Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. Bijna 80 procent van de studenten vindt daarnaast binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaan Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio’s’ van het Arbeidsmarktplatform PO, van de PO-Raad en de werknemersorganisaties.

Beroepsrendement

In het grootste deel van het land is sprake van leerlingenkrimp in het basisonderwijs. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid en voor het krijgen van een reguliere of vervangingsbaan voor net afgestudeerde Pabo-studenten. Ook heeft 28 procent van hen (zeer) veel moeite gehad met het vinden van een baan in het onderwijs. Van de pas afgestudeerden is 14 procent een half jaar na het afstuderen werkloos, werkt minder dan twaalf uur of is door gaan studeren. In een groeiregio hebben Pabo-studenten vaker vóór het afstuderen een onderwijsbaan.

Werken in het onderwijs

Driekwart van de afgestudeerde Pabostudenten die in een andere sector is gaan werken, wil wel graag in het onderwijs werken. Een derde van hen wil dat alleen onder bepaalde voorwaarden doen zoals het hebben van een vast contract.
Verhuizen

Gemiddeld 42 procent van de afgestudeerde Pabostudenten wil verhuizen om aan een onderwijsbaan te komen. Een klein deel, gemiddeld vier procent, heeft dat ook gedaan. En gemiddeld 46 procent wil niet verhuizen. In een regio met meer dan 10 procent krimp ligt de verdeling anders. Daar is 61 procent van de afgestudeerde bereid te verhuizen en 36 procent is dat niet.

VorigeDekker herkent beeld volle klas niet
VolgendeDeel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter