22 februari 2013. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal zich niet zomaar mengen in lokale discussies over de sluiting of fusies van scholen. Dat valt op te maken uit antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen van de SP.

Door het dalende leerlingenaantal hebben steeds meer scholen moeite hun hoofd boven water te houden. Volgens Dekker hebben scholen, besturen, gemeenten en medezeggenschapsraden in zo’n geval hun eigen verantwoordelijkheden om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zo schrijft hij in de brief. Hij benadrukt dat hij zich pas mag bemoeien met fusies wanneer de gefuseerde school vijfhonderd of meer leerlingen zal gaan tellen.

Dekker spreekt verder expliciet zijn vertrouwen uit in schoolbestuur Kindante dat door de krimp in de problemen is gekomen. Het bestuur wil in Sittard-Geleen en omgeving binnenkort meerdere scholen sluiten en laten fuseren. Daarop kwam kritiek van onder meer de gemeenteraden van Sittard-Geleen en Beek. De plannen zouden te snel worden doorgevoerd en er zou bovendien geen draagvlak voor zijn. Dekker vindt het juist goed dat het schoolbestuur ‘pro-actief’ handelt en stelt dat betrokken partijen hierover samen overleggen. ,,Ik heb er vertrouwen in dat zij samen tot een gedragen voorstel komen’’, aldus de staatssecretaris.

De afgelopen week was veel aandacht voor de gevolgen van het dalende leerlingenaantal voor het onderwijs. De Onderwijsraad adviseerde onlangs de opheffingsnorm van een basisschool te verhogen naar honderd leerlingen. De PO-Raad praat de komende weken met zijn leden over de knelpunten van krimp en mogelijke oplossingen.

VorigePO-Raad pleit voor regionale aanpak krimp
VolgendeAlle partijen ingestemd met akkoord CAO-PO 2013
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter