28 juni 2012

De Tweede Kamer is kritisch over de wijze waarop de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt uitgevoerd. Dat bleek tijdens het overleg met de minister op 27 juni. Conform de wens van PO-Raad en VO-raad wil de minister de wet niet aanpassen. Ze heeft wel beloofd dat er een plan van aanpak komt om de medezeggenschap en de naleving van de wet verder onder de aandacht van de scholen en schoolbesturen te krijgen. PO-Raad en VO-raad werken daar graag aan mee.
Op 20 maart 2012 verscheen het eindrapport 'Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen'. In het rapport wordt de balans opgemaakt van de medezeggenschap in het primair en voorgezet onderwijs vijf jaar na invoering van de WMS. De conclusies van het rapport zijn redelijk positief. Er is de afgelopen vijf jaar een flinke vooruitgang geboekt. De PO-Raad en VO-raad hadden de minister en Tweede Kamer gevraagd om een verdere verbetering van de medezeggenschap niet te realiseren door aanpassing van de wet. De oplossing ligt niet in meer regels of aanscherpen van de regels. Daar hebben de politici naar geluisterd.
PO-Raad en VO-raad zijn tevreden over de uitkomst van het overleg in de Tweede Kamer. Er valt nog voldoende winst te halen uit een verdere positionering van de medezeggenschap. De sectorraden kiezen daarbij een aanpak die past bij de bredere aanpak van de professionalisering van het onderwijs (goed bestuur).


Trefwoorden:

Medezeggenschap, Werkgeverszaken, Goed bestuur

Relevante links:PO-Raad en VO-raad nemen de medezeggenschap ter hand

VorigeColumn de laatste van >150 columns
VolgendeEerste leerlingen Vakcollege allemaal geslaagd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter