In de Volkskrant van 11 september reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de snelle daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Uit de publicatie De Nederlandse bevolking in beeld van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de statistiek blijkt dat het aantal kinderen op de basisschool in 2025 is afgenomen met honderdduizend ten opzichte van 2012. In de grote steden en enkele andere gemeenten stijgt het aantal leerlingen juist.

In de krant legt Den Besten uit dat ze zich zorgen maakt over de ontwikkelingen. Scholen in krimpregio’s beconcurreren elkaar tot er een omvalt. Ze vindt dat scholen samen moeten afspreken welke school wel en niet blijft bestaan, zodat de diversiteit van het onderwijsaanbod blijft gewaarborgd.

VorigeStart 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014-2015
VolgendeVoorlichtingslessen ingezet tegen agressie op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter