14 april 2013. Het door sociale partners en kabinet bereikte sociaal akkoord bevat een aantal zaken die van belang zijn voor het primair onderwijs. Het uitstellen van de bezuinigingen voor 2014 is daarbij van groot belang. Het kan betekenen dat er in 2014, vijf jaar na de laatste bescheiden loonsverhoging, weer wat ruimte ontstaat voor de medewerkers in het primair onderwijs. De PO Raad zou dit van harte toejuichen. Maar het is nog niet zeker omdat het definitieve besluit na de zomer moet worden genomen. Voor de scholen is vooral de vraag of er in de bekostiging ruimte wordt gegeven voor loonsverhoging.

In onze sector zal ook moeten worden gesproken over de bekostiging van het derde WW-jaar, maar het is wel afhankelijk van de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden wie dat gesprek dan met de bonden voert. Door onze constructie van een participatiefonds en bovenwettelijke uitkeringen is in het primair onderwijs de situatie nog wat complexer.

De voortgaande flexibilisering beperken of stoppen, is ook een thema dat in het onderwijs een rol speelt. Ook in het primair onderwijs worden steeds meer werknemers via flexibele constructies ingehuurd. In de sector primair onderwijs kan daarover de komende tijd ook worden gesproken. Daarbij speelt vanzelfsprekend ook de vraag waarom schoolbesturen vaker voor pay-rolling en uitzendwerk kiezen. Voor scholen met bedrijfseconomische problemen is reorganiseren nu vaak langdurig en duur, meet forse onzekerheden die jaren kunnen duren. Precies zoals in het sociaal akkoord staat zullen veranderingen in die regels hand in hand kunnen gaan met minder gebruik van flexibele arbeidsrelaties.

In het akkoord wordt gesproken over beperking van de pensioenopbouw en over de wenselijkheid om de premies te verlagen. Beide nastrevenswaardige doelen, maar deze moeten nog wel in overleg met de bonden worden bereikt. De overheidswerkgevers willen al een hele tijd over een nieuwe pensioenregeling praten. De PO Raad hoopt dat een modernisering van de ABP regeling door dit akkoord eindelijk vorm zal krijgen.

VorigeScholieren: veel leraren niet ict-bekwaam
VolgendeBoze ouders halen kinderen van Ipad school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter