5 september 2012

Op dinsdag 4 september heeft Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, deelgenomen aan het Nationaal verkiezingsdebat van de Stichting van het Onderwijs. Tijdens dit debat heeft zij gepleit voor een nationaal onderwijsakkoord: "In Nederland moeten we een duurzaam en meerjarig plan maken voor het onderwijs". Dit werd breed gedragen door D66, PvdA, SP, Christenunie en het CDA. Alleen de VVD zag dit niet als een oplossing voor de lange termijn. Alle partijen waren het over eens dat de sector gebaat is bij een "Deltaplan 2020" met daarin opgenomen wat de ambities zijn. De sector vindt het ook van belang om de ouderparticipatie te vergroten. Het is verder aan het onderwijsveld hoe zij dit alles wil gaan oppakken.
In aanloop naar de verkiezingen van 12 september heeft Stichting van het Onderwijs een debat georganiseerd met de belangrijkste (toekomstige) onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer: Brigitte van der Burg (VVD), Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk (SP), Paul van Meenen (D66) en Carola Schouten (CU). De inleiding werd verzorgd door Jaap Versfelt van McKinsey, naar aanleiding van hun paper "Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen". Uit deze paper blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs goed is. Maar dat we de afgelopen 30 jaar, met zo'n 30 hervormingen, niet in staat zijn geweest het onderwijs van 'goed' naar 'excellent' te krijgen. Conclusie van de paper is dat we moeten investeren in nieuwe leraren, professionalisering van huidige leraren en van schoolleiders.
Daarna werd er gedebatteerd aan de hand van een vijftal stellingen. Maar vooral ook veel met de volle zaal en met elkaar. VVD werd aangevallen op het feit dat ze nu toch weer 200 miljoen bezuinigen op Passend onderwijs. De SP moest zich verdedigen tegen de korting op de lumpsum van 1 miljard dat volgens het CPB leidt tot grotere klassen. D66 had oog voor het feit dat de financiële problemen van een aantal scholen voornamelijk komt door de sluipende bezuinigingen waar de sector mee te maken heeft. PvdA hadden verder ook aandacht voor de blijvende nullijn: dit kan niet structureel, volgens het CPB zal je dit een keer moet en inhalen.


Trefwoorden:

Vereniging

Relevante bestanden: McKinsey-rapport Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willenRelevante links:Stichting van het Onderwijs

VorigeHelft van gebruikt digitaal lesmateriaal door docenten is open
VolgendeFlip de klas in het basisonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter