De nieuwe wet Werk en Zekerheid, die is opgesteld om werknemers te beschermen, heeft als mogelijk gevolg voor het primair onderwijs dat zieke werknemers minder snel vervangen zullen worden. Hierdoor loopt de werkdruk voor niet-zieke collega’s op en worden ook leerlingen en ouders gedupeerd. De PO-Raad heeft deze onwenselijke uitwerking meerdere keren onder de aandacht van politici gebracht, maar omdat de wet voor alle werknemers in Nederland gaat gelden, wilde men deze niet aanpassen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Leden doen een beroep op de PO-Raad de negatieve gevolgen van deze wet aan de cao-tafel te repareren. Uiteraard probeert de PO-Raad dat, maar de mogelijkheden zijn beperkt want de wet laat weinig ruimte. Bovendien maakt de PO raad de cao niet alleen.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bepaalt dat er maximaal drie tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten, waarna een werknemer recht heeft op een vast contract. Uniek voor het primair onderwijs is dat een zieke leerkracht in principe altijd wordt vervangen. Dit voorkomt lesuitval en het voorkomt ook dat niet-zieke collega’s het werk van de zieke collega moeten overnemen. Als de wet wordt ingevoerd, moet iedere invalkracht die een aantal keer bij een schoolbestuur invalt (het gaat dan vaak maar om enkele dagen) een vast contract krijgen. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar. Het schoolbestuur zal er daarom soms noodgedwongen voor moeten kiezen leraren bij ziekte niet meer te vervangen. Ook als dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en de werkdruk. Soms zal een oplossing gevonden kunnen worden via een pool van invallers, maar daarmee zijn niet alle vervangingen te regelen.

De PO-Raad gaat er van uit dat dit een onbedoeld negatief effect is van de nieuwe wet en blijft hier in politiek Den Haag aandacht voor vragen. Invoering van het deel van de wet dat toeziet op het aantal tijdelijke contracten dat een medewerker kan krijgen voordat een vast dienstverband ontstaat, is uitgesteld tot 1 juli 2015. Wij zullen onze lobbyactiviteiten voortzetten gedurende deze periode.

VorigeLerarenbeurs aanvragen vanaf 1 april
VolgendeAanmelden predicaat Excellente School 2014
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter