Woensdag 16 februari sprak minister Van Bijsterveldt met de Tweede Kamer over de beleidsbrief Passend onderwijs. De minister blijft vooralsnog vasthouden aan haar bezuinigingsplannen en wil op donderdag 17 februari al een brief aan de schoolbesturen sturen hierover. De PO-Raad zal in dat geval het technisch overleg over Passend onderwijs verder opschorten.
Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer bleek dat iedereen vindt dat er iets moet veranderen in de huidige situatie ten aanzien van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De invoering van Passend onderwijs staat dus niet ter discussie. Wel ter discussie, in ieder geval voor de oppositiepartijen, staat de bezuinigingsoperatie waarmee de invoering gepaard gaat en de angst bij deze partijen dat dit ten koste gaan van de kwaliteit. De oppositiepartijen hebben hun zorg geuit over de bezuiniging die hard neerslaat in het speciaal onderwijs en dat ook het regulier onderwijs er hard door getroffen wordt. De Kamerleden discussieerden verder over de vraag of het hele speciaal onderwijs gekort moet worden, terwijl de groei met name in cluster 4 in het VSO plaats vindt. Ook zijn er kritische vragen gesteld over de schaalgrootte van de samenwerkingsverbanden, de positie van de ouders en de handelingsbekwaamheid van leraren.
Verschillende partijen probeerden zaken te doen met de minister, door een alternatief aan te reiken voor de 300 miljoen bezuiniging. Zo werd de mogelijkheid genoemd de prestatiebeloning niet in te voeren. Vanuit andere hoek werd geopperd juist de maatschappelijke stage en de gratis schoolboeken te schrappen, om geld vrij te maken. De oppositiepartijen kwamen niet tot één voorstel, maar de minster gaf sowieso te kennen dat al deze opties onbespreekbaar zijn. Deze investeringen zijn al in het regeerakkoord vastgelegd.
Het overleg is geschorst tot woensdagavond 19.00 uur. Dan krijgt de Tweede Kamer een zogenaamde tweede termijn. De minister zal vervolgens de vragen beantwoorden. De minister wil zo snel mogelijk goedkeuring voor haar plannen, zodat ze verder kan met de uitvoering. Het liefst wil ze donderdag een brief naar de scholen sturen zodat de procedure van RDDF-plaatsing tijdig in gang kan worden gezet.
De PO-Raad laat u op korte termijn weten hoe de acties tegen de bezuiniging een vervolg krijgen. Ook op de extra ledenbijeenkomst van 14 maart zullen we hierover praten. Een van de onderwerpen is dan onze houding ten opzichte van de prestatiebeloning. Als we eerder iets kunnen melden over eventuele acties, dan leest u dat op onze website.
Internetconsultatie wetsvoorstel Passend onderwijs Dossier Passend onderwijs

Reacties uit het veld en van politici op bezuinigingen:

VorigePO Raad minister komt niet tegemoet aan zorgen onderwijsveld en Tweede Kamer
VolgendeRekenen is goed analyseren is beter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter