Leraren die lesgeven en promoveren willen combineren, kunnen hiervoor een promotiebeurs aanvragen. Geïnteresseerden zijn welkom op de voorlichtingsmiddag op 23 januari die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hierover organiseert.

Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken.

De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren uit het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs. Er wordt via de Promotiebeurs tijd beschikbaar gesteld om te kunnen promoveren naast het werk. Leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. De school ontvangt een vergoeding om de vrijgestelde leraar te vervangen.

In 2015 lopen twee aanvraagrondes van begin januari tot eind maart en van eind juni tot begin september. In juni zal wederom een voorlichtingsmiddag worden georganiseerd.

Van idee tot promotie in vijf stappen

1. Bedenk een onderzoeksidee.
2. Zoek een promotor.
3. Stel een promotievoorstel op.
4. Download het aanvraagformulier op www.nwo.nl/leraren.
5. Dien uw aanvraag in vóór 3 maart of begin september 2015.
Samenwerking met promotor

Om voor een Promotiebeurs in aanmerking te kunnen komen, ontwikkelt u zelf een onderzoeksidee. Vervolgens gaat u – met dat idee – op zoek naar een promotor: een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die bereid is u te begeleiden bij uw promotie. Samen met die hoogleraar werkt u het idee uit tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel levert u via een aanvraagformulier in bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Deze vindt u hier. Twee weken na de aanvraagtermijn hoort u of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Na een eerste selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een interview. Zij presenteren hun voorstel aan de commissie. Uit deze kandidaten wordt een definitieve selectie gemaakt van kandidaten die een Promotiebeurs krijgen.

Meer weten? Kijk op www.nwo.nl/leraren. Of kom naar de informatiemiddag op 23 januari bij NWO in Haag

VorigeOvergangsregeling buitenonderhoud eind januari verwacht
VolgendeLeerling en leraar voelen zich veilig op basisschool; aandacht sociale veiligheid blijft belangrijk
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter