28 april 2012

In het donderdag 26 april gesloten stabiliteitsakkoord tussen de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie is vastgelegd dat de bezuiniging op Passend onderwijs geheel geschrapt wordt. De PO-Raad stelt verheugd vast dat de politieke partijen uiteindelijk naar de argumenten van het onderwijsveld geluisterd hebben en feliciteert alle betrokkenen bij het onderwijs met dit resultaat. Samen met de onderwijsvakbonden, ouderorganisaties, het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de andere sectorraden heeft de PO-Raad lange tijd geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen.
Eind 2010 al organiseerde de PO-Raad samen met de andere organisaties een debat over de bezuinigingsplannen, als opmaat voor verdere acties. In februari 2011 boden de betrokken partijen een petitie aan de Tweede Kamer aan, die was ondertekend door 160 duizend mensen: leerkrachten, schoolleiders, onderwijsbestuurders, ouders en andere bezorgde Nederlanders. De bezuinigingsplannen stuitten op breed maatschappelijk verzet. Diezelfde maand protesteerden 11.000 betrokkenen tijdens een manifestatie in Nieuwegein tegen de plannen. Ook toen al gaven de oppositiepartijen steun aan het verzet tegen de bezuiniging. De PO-Raad stuurde daarna op verschillende momenten brieven naar de Tweede Kamer en sprak achter de schermen met de politici. De vakbonden organiseerden daarnaast in maart van dit jaar een grote stakingsactie, waar zo'n 50.000 mensen op af kwamen: een ongekend hoog aantal demonstranten. Vooral omdat zij niet voor hun eigen portemonnee demonstreerden, maar opkwamen voor de kwaliteit van onderwijs en de belangen van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Nu, in de nieuwe politieke werkelijkheid, vonden de politieke partijen de mogelijkheid terug te komen op de bezuinigingsplannen en Passend onderwijs te ontzien. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: "ik ben blij dat deze bezuiniging van de baan is. Wij hebben altijd gezegd 'Passend onderwijs: ja, bezuinigingen: nee!'. De invoering van Passend onderwijs is al ingrijpend genoeg zonder deze bezuiniging. Ik waardeer het zeer dat de politici dat ook hebben ingezien en op hun voorgenomen standpunten terug wilden en konden komen. Deze beslissing kent vele winnaars, maar de belangrijkste zijn de leerlingen."
De acties hebben laten zien dat het onderwijsveld elkaar op inhoud kan vinden en dat samenwerken goede resultaten oplevert. De PO-Raad zal zich ook in de toekomst inzetten om deze samenwerking waar nodig aan te gaan om gezamenlijk nog beter te kunnen zorgen voor goed onderwijs voor elk kind.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Financiën

Relevante links:Bezuiniging Passend onderwijs in 2013 teruggedraaid

VorigeROC Leiden bouwt fluisterboot voor gehandicapten
VolgendeInstrumentarium Passend onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter