De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan.

Op 4 september heeft de rechter besloten dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de gemiddelde eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter erkent in zijn uitspraak het belangrijkste argument tegen de openbaarmaking: het nadeel dat scholen kunnen ondervinden van de publicatie van onvoldoende vergelijkbare gegevens. Hij oordeelt echter dat het algemeen belang van openbaarmaking zwaarder weegt dan het mogelijk nadeel dat scholen ondervinden van de publicatie. De PO-Raad vindt het oordeel van de rechter dat de gegevens ‘soms nuancering behoeven’ te zwak uitgedrukt. De advocaat van de PO-Raad acht de kans dat deze belangenafweging in hoger beroep anders zal uitvallen echter zeer gering.

Transparantie

Gedurende het hele proces heeft de PO-Raad benadrukt dat transparantie voor de sector primair onderwijs een belangrijk uitgangspunt is. De samenleving, ouders en leerlingen voorop, heeft recht op betrouwbare, transparante, complete en vooral ook bruikbare informatie over de kwaliteit van het onderwijs. De sector werkt daar momenteel volop aan bij de realisatie van Vensters PO, een digitaal instrument met brede informatie over scholen voor primair onderwijs in één systeem.

De PO-Raad is van mening dat de uitspraak van de rechter aanleiding is om nog steviger in te zetten op het in Vensters PO ontsluiten van de eindtoetsgegevens. De gegevens in dit instrument zijn wel onderling vergelijkbaar en in een context geplaatst. De sectororganisatie streeft er naar om Venster PO in november 2013 te lanceren.

VorigeAVS: ‘Andere toetsen dan CITO gebruiken’
VolgendeIbn Ghaldoun moet sluiten na examenfraude
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter