de uitreiking van 'Beste jaarverslag 2011' plaats. Na interessante bijdragen van Frans de Vijlder (Lector Goed Bestuur aan de...

→ Lees dit artikel


Bevlogen Besturen inschrijving congres PO Raad geopend voor leden

De PO-Raad presenteert met trots het programma van zijn eerste congres 'Bevlogen Besturen'. Sprekers...

→ Lees dit artikel


Wel of geen bezuinigingen in het primair onderwijs

Het voorpagina-artikel 'Basisonderwijs ontslaat duizenden leerkrachten' in de Volkskrant van maandag 13 februari heeft veel stof doen opwaaien. Door de stapeling van...

→ Lees dit artikel


Uitvoeren sociale plannen Passend onderwijs kost minimaal twee schooljaren

Schoolbesturen kunnen niet anders dan nu al anticiperen op de nieuwe wetgeving over Passend onderwijs, en zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen. De PO-Raad blijft er bij...

→ Lees dit artikel


Voorlichting Asbest in scholen

In scholen die gebouwd zijn voor 1994 is mogelijk asbest in het gebouw verwerkt. In de tweede helft van 2011 is de scholen gevraagd om een digitale vragenlijst over de aanwezigheid van asbest in hun schoolgebouw...

→ Lees dit artikel


SCP nuanceert beeld dat op onderwijs bezuinigd kan worden

Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er...

→ Lees dit artikel


Reactie PO Raad op stakingsoproep onderwijsvakbonden

De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking op 6 maart. Op 6, 7 en 8 maart wordt het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Tweede Kamer behandeld. Met de staking accentueren de bonden dat zorg...

→ Lees dit artikel


Regiobijeenkomsten rond bestuursakkoord

In maart zal de PO-Raad het bestuursakkoord in een aantal regionale bijeenkomsten met schoolbesturen te bespreken. Wij bezoeken hiertoe regionale netwerken, en wij organiseren zelf een drietal informatieve en interactieve...

→ Lees dit artikel


Toolbox Model Werkgeverslasten PO 2012

Per 1 januari 2012 zijn diverse premiepercentages gewijzigd (zie ook berichtgeving...

→ Lees dit artikel


Bekostiging bestuursakkoord bekend

Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord, betekent een forse inspanning van de sector primair onderwijs. Ten behoeve van de extra inspanningen ten aanzien van opbrengstgericht werken en professionalisering...

→ Lees dit artikel


PO Raad vraagt Tweede Kamer meer duidelijkheid over afrondend debat Passend onderwijs

In een

→ Lees dit artikel


Lunchen op school

Op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam is op 26 januari het evaluatierapport van Lunchen op School gepresenteerd. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad en lid van het Platform Schoollunches nam het rapport...

→ Lees dit artikel


Waar voor ons onderwijsgeld

PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdag 7 februari 2012 om 16.30 uur in Den Haag het Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Politici, beleids- en opiniemakers en vertegenwoordigers...

→ Lees dit artikel


Toolbox Aanpassing compensatie samenvoeging basisscholen per 2012 2013

Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Het schoolbestuur ontvangt conform de huidige regeling bekostiging 2011/2012, gedurende twee...

→ Lees dit artikel


Toolbox toetsingskader verantwoording financiele positie

Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en de vermogenspositie...

→ Lees dit artikel


Steun voor landelijke organisatie onderwijsonderzoek

Vanuit de wetenschap, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid is er brede steun voor de oprichting van een landelijke organisatie voor onderwijsonderzoek. Dat blijkt uit het rapport 'Wetenschap en vakmanschap: onderwijsonderzoek...

→ Lees dit artikel


Kleinschaligheid en nabijheid scholen heeft hoge prijs

In de reactie op het rapport Waar voor ons belastinggeld? van het Sociaal- en Cultureel Planbureau, waarin het primair onderwijs forse kritiek kreeg te verduren, heeft de PO-Raad onder andere aangekaart dat de kleinschaligheid...

→ Lees dit artikel


Bestuursakkoord Primair onderwijs getekend

Vandaag is in Den Haag het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW ondertekend. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school...

→ Lees dit artikel


Bestuurlijk netwerk rond maatschappelijk vastgoed

Binnenkort start een bestuurlijk netwerk rond maatschappelijk vastgoed. Het is bedoeld voor bestuurders uit verschillende maatschappelijke sectoren; gemeenten, scholen, kinderopvang, corporaties en maatschappelijke...

→ Lees dit artikel


Onderhandelaarsakkoord gevolgen bezuiniging Passend onderwijs

Tijdens de ALV van 11 januari 2012 hebben de leden van de PO-Raad zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. De vakbonden zijn op dit moment echter...

→ Lees dit artikel


Ledenvergadering PO Raad stemt in met bestuursakkoord

Met 84 procent voor, is het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad aangenomen. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met...

→ Lees dit artikel


Slotbijeenkomst Sport Lokaal Samen Netwerken in werking

Afgelopen jaar is in 43 gemeenten een lokaal project Sport Lokaal Samen uitgevoerd. Een netwerk opzetten, een bestaand lokaal netwerk versterken of structureel vormgeven is één van de doelstellingen van de ondersteuningsprojecten...

→ Lees dit artikel


Nieuwe leden Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek

Per 1 januari 2012 treden drie nieuwe leden toe tot de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), waaronder dhr. drs. Jonne Gaemers van Scholengroep Tabijn in Noord-Holland, lid van de PO-Raad en onder andere...

→ Lees dit artikel


Fusie van scholen financieel aantrekkelijker

De regeling waarbij scholen die worden samengevoegd, gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de bekostiging ontvangen, wordt verruimd. De PO-Raad is blij met deze maatregelen, waarvoor zij...

→ Lees dit artikel


Kennis scholenbouw bij elkaar in waaier

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft op donderdag 15 december de eerste exemplaren van de scholenbouwwaaier aangeboden aan onder andere Gertjan van Midden van de PO-Raad. Van Midden: “In de waaier is alle kennis...

→ Lees dit artikel


Toetsen van of voor het onderwijs

Op woensdag 14 december organiseert de PO-Raad samen met de AVS en VO-raad weer een Onderwijscafe. U bent van harte welkom om vanaf 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur) mee te praten in Studio Dudok, Hofweg 1a, Den...

→ Lees dit artikel


Latere invoering verplicht leerlingvolgsysteem speciaal onderwijs

Na overleg met de PO-Raad heeft de minister het tijdpad aangepast voor de invoering van een verplicht leerlingvolgsysteem en een verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het...

→ Lees dit artikel


Toezichthouders scholen uiten grote zorg over invoering Passend onderwijs

Een kleine 50 Raden van Toezicht van (voornamelijk) scholen voor speciaal onderwijs, samen verantwoordelijk voor ongeveer 100.000 leerlingen, hebben zich in een brief tot minister Van Bijsterveldt van Onderwijs...

→ Lees dit artikel


Input VSO besturen van belang voor verder overleg bezuinigingen Passend Onderwijs

De PO-Raad vraagt, mede namens de andere betrokken partijen bij het bestuurlijk overleg, besturen van (V)SO scholen mee te werken aan een inventarisatie van personele gevolgen. De uitkomst van deze inventarisatie...

→ Lees dit artikel


Input VSO besturen van belang voor verder overleg bezuinigingen Passend Onderwijs

De PO-Raad vraagt, mede namens de andere betrokken partijen bij het bestuurlijk overleg, besturen van (V)SO scholen mee te werken aan een inventarisatie van personele gevolgen. De uitkomst van deze inventarisatie...

→ Lees dit artikel


Zorgen bij 2e kamer over kwaliteit van de onderwijshuisvesting

Tijdens een overleg van de Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleken vrijwel alle aanwezige fracties zich zorgen te maken over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland. De PO-Raad...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris Zijlstra van OCW lanceert pilots prestatiebeloning

Staatssecretaris Zijlstra van onderwijs maakte donderdag 17 november bekend dat scholen een aanvraag kunnen indienen voor een experiment met prestatiebeloning. Hoewel de PO-Raad niet per definitie tegen vormen van...

→ Lees dit artikel


Sluitende dagarrangementen van onderwijs en opvang

Het kabinet ziet een onomkeerbare trend naar een logisch sluitend dagarrangement voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Het kabinet sluit daarmee aan op de ambities, die de PO-Raad vorig jaar heeft geformuleerd...

→ Lees dit artikel


Oproep ondersteun het World Education Forum

Het World Education Forum (WEF) wil het aantal kinderen dat wereldwijd toegang heeft tot onderwijs vergroten. De PO-Raad vraagt scholen en schoolbesturen om de doelen van het WEF te ondersteunen. Voor meer informatie...

→ Lees dit artikel


Kinderen van de Hondsberg

Op maandag 7 november spraken betrokkenen en politici in de Rode Hoed in Amsterdam over de gevolgen van de bezuinigingen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Door de stapeling van bezuinigingen dreigen...

→ Lees dit artikel


Nieuwe projecten voor versterken van onderzoeks en ontwikkelfunctie op scholen

De PO-Raad heeft dit jaar weer beschikking gekregen over middelen voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de sector primair onderwijs. Hier leest u meer over de 13 projecten, die zijn gehonereerd en met...

→ Lees dit artikel


PO Raad deelt zorgen over Passend onderwijs maar niet oplossingsrichting van gemeenten

De PO-Raad deelt de zorg van de grootste gemeenten van ons land (G4 en G32) over de invoering van Passend onderwijs, maar deelt niet hun conclusie dat gemeenten de regie moeten krijgen op Passend onderwijs en...

→ Lees dit artikel


Effecten van bezuinigingen op onderwijs worden nu zichtbaar in financiele resultaten

"Het primair onderwijs staat sterk onder druk, 57% van de instellingen sloot 2010 af met een verlies ten opzichte van 42% in 2009." Dat meldt financieel advies- en accountantsbureau Deloitte naar aanleiding van...

→ Lees dit artikel


Staatssecretaris veroorzaakt onnodige onrust over asbest

In verschillende media werd staatssecretaris Atsma deze week geciteerd met informatie over asbest in scholen. De PO-Raad heeft zich verbaasd over de uitspraken van de staatssecretaris en over de genoemde cijfers....

→ Lees dit artikel


Nu of nooit voor Passend onderwijs

Donderdag 27 oktober is een afrondend overleg gepland tussen de sectororganisaties en bonden enerzijds en de minister en staatssecretaris anderzijds, over de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad...

→ Lees dit artikel


Toolbox Begrotingsmodel voor VSO 2012

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO is afgerond en geplaatst in de toolbox. Het betreft het Geld model. Het FPE (V)SO model wordt niet meer gemaakt. Scholen die vorig jaar nog...

→ Lees dit artikel


PO Raad vraagt minister startsubsidie voor kenniscentrum huisvesting

De PO-Raad heeft samen met VO-raad, VNG en waarborgfondskinderopvang een brief naar de minister gestuurd in verband met een nieuw op te richten kenniscentrum huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. De organisaties...

→ Lees dit artikel


Toolbox Londo VSO 2012

De gegevens van de Londo- bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 2012 zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle programmas van eisen zijn nu weer te geven en dat is in dit instrument...

→ Lees dit artikel


Forum veilige school

Het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) heeft een online forum gelanceerd om kennis en ervaringen te delen. Neem deel aan de discussies, stel de vragen die u hebt, deel uw ervaring! Via de link: http://www.forumveiligeschool.nl/...

→ Lees dit artikel


Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren

Er is meer maatschappelijk vastgoed in Nederland dan kantoren en winkels bij elkaar. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een verkenning dat op initiatief van 'Bouwstenen voor Sociaal' door bbn adviseurs is uitgevoerd....

→ Lees dit artikel


PO Raad start schooleiderskamer

De Algemene Ledenvergadering heeft in juni 2011 besloten dat er binnen de PO-Raad een schoolleiderskamer ingericht wordt. De schoolleiderskamer krijgt een adviserende rol en is toegankelijk voor schoolleiders die...

→ Lees dit artikel


Nederlandse onderwijs beter dan haar reputatie

Tijdens het onderwijsdebat op woensdag 5 oktober liet onderzoeker Jaap Scheerens zien hoe goed de Nederlandse leerlingen scoren. In de door de PO-Raad, VO-raad, Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en Nationale...

→ Lees dit artikel


Leerlingen presteren beter door planten

Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw, onderzoeksbureau Fytagoras en TNO blijkt dat de gezondheid en de prestaties van leerlingen beter worden door luchtzuiverende planten in de klas. Het rapport van dit onderzoek...

→ Lees dit artikel


PO Raad gaat volledige CAO primair onderwijs afsluiten

Op dinsdag 4 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Hierdoor gaat de PO-Raad met de vakbonden onderhandelen over het hele...

→ Lees dit artikel


PO Raad klaar voorvolledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden

Om meer maatwerk te kunnen leveren en een evenwichtiger arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen samenstellen, is de PO-Raad er voorstander van dat over alle arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk op decentraal niveau onderhandeld...

→ Lees dit artikel


Onderwijstoezicht en kwaliteit van het onderwijs

De Universiteit Twente voert, in opdracht van de EU, een onderzoek uit om de impact van het onderwijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Op verzoek van de PO-Raad wordt in Nederland de vragenlijst...

→ Lees dit artikel


Onderwijs in the picture

De Nationale Onderwijsweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat in 2011 voor de negende keer plaatsvindt. Traditiegetrouw vinden in de eerste week van oktober diverse activiteiten plaats waarin Onderwijs centraal...

→ Lees dit artikel


CDA wil doordecentralisatie huisvesting

In de algemene politieke beschouwingen heeft het CDA gepleit voor doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van gemeenten naar schoolbesturen. In het rapport 'Een fris alternatief' hebben wij al eerder aangegeven...

→ Lees dit artikel


PO Raad vraagt fractieleiders te pleiten voor toereikende bekostiging

De PO-Raad vindt de onderwijsbegroting 2012 ontoereikend. Het (primair) onderwijs wordt namelijk niet gecompenseerd voor de meerjarige cumulatie van bezuinigingen waar het veld de laatste jaren mee geconfronteerd...

→ Lees dit artikel


PO Raad onderwijsbegroting zet ontoereikend beleid voort

In de onderwijsbegroting 2012 staat weinig nieuws ten opzichte van het regeerakkoord dat vorig jaar werd gepresenteerd. Dit regeerakkoord bevatte onder andere ingrijpende bezuinigingen op het speciaal onderwijs....

→ Lees dit artikel


Financiele positie schoolbesturen primair onderwijs verslechtert harder dan verwacht

Terwijl scholen zich blijven inzetten om de onderwijsresultaten te verbeteren, wat zichtbaar resultaat oplevert, moeten ze dit doen met steeds minder geld. In 2010 hebben scholen in het primair onderwijs opnieuw...

→ Lees dit artikel


Blijvende ondersteuning voor zeer zwakke scholen

Het aantal zeer zwakke scholen is in het afgelopen jaar fors gedaald. De ondersteuning van het programma Goed worden en goed blijven heeft hier, samen met de Vliegende Brigade, een bijdrage aan kunnen leveren. Maar...

→ Lees dit artikel


Kinderen hebben een team nodig

Tijdens de opening van het schooljaar voor het primair onderwijs sprak professor Micha de Winter over de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. De PO-Raad had de bijeenkomst op dinsdag 30 augustus in Utrecht...

→ Lees dit artikel


Schoolbesturen geven ernstig signaal over tekorten

Veel schoolbesturen in het primair onderwijs moeten dit schooljaar bezuinigen. Ze geven aan te maken te hebben met een cumulatie van bezuinigingen van vorige kabinetten, bezuinigingen van gemeenten en stijgende...

→ Lees dit artikel


Gratis zelftest tbv beleidsrijk financieel management

Op de website van Eerst kiezen dan delen kunt u nu een gratis zelftest doen, om sterkten en zwakten te identificeren op het gebied van beleidsrijk financieel management. Hiermee krijgen de deskundigheidsprofielen,...

→ Lees dit artikel


Laat uw stem horen in Den Haag praat mee over het onderwijsbeleid

Tijdens de laatste ledenvergadering van de PO-Raad heeft Minister Van Bijsterveldt toegezegd een bestuursakkoord te willen sluiten met de PO-Raad: afspraken, op basis waarvan schoolbesturen en de minister met elkaar...

→ Lees dit artikel


Voortgang Passend onderwijs

Tijdens de zomerperiode zijn er rond het thema Passend onderwijs diverse activiteiten ontwikkeld. Graag brengen wij u op de hoogte van wat er zoal plaats vindt. Naar aanleiding van de brief van de minister (juni...

→ Lees dit artikel


Onderwijsclubs ontvangen geen overheidssubsidie

De PO-Raad heeft via radio en krant gereageerd op diskwalificerende uitspraken over de PO-Raad en andere sectorraden van SP-Kamerlid Manja Smits in dagblad Trouw van woensdag 17 augustus. Ook op twitter werd gediscussieerd...

→ Lees dit artikel


Gemeenten investeren fors minder in scholenbouw

Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te worden: Gemeenten...

→ Lees dit artikel


Minister zal PO Raad betrekken bij vereenvoudiging bekostiging

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister zegt in deze brief...

→ Lees dit artikel


Uitnodiging De opbrengst van het samenspel tussen ouders en school

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het nieuwe schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs op dinsdag 30 augustus. Wij hebben professor Micha de Winter bereid gevonden om als gastspreker in...

→ Lees dit artikel


Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt

Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil minister Schippers (VWS) meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen, bedrijfsleven, zorginstellingen en naschoolse...

→ Lees dit artikel


Veilig werken en leren op school

Scholen moeten een plek zijn waar personeel en leerlingen veilig kunnen werken en leren. De PO-Raad steunt dan ook het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van BZK. In 2010 heeft de minister van BZK intensiveringtrajecten...

→ Lees dit artikel


Verplichte registratie incidenten

Scholen moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte...

→ Lees dit artikel


CAO en bestuurders

Verschillende schoolbestuurders in de sector PO hebben een uitnodiging gekregen om als (buitengewoon) lid aan de ALV van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) op 14 juni deel te nemen....

→ Lees dit artikel


Masterclass Andere Tijden in het onderwijs en opvang

Scholen die zich oriënteren op andere schooltijden, in de vorm van het vijf-gelijke-dagenmodel, kunnen in november weer deelnemen aan een masterclass. Leeuwendaal VOS/ABB organiseert deze masterclass in samenwerking...

→ Lees dit artikel


Kindermediaweek van 3 t/m 9 september 2011

In de Kindermediaweek is er een week lang bijzondere aandacht voor de impact van kindermedia. Daarbij worden met name de aantrekkelijke en positieve kanten benadrukt. De mediabeleving is een vast onderdeel geworden...

→ Lees dit artikel


ELD

De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens het overstapdossier...

→ Lees dit artikel


Verzamelen jaarcijfers 2010

Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in bijgevoegd format....

→ Lees dit artikel


Personele bekostiging stijgt met 058%

Het kabinet gaat 0,58% meer bijdragen aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Dit blijkt uit een brief die de minister van Binnenlandse Zaken aan de werkgevers in de publieke sector...

→ Lees dit artikel


Engels in het basisonderwijs

Op 1 juli stuurde de minister van OCW aan de Tweede kamer het onderzoeksrapport Engels in het basisonderwijs, Verkenning naar de stand van zaken van SLO. De PO-Raad blijft de verdere uitwerking van de plannen rondom...

→ Lees dit artikel


Uitnodiging Samenspel van ouders en school

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het nieuwe schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs op dinsdag 30 augustus. Wij hebben professor Micha de Winter bereid gevonden om als gastspreker in...

→ Lees dit artikel


Uitnodiging ledenraadpleging

Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden uit voor een ledenraadpleging over het conceptbestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen de schoolbesturen uit het primair onderwijs met de minister meerjarige afspraken...

→ Lees dit artikel


Ook slecht binnenmilieu in nieuwe schoolgebouwen

De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen.Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht binnenmilieu niet alleen...

→ Lees dit artikel


PO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs

De PO-Raad krijgt diverse reacties op de rapportage van de regiogesprekken die OCW de afgelopen tijd georganiseerd heeft over de vorming van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de bijlage van de brief...

→ Lees dit artikel


PO Raad tevreden over nuancering beleid terugvordering ontslagvergoedingen

De bezwaren die de PO-Raad heeft aangetekend over het beperken van ontslagvergoedingen, waarover de minister op 6 december 2010 een brief schreef aan de VO-raad, hebben tot resultaat geleid. De minister...

→ Lees dit artikel


PO Raad en leden spreken bij rondetafel over aansluiting onderwijs en kinderopvang

Op donderdag 23 juni vond een rondetafelgesprek plaats over de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. Voor dit gesprek, dat op initiatief van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de...

→ Lees dit artikel


PO Raad brengt pijnpunten Passend onderwijs nogmaals onder aandacht politici

In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en aandachtspunten...

→ Lees dit artikel


PO Raad brief Passend onderwijs van minister omzeilt heikele punten

De PO-Raad mist in de brief van minister Van Bijsterveldt over de invoering van Passend Onderwijs de antwoorden op enkele kritische vragen van de ECPO, het adviesorgaan van de minster over de vormgeving van (de...

→ Lees dit artikel


PO Raad stuurt Tweede Kamer brief over actieplannen

De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de actieplannen Leraar 2020 en Basis voor presteren. Op 21 en 23 juni spreekt de vast commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer over deze plannen. De...

→ Lees dit artikel


Subsidies Taal in het po

De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Taal in het primair onderwijs'. Er zijn subsidies beschikbaar voor zowel...

→ Lees dit artikel


PO Raad maximale bestuurderssalaris biedt mogelijkheden verschil tussen onderwijssectoren wordt niet weggenomen

Wat de PO-Raad betreft moet al het onderwijspersoneel, van leerkracht tot bestuurder, betaald worden naar de zwaarte van het beroep. Het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om het...

→ Lees dit artikel


Voortgang referentiekader taal en rekenen

Deze weekheeft de minister Van Bijsterveldt een voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus naar de Tweede Kamer gestuurd. De PO-Raad voert regelmatig overleg met het ministerie over het implementatietraject...

→ Lees dit artikel


Schoolbesturen primair onderwijs professionaliseren zich in hoog tempo

Binnen een jaar nadat de Wet Goed onderwijs, goed bestuur door het parlement is aangenomen, heeft 72 % van de schoolbesturen in het primair onderwijs intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek dat is...

→ Lees dit artikel


Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers met een jaar verlengd

In de Staatscourant is bekend gemaakt dat de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2011 met één jaar wordt verlengd voor het schooljaar 2011-2012. Het kabinet heeft besloten dat dit wel het laatste...

→ Lees dit artikel


Extra bijeenkomst eenpitters en besturen met 2 of 3 scholen

Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni organiseert de PO-Raadtwee extra bijeenkomsten voor eenpitters en schoolbesturen met 2 of 3 scholen. Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad in elke regio een bijeenkomst voor leden...

→ Lees dit artikel


Onafhankelijk kenniscentrum huisvesting blijft broodnodig

De minister van onderwijs heeft besloten het service centrum scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren. De PO-Raad,VO-raadenVNG vinden dat zij dit besluit moet heroverwegen, omdat een onafhankelijk...

→ Lees dit artikel


Vanaf schooljaar 2011 2012 certificeerbare eenheid ondernemerschap

Opleidingsinstellingen (mbo) kunnen vanaf schooljaar 2011-2012 een programma aanbieden voor de 'Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap' (CE Ondernemerschap). De CE Ondernemerschap biedt mbo deelnemers de mogelijkheid...

→ Lees dit artikel


Onderwijs roept op tot versnelde renovatie schoolgebouwen

Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van scholen. Hierdoor...

→ Lees dit artikel


PO Raad steunt de ambitie maar niet de gedetailleerde uitvoering

De PO-Raad ziet in de actieplannen van de minister en staatssecretaris van OCW, zoals vandaag (23 mei) naar buiten gebracht, erkenning van wat ze zelf ook de afgelopen jaren neerzet: de ambitie om het onderwijs...

→ Lees dit artikel


Brief van schoolbesturen aan VF heeft effect

Begin april schreef een groot aantal grote schoolbesturen een gezamenlijke brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds. Het initiatief tot de brief werd genomen door de arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-Raad....

→ Lees dit artikel


Subsidieregeling binnenmilieu loopt af op 1 september

De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011. Dat betekent dat gemeenten en schoolbesturen de maatregelen die ze uitvoeren met geld uit de 'Regeling...

→ Lees dit artikel


Resultaten begrijpend lezen en rekenen verbeterd

De PO-Raad constateert dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan de taal- en rekenverbetertrajecten zijn verbeterd. In schooljaar 2009/2010 presteerden meer...

→ Lees dit artikel


Verlies PO kan tot problemen leiden

Het feit dat de schoolbesturen meer geld investeren dan dat zij binnenkrijgen hoeft geen probleem te zijn, mits het een investering is in bijvoorbeeld lesmiddelen of andere eenmalige uitgaven die de onderwijskwaliteit...

→ Lees dit artikel


Experiment onderwijstijden deze zomer van start

Per 1 augustus 2011 gaat het experiment flexibele onderwijstijden van start. Maximaal 10 scholen kunnen aan dit experiment van Regioplan deel gaan nemen. Doel van het experiment is scholen ervaring op te laten doen...

→ Lees dit artikel


Grondslag bezuinigingen onder druk

De PO-Raad ziet dat de grondslag voor de bezuinigingen op Passend onderwijs onder druk zijn gezet. Uit een brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer blijkt het aantal zorgleerlingen minder hard is...

→ Lees dit artikel


Wetsvoorstel verzelfstandiging dislocaties naar de Kamer

Het kabinet wil het weer mogelijk maken dat dislocaties een eigen brinnummer krijgen en als zelfstandige school doorgaan. De PO-Raad heeft al lange tijd aangedrongen op deze aanpassing van de wet en is daarom blij...

→ Lees dit artikel


Verdeling onderhoudstaken Gemeente of Schoolbestuur

Regelmatig worden vragen gesteld over de verdeling van de onderhoudstaken tussen gemeente en schoolbesturen. De zogenaamde kruisjeslijst is daarbij al jarenlang een goed hulpmiddel. Deze lijst heeft overigens geen...

→ Lees dit artikel


SER rapport Tijden van de samenleving PO Raad ziet kansen

De PO-Raad ziet ziet kansen in het rapport Tijden van de samenleving; slimmer organiseren van tijd en plaats van arbeid en dienstverlening , dat de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs uitgebracht. In het rapport...

→ Lees dit artikel


Werkgeversontevreden over uitwerking pensioenakkoord

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is niet tevreden met de uitwerking van het Pensioenakkoord, zo meldt zij in haar laatste pensioenbericht. Kostbare tijd gaat verloren terwijl ondertussen problemen niet...

→ Lees dit artikel


PO Raad Automatische prijscompensatie handhaven

De PO-Raad is tegen de afschaffing van de automatische prijscompensatie in het primair onderwijs. De minister doet dit voorstel in een brief aan de Tweede Kamer over de financiën in onze sector. Uit de praktijk...

→ Lees dit artikel


Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financien primair onderwijs

De PO-Raad ziet dat schoolbesturen de lumpsumbekostiging gebruiken zoals die is bedoeld. Daarmee is echter het structurele tekort in de materiële bekostiging van scholen niet weggenomen. Dat wordt niet zichtbaar...

→ Lees dit artikel


Middelen ambulante begeleiding blijven in 2012 2013 bij het speciaal onderwijs

Dinsdagavond 26 april sprak minster Marja van Bijsterveldt van OCW met de Tweede Kamerleden over de temporisering van de bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. De Tweede Kamerleden hebben de minister...

→ Lees dit artikel


SO schoolbesturen ontvangen brief van de minister

Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor schoolbesturen de maatregelen...

→ Lees dit artikel


Forse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs

De PO-Raad ziet in de conclusies van het Onderwijsverslag, dat op 20 april verscheen, de resultaten terug van de grote inzet van de sector primair onderwijs. Van alle basisscholen gaf 93 procent in 2010 de leerlingen...

→ Lees dit artikel


Goede vordering Invoering functiemix

Het aantal leerkrachten dat in een hogere functie geplaatst wordt neemt toe. Op maandag 18 april heeft staatssecretaris Zijlstra de voortgangsrapportage Actieplan Leerkracht naar de Tweede Kamer gestuurd en hierin...

→ Lees dit artikel


80 aanvragen Vrijval SLOA 2011

Op 1 april was de sluitingstermijn voor de vooraanmeldingen van de SLOA-regeling 2011. Tachtig besturen hebben een aanvraag ingestuurd. Op dit moment buigt een externe organisatie, Agentschap NL, zich over de vooraanmeldingen...

→ Lees dit artikel


Regiobijeenkomsten eenpitters

Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad regiobijeenkomsten voor eenpitters, om informatie te geven over actuele ontwikkelingen en het peilen van de meningen van eenpitters over de terreinen waarop de PO-Raad actief...

→ Lees dit artikel


Acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs werpen vruchten af

De PO-Raad is erg tevreden met de mededeling van de minister dat de bezuinigingen op Passend onderwijs een jaar later en ook geleidelijker worden ingevoerd. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: Dit is een overwinning...

→ Lees dit artikel


Schoolbesturen vragen om heroverweging modernisering Vervangingsfonds

Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap, maar de huidige...

→ Lees dit artikel


Experimenten met flexibele onderwijstijd

De PO-Raad is positief over de experimenten met flexibele onderwijstijden. Wij verwachten dat de experimenten resultaten opleveren die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs...

→ Lees dit artikel


Werk aan de winkel om in top 5 te komen

De eerste voortgangsrapportage (KIA Foto) van Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een gemengd beeld zien van vooruitgang van Nederlandse kennissamenleving. Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog...

→ Lees dit artikel


Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

De PO-Raad feliciteert basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom met het winnen van de Nationale Onderwijsprijs. Woensdag 30 maart heeft Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, de tweejaarlijkse prijs uitgereikt...

→ Lees dit artikel


Kenniscentrum huisvesting broodnodig

In een brief aan de minister van onderwijs pleiten PO-Raad, VO-raad en VNG voor het continueren van de subsidie aan het Servicecentrum Scholenbouw. Het servicecentrum is 3 jaar geleden opgericht door het Ministerie...

→ Lees dit artikel


Het Onderwijs Cafe De kloof tussen basisschool en brugklas

PO-Raad, VO-raad en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en geïnteresseerden van harte uit om deze middag onze gast te zijn en over dit...

→ Lees dit artikel


Petitie tegen bezuiniging

Samen met andere ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert de PO-Raad verschillende acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Donderdag 20 januari heeft de PO-Raad een brief verstuurd aan al haar leden,...

→ Lees dit artikel


Extra investeringen in peuters met taalachterstand

De PO-Raad is blij met de extra investeringen in peuters met taalachterstand. De sectororganisatie voor primair onderwijs reageert daarmee op de plannen, die minister Van Bijsterveldt op 24 januari bekend heeft...

→ Lees dit artikel


Aantal thuiszitters moet omlaag

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat jaarlijks 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De minister wil dit aantal terugdringen. Dit sluit goed aan bij de ambities...

→ Lees dit artikel


Primair onderwijs teert in op eigen vermogen nieuwe bezuinigingen onverantwoord

Uit de jaarrekeningen 2009 blijkt dat schoolbesturen interen op het eigen vermogen: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Op 1 augustus 2010 is bijna 170 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Dit doet vrezen...

→ Lees dit artikel


Groot succes flashmob

De enthousiaste deelname aan de flashmob op de NOTtoont de brede steun voor het protest tegen de bezuinigingsoperatie van 300 miljoen op Passend onderwijs. Om 12.00 uur woensdagmiddag, 26 januari, maakten alle deelnemers...

→ Lees dit artikel


Vervoer naar landelijke manifestatie

De landelijkemanifestatie op 9 februari vindt plaats in het NBC te Nieuwegein. De PO-Raad roept schoolbestuurders op de reiskosten te betalen voor de medewerkers. Dat kan door het vergoeden van het treinkaartje,...

→ Lees dit artikel


Regionale bijeenkomsten over acties en bezuinigingen

Het bestuur van de PO-Raad belegt begin februari drie regionale ledenbijeenkomsten. De bestuursleden willen met leden praten over de strategie rond de acties tegen de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs...

→ Lees dit artikel


PO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen

De PO-Raad is onaangenaam getroffen door de invulling van de 300 miljoen bezuiniging op Passend onderwijs. De klassen in het speciaal onderwijs worden 10 procent groter, meer dan de helft van de ambulant begeleiders...

→ Lees dit artikel


Eerste Kamer stemt in met fusietoets

Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. WoordvoerderDupuis noemde het zelfs getuigen...

→ Lees dit artikel


Bezuinigingen treffen hele sector

De bezuinigingen op Passend onderwijs van 300 miljoen treffen de hele sector. De maatregelen raken in eerste instantie vooral het speciaal onderwijs, maar ook de leraren in het reguliere onderwijs zullen de gevolgen...

→ Lees dit artikel


Fractieleiders bij onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein

De fractieleiders Job Cohen (PvdA), Jolande Sap (Groen Links)en Emile Roemer (SP) komen woensdag 9 februari naar de onderwijsmanifestatie in Nieuwegein bij Utrecht. Zij zullen sprekentijdens de bijeenkomsttegen...

→ Lees dit artikel


Invoering functiemix in volle gang

Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn volop aan de slag met de invoering van de functiemix. De PO-Raad biedt ondersteuning en informatie bij vragen of moeilijkheden. De invoering van de functiemix is echter,...

→ Lees dit artikel


Verkiezing sportiefste basisschool van Nederland

Acht basisscholen strijden woensdag 20 april in Zwolle om de titel Sportiefste basisschool van Nederland. De scholen komen uit heel Nederland en zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied...

→ Lees dit artikel


Voorbereiding 80 gesprekken met OCW

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst op 14 maart heeft de PO-Raad een informatiepakket samengesteld. Deze informatie kunnen bestuurders gebruikenbijde 80 regiobijeenkomsten voor het primair onderwijs,dieOCW gaat...

→ Lees dit artikel


Nationale Onderwijsprijs uitgereikt

De Nationale Onderwijsprijs is gisteren door minister Van Bijsterveldt uitgereikt aan basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom, zo meldt de Rijksoverheid.In de categorie voortgezet onderwijs heeft het...

→ Lees dit artikel


Verslag ledenbijeenkomsten

De PO-Raad heeft de afgelopen week drie regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd, in Zwolle, Amsterdam en Den Bosch. Doel van de bijeenkomsten was tweeledig: de leden informeren over de laatste ontwikkelingen...

→ Lees dit artikel


Programma actiedag 9 februari 2011

Vanuit het hele land zullen bussen komen en ook komen er veel mensen met het openbaar vervoer. Tussen Utrecht Centraal en het NBC rijden verlengde trams, waardoor in korte tijd veel mensen naar de plek van bestemming...

→ Lees dit artikel


Politiek roept onderwijsveld op zich te laten zien en horen

Dinsdag 8 februari vond in Nieuwspoort het lunchdebat plaats over de bezuiniging Passend onderwijs. Dit debat werd georganiseerd door werkgevers, werknemers en ouders. Deze partijen voerden het gesprek over de gevolgen...

→ Lees dit artikel


Peiling over VVE bij scholen en schoolbesturen

Bij de start van het ondersteuningstraject Focus op Vroegschoolse Educatie in 2009 is een eerste peiling onder scholen en schoolbesturen uitgevoerd over VVE binnen het onderwijs. Deze meting wordt in de maand april...

→ Lees dit artikel


Minister en fractieleiders in Nieuwegein

Minister Van Bijsterveldt en bijna alle fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben toegezegd om vanmiddag naar de onderwijsmanifestatie in Nieuwegein te komen. Op de manifestatie protesteren de sectororganisaties,...

→ Lees dit artikel


Sluiting zeer zwakke scholen is uiterste noodmaatregel

Het gaat goed met het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen. Steeds minder leerlingen krijgen onderwijs van onvoldoende kwaliteit. Zeer zwakke scholen weten zich steeds sneller te verbeteren. Dit schrijft...

→ Lees dit artikel


Manifestatie Coalitie voor Inclusie

Op de landelijke manifestatie Coalitie voor Inclusie in de Jaarbeurs Utrecht staat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking centraal. Op het congres sprak José Smits van de Coalitie voor Inclusie...

→ Lees dit artikel


Onderzoek naar de ontwikkeling van de BAPO

Om een scherper zicht te krijgen op de ontwikkelingen van het gebruik van de BAPO en het netto effect ervan, heeft de PO-Raad aan het ministerie van OCW om een nader onderzoek gevraagd. Dit onderzoek zal er komen...

→ Lees dit artikel


14 maart Extra ledenbijeenkomst

Het bestuur van de PO-Raad nodigt alle leden uit voor een grote ledenbijeenkomst op maandag 14 maart in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs) te Utrecht.Wij heten u graag welkom vanaf 13:00.Om 13:30 start het programma...

→ Lees dit artikel


Enquete PO Raad Meer leerlingen vallen buiten de boot

De leden van de PO-Raad voorzien grote problemen voor leerlingen als gevolg van de bezuinigingen op Passend onderwijs. In een enquête van de PO-Raad geeft 97% van de respondenten aan er van uit te gaan dat hun...

→ Lees dit artikel


PO Raad gaat door met acties tegen bezuinigingen

Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken...

→ Lees dit artikel


Collectiviteitsvoordeel voor leden PO Raad

Sinds enige tijd biedt Marsh in samenwerking met de PO-Raad op de website www.scholenverzekerd.nlde mogelijkheid aan leden om verzekeringen op een efficiënte en goede manier onder te brengen. Aangezien 1 april...

→ Lees dit artikel


Petitie tegen bezuinigingen Passend onderwijs woensdag naar Tweede Kamer

Woensdag 16 februari, 09.45 uur, wordt namens alle ondersteunende organisaties de petitie tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. Bijna 145.000 ouders, leerkrachten, leerlingen,...

→ Lees dit artikel


Rekenen is goed analyseren is beter

Het schoolmanagement kan niet rekenen. Dit is de kop van een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van zaterdag 12 februari. In die column wijst hij op cijfers uit het Jaarboek Onderwijs 2010, waaruit blijkt...

→ Lees dit artikel


Minister heeft haast met plannen Passend onderwijs

Woensdag 16 februari sprak minister Van Bijsterveldt met de Tweede Kamer over de beleidsbrief Passend onderwijs. De minister blijft vooralsnog vasthouden aan haar bezuinigingsplannen en wil op donderdag 17 februari...

→ Lees dit artikel


PO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer

De minster heeft in het debat over de beleidsbrief Passend onderwijs aangegeven dat de bezuinigingen onverkort door zullen gaan. Op de vraag of de minister op enig punt de bezuinigingsvoorstellen zou kunnen herzien,...

→ Lees dit artikel


Minister president loopt weg voor debat over bezuinigingen

Met verbazing heeft de PO-Raad en de oppositie in de Tweede Kamer geconstateerd dat minister-president Rutte niet bereid was om te praten over alternatieven voor de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad...

→ Lees dit artikel


Versterk de onderzoeks en ontwikkelfunctie op scholen SLOA

Als vertegenwoordiger van de sector ontvangt de PO-Raad sinds 2009 jaarlijks middelen voor het bekostigen van activiteiten ter versterking van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie op scholen (de zogenaamde Vrijval...

→ Lees dit artikel


28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging

Politieke partijen in Amsterdam organiseren op maandag 28 februari om 17.00 uur een manifestatie tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad en ander onderwijsorganisaties steunen dit protest. De manifestatie...

→ Lees dit artikel


Toetsen in het belang van de leerling en de scholen

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat de minister haar advies volgt met betrekking tot de toetsing in het primair onderwijs. Hierdoor komt het schooladvies centraal te staan in de overgang van basisschool naar...

→ Lees dit artikel


Anticiperen op bezuinigmaatregelen betekent ontslagen onontkoombaar

De PO-Raad wil een totaal beeld van de consequenties van de bezuinigingen op Passend onderwijs in kaart brengen. Wilt u daarom op dit formulier aangeven hoeveel formatieplaatsen als gevolg van deze bezuiniging binnen...

→ Lees dit artikel


PO Raad onderschrijft doelstelling van stakingsacties onderwijsvakbonden

Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken...

→ Lees dit artikel


Conferentie Tien jaar leren in Lunteren met speciaal programma voor bestuurders

Voor de tiende keer vindt dit jaar de driedaagse conferentie in Lunteren plaats, waar opbrengstgericht werken en taal- en rekenverbetertrajecten centraal staan. De eerste twee dagen, maandag 21 en dinsdag 22 maart,...

→ Lees dit artikel


Interpretatie van cijfers

Econoom Frank Kalshoven schreef op 12 februari een column in de Volkskrant, waarin hij reageert op een open brief in dezelfde krant, waarin de auteurs, bestuurders uit het Primair Onderwijs, aantoonden dat het huidige...

→ Lees dit artikel


Ledenraadpleging over toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad wil haar leden raadplegen over hun mening over de plannen van de minister met toetsing in het primair onderwijs. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten. U kunt zich hier aanmelden voor de rondetafelbijeenkomsten.

→ Lees dit artikel


Gevolgen bezuinigingen SO per 1 augustus 2012

De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het onderwijspersoneel in het speciaal...

→ Lees dit artikel


Verplichte incidentenregistratie 1 jaar uitgesteld

In de kamerbrief Veiligheid in en rond het onderwijsheeft minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer laten weten dat de verplichte incidentenregistratie met een jaar wordt uitgesteld en pas in 2012 wordt ingevoerd....

→ Lees dit artikel


Vijf jaar onder opheffingsnorm

De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast. Het ministerie is voornemens om deze termijn op te rekken...

→ Lees dit artikel


Weten en verbeteren

Onlangs nam Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, een informatie- en interventiecanon voor opbrengstgericht werken in het primair onderwijs in ontvangst. Deze producten zijn opbrengsten van het project Weten en verbeteren...

→ Lees dit artikel


Zandzakken op het Binnenhof

Kamerleden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu ontvingen de jongeren van het Jeugdwaterschapsbestuur voor een ludieke actie rondom het waterbeheer in Nederland.De Kamerleden hebben met zandzakken...

→ Lees dit artikel


Stijging werkgevers en werknemerslasten door stijging pensioenpremies

De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten en komt bovenop...

→ Lees dit artikel


Informatiebijeenkomsten bezuinigingen

De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen op Passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we u informatie...

→ Lees dit artikel


Conferenties Aan de slag met cognitief talent

Op donderdag 21 april 2011 en donderdag 28 april 2011 (van 9.30 tot 16.45 uur) vinden alweer de vijfde en zesde kennisconferentie Aan de slag met cognitief talent plaats. De conferenties zijn bedoeld voor besturen...

→ Lees dit artikel


Verantwoording bestemmingbox

Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal-...

→ Lees dit artikel


Petitie tegen bezuinigingen nog tot 8 maart te tekenen

De sectororganisaties, vakbondenen ouderorganisaties hebben afgesproken dat aan de tekentermijn voor de petitie tegen de bezuinigingen op het Passend onderwijs een einde komt op dinsdag 8 maart, tegelijk met de...

→ Lees dit artikel


Strijd tegen bezuinigingen Passend onderwijs nog niet verloren

De meeste provincies maken vandaag de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekend. Met deze verkiezingsuitslag, waarmee de definitieve samenstelling van de Eerste Kamer nog niet duidelijk is,...

→ Lees dit artikel


Schoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld

De professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Met 3,7 procent van de totale begroting...

→ Lees dit artikel


PO Raad petitie Passend onderwijs gesloten acties gaan door

Meer dan 160 duizend mensen tekenden de afgelopen weken de online petitie tegen de 300 miljoen aan bezuinigingen op het Passend onderwijs. De PO-Raad, die samen met andere sectororganisaties, ouderorganisaties en...

→ Lees dit artikel


Onderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren

De PO-Raad kijkt kritisch naar het advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld van de Onderwijsraad. Wij kunnen ons wel vinden in de suggestie om excellentie te gebruiken voor kwaliteitsverbetering. Met...

→ Lees dit artikel


Ook buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs

De VNG heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt gereageerd op de beleidsbrief Naar Passend Onderwijs en haar ernstige zorg uitgesproken. De VNG ziet een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld het gebied van de...

→ Lees dit artikel


Ledenraadpleging ontwerpwetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs

De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging...

→ Lees dit artikel


Invoering Passend onderwijs heeft tijd nodig

"Het is naïef van de overheid om te denken dat je zo snel, met zo weinig middelen, een verandering kunt bewerkstelligen", zei Windesheim-lector dr. Ria Kleijnen op vrijdag 4 maart jl. in haar lectorale rede Onderwijszorg...

→ Lees dit artikel


Verbetering kwaliteit huisvesting scholen nodig en mogelijk

De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We hebben...

→ Lees dit artikel


Verontrustende signalen bekosting functiemix

De PO-Raad ontvangt de laatste tijd van diverse schoolbesturen het verontrustende signaal dat de bekostiging van de functiemix door OCW ontoereikend is. De bekostiging zoals die door OCW wordt verstrekt aan de schoolbesturen...

→ Lees dit artikel


Regionale bijeenkomsten Vijf jaar LEA

De Lokale Educatieve Agenda bestaat vijf jaar. Op veel plekken is lokale samenwerking in de vorm van de LEA succesvol gebleken, op andere plekken is men nog zoekende naar de juiste vorm. Veel gemeenten en schoolbesturen...

→ Lees dit artikel


Ledenbijeenkomst PO Raad steunt verdere acties tegen bezuinigingen

De PO-Raad heeft op 14 maart een ledenbijeenkomst gehad waarin bijna 200 leden met elkaar invulling hebben gegeven aan het motto: Passend onderwijs ja, bezuinigingen nee. De leden waren eensgezind over de door de...

→ Lees dit artikel


Aankondiging studiemiddag Twinning

Op dinsdag 24 mei aanstaande organiseert de PO-Raad een studiemiddag waarbij Twinning centraal staat. De PO-Raad biedt de scholen een podium om te vertellen over hetgeen ze ondernomen hebben en de effecten die dat...

→ Lees dit artikel


Gebruik het Matchpunt

Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in het SBO en de ambulante...

→ Lees dit artikel


Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt...

→ Lees dit artikel


Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

PO-Raad betreurt uitblijven onderhandelingsresultaat De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat,...

→ Lees dit artikel


Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs

Speciale leerlingen kunnen meer Goede prestaties in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs haalbaar. Door met het hele team te kijken naar...

→ Lees dit artikel


Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenovereen latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs.Daarmee krijgen de leerlingen een maximaal gebruik van de...

→ Lees dit artikel


Onderwijstijd en informatieoverdracht maximaal benutten

Overgang basisschool naar brugklas Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenover een latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs. Daarmee krijgen de...

→ Lees dit artikel


PO raad en HBO raad stimuleren onderwijskwaliteit met samenwerkingsagenda

De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabos. De komende jaren ligt de focus voor...

→ Lees dit artikel