Veel schoolbesturen in het primair onderwijs moeten dit schooljaar bezuinigen. Ze geven aan te maken te hebben met een cumulatie van bezuinigingen van vorige kabinetten, bezuinigingen van gemeenten en stijgende kosten, die in de bekostiging door het rijk niet gecompenseerd worden. Daardoor komen meer schoolbesturen in de rode cijfers en krijgen ze de begroting niet meer rond. Als gevolg daarvan stijgt het aantal leerlingen per groep.
Dit blijkt uit een enquête, die de PO-Raad eind augustus samen met RTL Nieuws heeft uitgezet bij haar leden. In minder dan een week waren er meer dan 250 reacties. Uit de enquête komt het beeld naar voren dat 4 van de 5 schoolbesturen moeten bezuinigen. Daarnaast doen een aantal schoolbesturen een groter beroep op hun reserves, die bedoeld waren voor calamiteiten en investeringen en niet voor de exploitatie. Een groot deel van de bezuinigingen kunnen de schoolbesturen niet meer uit de overhead halen, zodat 70% van de respondenten dit schooljaar te maken heeft met grotere groepen. Een respondent zegt daarover: In een groep hebben we een groei van meer dan vijf leerlingen, maar gemiddeld zijn er zon twee leerlingen per groep bijgekomen. RTL Nieuws heeft in haar uitzending van 3 september aandacht besteed aan dit onderzoek. Het volledige onderzoek vindt u hier.
De PO-Raad hoort al enige tijd ernstige geluiden over de financiële situatie van het primair onderwijs. Het ministerie van OCW verzamelt de jaarcijfers over 2010, maar het beeld daarvan komt pas in februari 2012 naar buiten. Om eerder een indruk te krijgen van de financiële situatie over 2010 heeft de PO-Raad tevens haar leden gevraagd inzicht te geven in hun jaarrekening. Daaruit komt naar voren dat het negatieve saldo van de reguliere bedrijfsvoering in 2010 bijna twee keer zo hoog lijkt te zijn dan het jaar ervoor (naar verwachting - 210 miljoen). Dit onderschrijft het beeld dat uit de enquête met RTL naar voren komt.
De minister heeft eerder aangegeven dat een negatieve saldo het gevolg is van keuzes van de schoolbesturen. De PO-Raad wil dat er snel duidelijkheid komt. Vast staat dat het primair onderwijs te maken heeft met bezuinigingen van vorige kabinetten (per augustus 2010: 167 miljoen per jaar), ontoereikende bekostiging voor energie, schoonmaak, leermiddelen en dergelijke (tekort van circa 200 miljoen per jaar) en stijgende personeelskosten (circa 150 miljoen per jaar). Daarnaast hebben schoolbesturen vaak ook te maken met bezuinigingen bij gemeenten.
De PO-Raad roept de minister op om op korte termijn te zorgen voor meer inzicht in de financiële situatie. De vereniging gaat namens de schoolbesturen graag het gesprek aan, zodat de situatie niet ten koste gaat van de leerlingen.

VorigeOntdek de held in jezelf op het Kinderboekenland
VolgendeBetere schoolprestaties door elke dag gym
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter