11 juli 2012

Uit een brief die de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verstuurde naar de Tweede Kamer, blijkt dat de functiedifferentiatie in het primair onderwijs onder invloed van de afspraken over de functiemix flink is toegenomen. In het basisonderwijs is in de afgelopen jaren bijna 14% van de leraren in een LB-schaal benoemd. In het speciaal (basis)onderwijs is bijna 6,5% in een LC-functie benoemd. Dit betekent dat de middelen voor de verdere versterking “ de zogenaamde tweede tranche van de bekostiging “ beschikbaar komen in de vorm van een verhoging van de lumpsum.
Het realiseren van deze percentages is een prestatie van formaat voor het primair onderwijs omdat functiedifferentiatie nieuw is in de sector en het dus geen technische operatie was en ook niet het versterken van bestaand beleid. Het gaat om nieuw beleid, om een nieuwe cultuur, een grote verandering. Deze resultaten betekenen dat de sector door kan met de verdere invoering. Natuurlijk vergt dit opnieuw een flinke inspanning van de schoolbesturen. Vooral omdat de verdere invoering van de functiemix onlosmakelijk verbonden zal moeten zijn met het eigen HR- en kwaliteitsbeleid. Daar ligt de uitdaging voor de sector de komende jaren.
In de brief van de Minister wordt ook melding gemaakt van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De PO-Raad heeft hier eerder aandacht voor gevraagd.


Trefwoorden:

Functiemix, Werkgeverszaken, Arbeidsmarkt

Relevante links:Meer informatie over de functiemix

VorigeOprichting Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
VolgendePodcast 07 Alles over gamification met Thijs de Vries
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter