Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal- en rekenonderwijs.
Bij de besteding van de middelen dient u bewust af te wegen waaraan u de middelen besteed. Als schoolbestuur bent u niet verplicht de middelen uit de bestemmingsbox aan de genoemde doelen uit te geven; het blijft immers lumpsum-geld. Er zal wel aan u gevraagd worden waaraan u de middelen heeft besteed. In het jaarverslag geeft u het resultaat van die afweging weer.
Voor de verantwoording bestemmingsbox zal vanaf 1 mei 2011 een digitaal formulier beschikbaar zijn. Dit formulier kunt u ophalen vanaf de website van DUO. Deels zal dit formulier al voor u zijn ingevuld met onder andere hoeveel geld de onder uw bestuur vallende basisscholen hebben ontvangen via de bestemmingsbox. Daarnaast zijn er bestedingsonderwerpen opgenomen die u kunt aankruisen. Het gaat bij deze verantwoording om een lichte vorm van informatievoorziening. Er zal dan ook geen afrekening plaatsvinden.
Schoolbesturen hebben onlangs een brief van DUO ontvangen over het indienen van de jaarstukken. In deze brief zal ook een passage worden opgenomen over het indienen van de gegevens van de bestemmingsbox via het digitale formulier.
Schoolbesturen moeten de gegevens uiterlijk 1 juli 2011 indienen bij DUO.
Indien u vragen hebt over de verantwoording bestemmingsbox kunt u terecht bij de Infodesk van de PO-Raad.

VorigePetitie tegen bezuinigingen nog tot 8 maart te tekenen
VolgendeWikikids lezen of luisteren en schrijven
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter