In het primair onderwijs kunnen zo’n 1400 jonge leraren extra aan de slag. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft het sectorplan goedgekeurd dat hiervoor door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingediend. De uitvoering van het plan kost ruim € 16.5 miljoen; daarvan betaalt SZW 10,9 miljoen euro.

Het Arbeidsmarktplatform en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, waarin de sociale partners en dus ook de PO-Raad zijn verenigd, zijn verheugd dat het plan is goedgekeurd. Door de daling van het leerlingenaantal zitten afgestudeerden van de Pabo vaker thuis. Vanaf 2016 wordt echter een lerarentekort verwacht omdat veel oudere leraren dan met pensioen gaan. Met het geld kunnen jonge leerkrachten behouden blijven voor het onderwijs.

In het sectorplan staan drie aanpakken centraal onder het motto ‘Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen’.

1. Regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn. Daarmee kan de sector minimaal 840 boventallige personeelsleden behouden en wordt hun instroom in de WW voorkomen.
2. Landelijke mobiliteitstools voor de transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land. Voorbeelden zijn een ‘helpdesk mobiliteit en een ‘PO-makelaar’.
3. Hogere instroom van jongere leraren en onderwijsondersteuners door bijvoorbeeld oudere collega’s andere taken te geven naast het lesgeven. Schoolbesturen nemen dan onder andere – ook - additioneel een jonge werkloze leraar in dienst. De uitvoering van het plan vindt in twee jaar tijd plaats.

Het is aan de schoolbesturen zelf om van de subsidiemogelijkheden en tools van het sectorplan gebruik te maken.

De PO-Raad maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen. Het uitvoeren van het sectorplan past daarnaast in haar ambitie om duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel te vergroten, zodat zij hun hele werkende leven met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven werken.

VorigeToegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit van de
VolgendeGLOBE meetcampagnes van start
Reacties (1)
Gebruiker
P. Alleman
23-4-2014

Goede morgen,
Leuk zo \'n meevaller, maar komt dit in de plaats van de 85 miljoen die in het Nationaal Onderwijsakkoord genoemd werden of is dit een extraatje? Krijgen alle schoolbesturen naar verhouding dit bedrag of moet een aanvraag ingediend worden? Is het geoormerkt of wordt het toegevoegd aan de lumpsum-financiering? Wanneer krijgen schoolbesturen uitsluitsel over de daadwerkelijke toezegging en wanneer kan men dat geld tegemoet zien>
Gr. Peter Alleman
adjunct-directeur KBS Laurentius te Breda

Laat een reactie achter