De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit rapport blijkt dat basisscholen het schooladvies zeer serieus nemen en dat ze goede adviezen geven. Natuurlijk ziet de inspectie ook ruimte voor verbetering. Die aanbevelingen neemt de PO-Raad mee in een handreiking over het opstellen van een passend schooladvies. Deze handreiking komt rond half oktober beschikbaar via een website die de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk lanceren: nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: "We wisten al dat basisscholen zorgvuldig omgaan met de advisering van de leerlingen in groep 8 voor hun vervolgonderwijs, maar het is heel fijn dat dat nu ook met onderzoek van de inspectie is vastgesteld. Natuurlijk zijn er verbeteringen mogelijk, maar als we zien dat de meeste leerlingen een goed advies krijgen, dan is dat pluim voor het basisonderwijs en voor alle mensen die daar werken. Complimenten!"

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 10 oktober het rapport 'De kwaliteit van het basisschooladvies'. In dit rapport doet de inspectie verslag van het onderzoek naar de kwaliteit van de adviesprocedure, de samenhang tussen het basisschooladvies en de eindtoets en de samenhang tussen het advies en de schoolloopbaan van de leerlingen.

Zorgvuldige advisering

De inspectie constateert in het rapport dat vrijwel alle in het onderzoek betrokken basisscholen zorgvuldig omgaan met de advisering van de leerlingen en hun ouders. De inspectie ziet dat gemiddeld 75% van de leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op de door de basisschool geadviseerde positie terecht komt.

De meeste basisscholen hanteren bij de advisering een procedure, maar bij een derde van de scholen is die procedure niet vastgelegd. De scholen evalueren de procedure niet of niet volledig. Ook hanteren zij niet altijd richtlijnen voor het opstellen van het advies en voor het wegen van factoren die van belang zijn voor het advies.

Volgens de inspectie kan een zorgvuldige adviesprocedure de scholen beschermen tegen druk van ouders en van het voortgezet onderwijs om een hoger of juist lager niveau te adviseren. Een aanzienlijk deel van de scholen ervaart dergelijke druk bij het opstellen van het advies. Ook gaan basisscholen veelal op het verzoek van het voortgezet onderwijs over tot het geven van enkelvoudige adviezen (bijv. vmbo-t). Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt echter dat een dubbel advies (bijv. vmbo-t/havo) vaak terecht is. Deze leerlingen komen gemiddeld genomen tussen de twee onderwijstype van het dubbele advies uit. (Vijftig procent van deze leerlingen komt uit op vmbo-t en vijftig procent op havo.)

Hoge verwachtingen stimuleren leerlingen

Basisscholen geven vaker adviezen voor een hoger onderwijsniveau dan men op basis van de eindtoets zou verwachten. Dit werkt volgens de inspectie vaak in het voordeel van de leerlingen. Zij komen meestal (73%) ook uit op dit hogere niveau of zelfs hoger. De inspectie concludeert dat hoge verwachtingen de leerlingen stimuleren om een goed niveau te halen. Den Besten: "Dit laat zien dat het echt loont als we ons inzetten om het beste uit elk kind te halen. Dat is wat we zo graag willen. Dit is een steun in de rug voor de ambities van het primair onderwijs." Een advies voor een lager onderwijsniveau komt minder vaak voor. Deze leerlingen komen vaak (67%) ook uit op dat lagere onderwijstype. Het onderzoek toont verder aan dat er grotere verschillen zijn tussen de eindtoets en het advies bij scholen die voorafgaand aan de toets het advies afgeven. Omdat de verplichte eindtoets op een later tijdstip zal worden afgenomen, verwacht de inspectie dat de verschillen tussen advies en eindtoets zullen gaan toenemen.

Overgang primair naar voortgezet onderwijs

De PO-Raad en VO-raad faciliteren hun leden bij de invoering van de verplichte eindtoets en de consequenties hiervan voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Op een speciale website komt een overzicht van de veranderingen in wet- en regelgeving en de consequenties daarvan voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Daarnaast bevat de website een handreiking over het verder verbeteren van de procedure en de inhoud van het basisschooladvies. De website is vanaf half oktober te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

VorigeNieuw internationaal uitwisselingsprogramma voor leraren
VolgendePassend onderwijs deels vrijgesteld van btw
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter