Op woensdag 8 januari 2014 heeft staatssecretaris Dekker (onderwijs) bekend gemaakt welke Nederlandse basisscholen komend schooljaar starten met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterleeftijd maximaal de helft van hun lestijd instructie in het Engels. Ze krijgen niet alleen les in de Engelse taal, maar ook andere vakken zoals gym, geschiedenis en aardrijkskunde kunnen in het Engels worden gegeven. Tot op heden was dit alleen mogelijk op middelbare scholen.

De proef met volledig tweetalig onderwijs is één van de uitwerkingen van het plan van aanpak Engels dat de staatssecretaris afgelopen zomer bekendmaakte. Scholen met een sterke internationale oriëntatie hadden hierom gevraagd. Verder werkt Dekker aan een wetsvoorstel dat álle basisscholen structureel ruimte biedt om tot 15% van hun onderwijstijd Engels, Frans of Duits als instructietaal te hanteren.

De PO-Raad vindt het goed dat de staatssecretaris scholen in het primair onderwijs gaat stimuleren meer en betere les te geven in vreemde talen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een basis leggen voor andere talen.

Extra taallessen blijken nuttig. Kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in een vreemde taal spreken veel beter Engels dan kinderen die pas in groep 7 of 8 kennismaken met Engels, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast stelden onderzoekers vast dat aandacht voor een vreemde taal niet ten koste gaat van het Nederlands.

De volgende 12 basisscholen mogen vanaf schooljaar 2014-2015 tot maximaal de helft van het onderwijs Engels als instructietaal gebruiken:

De Haagse Schoolvereeniging in Den Haag,
De Polle in Marsum,
De Blijberg in Rotterdam,
De Lanteerne in Nijmegen,
Het Talent in Lent,
De Violenschool in Hilversum,
De Wilge in Hilversum,
De Kindercampus in Hilversum,
De Groningse Schoolvereniging in Groningen,
De Internationale School in Eindhoven,
De Prinseschool in Enschede,
De Visserschool in Amsterdam.

VorigeOnderwijssector hield in 2012 ruim 300 miljoen over
Volgende76 scholen krijgen predicaat Excellente School 2013
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter