6 juli 2012

In de periode dat de verkiezingsprogramma's geschreven werden heeft de PO-Raad gesproken met de verschillende programmacommissies van de politieke partijen, de zogeheten 'stille lobby'. In deze stille lobby naar de programmacommissies en in de brief aan de lijsttrekkers heeft de PORaad aandacht gevraagd voor een viertal thema's: krimp, brede kindcentra, kwaliteit en innovatie, Passend onderwijs en bestuurlijke kracht en bekostiging. Wij zien onze thema's en daaraan gekoppelde onderwerpen in de verschillende concept-verkiezingsprogramma's terug.
Hieronder kunt u verder klikken naar de uitgebreide analyse van de verkiezingsprogramma's en de uitgebreid wekelijkse lobby-update.
--Update 6 juli --
Inmiddels is ook het programma van de VVD gepubliceerd. Dit is inmiddels opgenomen in de documenten.


Trefwoorden:

Vereniging

Relevante bestanden: Analyse (concept) verkiezingsprogrammas (pdf) Samenvatting (concept) verkiezingsprogrammas (pdf)Relevante links:Lobby update