Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

De PO-Raad wil van alle partijen die met leerlingegevens van doen hebben, de garantie dat die gegevens bij hen veilig zijn, nu én in de toekomst. Ze pleit er verder voor dat schoolbesturen explicietere afspraken maken met uitgevers als het gaat om privacy. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen daarbij door onder meer modelcontracten te ontwikkelen. Scholen zelf kunnen ouders daarnaast beter informeren over wat zij doen om de privacy van hun kinderen te waarborgen.

Over privacy hebben de PO-Raad en schoolbesturen al eerder afspraken gemaakt. Zij doen er veel aan om de veiligheid ook nu te borgen en eventuele risico’s weg te nemen. De sectororganisatie heeft hierover namens de scholen en hun besturen regelmatig kritisch contact met de uitgevers van lesmateriaal en met Basispoort, het inlogsysteem dat scholen gebruiken om toegang te krijgen tot al hun digitale lesmateriaal van de verschillende uitgevers.

Uitgangspunt is steeds dat scholen de regie houden over de gegevens en de verstrekking daarvan aan andere partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de leerlinggegevens en de dienstverlening van uitgeverijen die ze daarbij inschakelen.

Digitale leermiddelen worden steeds meer gebruikt in het onderwijs. Een positieve ontwikkeling omdat die het mogelijk maken leerlingen meer op maat les te geven. Dat bepaalde gegevens over bijvoorbeeld het niveau van een leerling daarbij worden gebruikt, vloeit daar logischerwijs uit voort. Wel moet daarbij de privacy van leerlingen te allen tijde geborgd blijven, vindt de PO-Raad.

VorigeOnderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo
VolgendeVolkskrant: 'Een school is geen bedrijf waar werk een dagje later gedaan kan worden'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter