5 februari 2013. De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit om begin maart mee te praten over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de gevolgen van krimp. Op de ALV van 22 januari hebben de leden van de PO-Raad het standpunt ingenomen dat de oplossingen voor Krimp vanuit het veld zelf moeten komen.

Toetsingskader
Mede met uw input op deze bijeenkomsten stellen wij een toetsingskader op. Met dit toetsingskader kunnen we het advies van de Onderwijsraad en de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Leerlingendaling toetsen. Het advies van de Onderwijsraad en het IBO-rapport zullen waarschijnlijk in maart verschijnen. De bijeenkomsten zullen zich toespitsten op het te ontwikkelen toetsingskader. Afhankelijk van de exacte verschijningsdata van het Onderwijsraadadvies en het IBO-rapport kan het toetsingskader direct toegepast worden.

Meer informatie
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Arnhem (4 maart), Eindhoven (6 maart), Assen (8 maart), Heerhugowaard (11 maart). Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De bijeenkomsten in Eindhoven en Assen zullen in aansluiting op de Besturentafels bestuursakkoord plaatsvinden.

Trefwoorden: Krimp

Relevante links:

Naar aanmeldingsformulier
Kamerbrief tijdpad uitwerking passage regeerakkoord inzake krimp

VorigeGeef uw mening over 'toetsing op maat'
VolgendeDe ervaringen van Serge de Beer met het Internet der Dingen in het onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter