De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in orde en de tevredenheid van ouders bij de deelnemende scholen is opvallend hoog. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de eerste monitorrapportage van het experiment flexibilisering onderwijstijd. De De PO-Raad verwacht dat de experimenten resultaten opleveren, die schoolbesturen in staat stellen goede keuzes te maken in belang van het onderwijs en de leerlingen.

Vanaf 1 augustus 2011 doen zeven scholen mee aan het experiment flexibilisering onderwijstijd. In augustus 2012 zijn nog eens vijf scholen met het experiment gestart. Doel van het experiment is scholen ervaring op te laten doen met het anders inrichten van hun onderwijstijd dan binnen de huidige wetgeving mogelijk is en in kaart te brengen wat de effecten daarvan zijn op de prestaties van leerlingen, op de kwaliteit van het onderwijsproces, op het gebruik van kinderopvang, op arbeidsparticipatie en op de tevredenheid van ouders. Op basis van het experiment wordt te zijner tijd bekeken of aanpassingen van de wet primair onderwijs met betrekking tot onderwijstijd wenselijk zijn.

De PO-Raad is betrokken bij de klankbordgroep van dit experiment en volgt de uitkomsten en de ontwikkelingen binnen het experiment met veel belangstelling. De PO-Raad is positief over het experiment, zolang er goed wordt gekeken naar de gevolgen voor de leerlingen en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Trefwoorden:

Andere tijden, Onderwijskwaliteit, Ouders, Onderwijs en opvang

VorigeOnderwijzigers laat je shockeren
VolgendeKom naar de Autumnschool over Gepersonaliseerd onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter