De communicatie tussen ouders, maatschappelijke instanties en scholen moet worden verbeterd. Daarmee is in veel gevallen te voorkomen dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten. Ook passend onderwijs draagt daaraan bij. Thuis les volgen, moet voorbehouden zijn aan leerlingen voor wie andere oplossingen echt niet werken.

Dat stelt de PO-Raad in reactie op het rapport Van leerplicht naar leerrecht van de Kinderombudsman.

Die constateert in zijn rapport dat regelgeving maatwerk nu in de weg staat. Duizenden kinderen gaan daardoor niet naar school, concludeert hij. Het gaat vooral om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. De wet verplicht hen lijfelijk op school aanwezig te zijn, maar dit is niet haalbaar, schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert. Zij krijgen daardoor niet het onderwijs waar zij recht op hebben.
Thuiszittersakkoord

Volgens Dullaert is passend onderwijs geen oplossing voor dit probleem. Hij pleit daarom voor een ‘thuiszittersakkoord’ waarin het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) scholen, onderwijsinspectie en andere partijen uit het onderwijsveld afspraken maken over de mogelijkheden om maatwerk te leveren. Kinderen moeten, eventueel tijdelijk, thuis les krijgen, stelt hij. Een leerrechtregisseur moet helpen dit in goede banen te leiden.
Soepelere regels

De PO-Raad onderschrijft het belang van onderwijs dat is toegesneden op de behoeften van individuele leerlingen. Voorwaarde daarvoor is wel dat er soepeler met regels en toezicht wordt omgegaan. Wel tekent de PO-Raad aan dat de problematiek van thuiszitters daarmee niet volledig is op te lossen. Het onderwijs kan dat bovendien niet alleen. Ook voor bijvoorbeeld jeugdhulpverleners en onderwijsconsulenten is een belangrijke rol weggelegd.

Passend onderwijs maakt het mogelijk de preventie te verbeteren, meer flexibele arrangementen te organiseren en die af te stemmen met de zorg. Passend onderwijs kan zo helpen het aantal thuiszitters te verminderen. De PO-Raad vindt dat passend onderwijs eerst zijn effect moet bewijzen voordat naar andere oplossingen wordt gezocht.

De PO-Raad is vooralsnog geen voorstander van een thuiszittersakkoord noch van een leerrechtregisseur.

VorigeCory Doctorow over het recht om technologie te begrijpen
VolgendeOverheidssturing op examenresultaten werkt averechts
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter