Vanaf deze week is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs beschikbaar. Dit instrument is speciaal ontworpen door de PO-Raad, de onderwijsvakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in te zien hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix en geeft hen tips over de vervolgstappen die zij kunnen zetten.

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het basisonderwijs krijgen met de tool inzicht in hoe hun school of schoolbestuur presteert op het gebied van de functiemix en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelstellingen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een aantal stellingen en de functiemixcijfers.

Daarnaast geeft de tool de invuller een persoonlijk advies. Schoolbestuurders en –leiders krijgen advies hoe zij, in het licht van de functiemix, het personeelsbeleid binnen hun school(bestuur) nader kunnen invullen. Leraren krijgen suggesties voor de rol die zij kunnen spelen bij de invoering van de functiemix en de stappen die zij kunnen zetten om invulling te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling.
De functiemix

De functiemix is een afspraak tussen het ministerie van OCW, de onderwijsvakbonden en –werkgeversorganisaties. Afgesproken is dat scholen extra middelen in de lumpsum krijgen die zijn bedoeld om in te zetten op de versterking van de functiemix. Goede leraren mogen extra worden beloond en moeten de kans krijgen om voor de klas carrière te maken. De versterking van de functiemix is daarmee onderdeel van het personeelsbeleid van scholen. De extra inzet op de functiemix is in 2008 als onderdeel van het Convenant LeerKracht van Nederland ingevoerd. In augustus 2014 wordt getoetst of de doelstellingen zijn behaald.

VorigeTwintig procent minder schoolverlaters Amsterdam
VolgendeHerfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter