22 juni 2012

Het kabinet verhoogt de bijdrage aan de arbeidskosten in 2012 met 0,42%. De loonontwikkeling in het referentiemodel is dan wel op 0% gezet, maar de ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt min of meer gevolgd, vandaar deze 0,42%. Dit betekent dat de GPL 2012-2013 met 0,42% wordt verhoogd ten opzichte van de in maart bekendgemaakte GPL voor dit schooljaar (zie regeling bekostiging personeel 2012-2013, d.d. 23 maart 2012). Aangezien de compensatie lager ligt dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten, heeft één en ander consequenties voor de exploitatie van schoolbesturen.
De compensatie voor gestegen werkgeverslasten geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 en heeft dus ook betrekking op de laatste 7 maanden van het schooljaar 2011-2012. De formele vaststelling van de GPL in de regeling bekostiging 2011-2012 komt vermoedelijk in augustus.
De GPL 2012-2013 zal daarnaast ook nog worden aangepast in verband met de bekostiging van de functiemix. In de GPL 2012-2013 die in maart is gepubliceerd, zit de oploop van de functiemix per 1 augustus 2012 nog niet verdisconteerd. Eén en ander is afhankelijk van de evaluatie van de eerste tranche van de functiemix. De minister moet nog officieel bekendmaken of de tweede tranche voor de functiemix wordt toegekend, maar het lijkt er op dat dit wel het geval zal zijn.


Trefwoorden:

Bekostiging

Relevante links:Lees ook: Regeling personele bekostiging PO 2012-2013

VorigeDeltion College start Raad van Advies
Volgende4 x het boek Toezicht en de maatschappelijke onderneming beschikbaar voor leden PO Raad
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter