‘Horen, zien en speak up’, ofwel pesten bespreekbaar maken en opkomen voor anderen. Dat is het thema van de Nederlandse Week tegen Pesten die op 22 september van start gaat. Doel is ieders ogen te openen voor pestsignalen en het pesten op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Het Centrum School en Veiligheid/Pestweb is initiatiefnemer van de week.

Daarin worden verschillende voorstellingen en een symposium georganiseerd rondom het thema. Scholen zelf organiseren eigen activiteiten voor hun leerlingen om pesten te helpen tegen te gaan. De Week tegen Pesten wordt voortaan jaarlijks georganiseerd.

Wel aandacht, geen wetgeving

In de actualiteit was de afgelopen tijd veel aandacht voor pesten. De Onderwijsraad adviseerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zijn plannen voor een antipestwet te heroverwegen. De raad onderschrijft het pleidooi van de PO-Raad en VO-raad om scholen zelf te laten kiezen hoe ze pesten aanpakken en zo te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor leerlingen.

De sectorraden zien pesten als een belangrijk en fors probleem en werken aan een plan van aanpak om scholen daarbij te helpen. Zij zijn ervan overtuigd dat een in de sectoren ontwikkeld plan effectiever is dat extra wetgeving.

Week van kinderen veilig

De PO-Raad vindt het belangrijk dat naast pesten ook altijd bredere aandacht is voor de sociale veiligheid van kinderen. Pesten is daarvan een onderdeel, vindt ze. Ze ondersteunt daarom de Week van Kinderen Veilig die van 17 t/m 22 november wordt georganiseerd door de Tasforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De week is een maatschappelijk appèl om iedere vorm vn kindermishandeling te voorkomen of te stoppen met hulp en inzet van iedereen.

VorigeOnderwijsraad: Antipestwet is overbodig
VolgendeLAKS vindt leenstelsel onacceptabel en kondigt actie aan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter