Uit een enquête van de PO-Raad blijkt dat een meerderheid van de 201 deelnemers aan het onderzoek voorstander is van toetsing op maat: 56% vindt het wenselijk dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. Zij vinden dit vooral wenselijk omdat leerlingen de toets dan met meer zelfvertrouwen kunnen maken. De PO-Raad zal in het belang van de leerlingen er bij de Tweede Kamer op aandringen dat toetsing op maat mogelijk blijft. Zeker als leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met de eindtoets mee doen, is dit noodzakelijk.

Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan van Harm Beertema (PVV). De motie roept de regering op om te voorkomen dat er een eindtoets op verschillende niveaus ontstaat. Volgens het onderzoek van de PO-Raad is één uniforme eindtoets echter niet in overeenstemming met de wens van het onderwijsveld. Respondenten van alle functiegroepen (schoolbestuur, schoolleiding, leraar en anderen) geven in meerderheid aan dat ze het wenselijk vinden dat Cito de eindtoets op twee niveaus aanbiedt. De deelnemers aan het onderzoek zijn overigens geen voorstander van een aparte toets voor excellente leerlingen.

Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De ruime meerderheid van de respondenten (meer dan 80%) is werkzaam in het primair onderwijs. Tien procent van de respondenten betreft schoolbestuurders en ongeveer de helft is werkzaam in een school (schoolleider en leraar). De overige respondenten geven aan een andere functie te hebben. Deze groep betreft ouders, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers en anderen.

Toetsing op maat is onderdeel van het wetsvoorstel Toetsing in het PO. Dit wetsvoorstel regelt onder meer verplichte centrale eindtoetsing in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en wordt naar verwachting begin maart in de Tweede Kamer behandeld. De PO-Raad heeft in de aanloop naar het wetsvoorstel voortdurend aangegeven toetsing op maat wenselijk te vinden.

VorigeVoortgezet onderwijs prioriteit in Almere
VolgendeDevelstein-college protesteert tegen afschaffing CKV-lessen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter