Het gaat goed met het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen. Steeds minder leerlingen krijgen onderwijs van onvoldoende kwaliteit. Zeer zwakke scholen weten zich steeds sneller te verbeteren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt (OCW) op 10 februari 2011 in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief kondigt zij ook aan, wel eerder dan nu het geval is, de bekostiging van een school te willen stopzetten of een school op te heffen, als de school te lang zeer zwak blijft. De PO-Raad onderstreept de noodzaak dat scholen zich snel verbeteren. Wel pleiten we er voor alles in het werk te stellen om opheffing te voorkomen: slecht onderwijs is zeer onwenselijk, vooral voor de kinderen op de betreffende school, maar sluiten van een school is voor kinderen ook niet goed.
Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: De leden van de PO-Raad hebben vorig jaar een Code goed bestuur opgesteld. Daarin nemen ze zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Het blijkt in de praktijk ook dat het aantal zeer zwakke scholen de laatste jaren afneemt en dat de inspanningen van de sector resultaat hebben. Wij zullen ons volledig blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de scholen, zodat de leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.
Goed worden, goed blijvenDe PO-Raad is tevreden dat de minister in haar brief aankondigt de lijn van de afgelopen jaren voort te zetten. Scholen en schoolbesturen hebben hard aan de kwaliteit van de sector gewerkt. Dat betaalt zich nu uit. Om de kwaliteit verder te verbeteren en in de toekomst op peil te kunnen houden, moeten we doorgaan met het hulpaanbod in het kader van het programma Goed worden en goed blijven van de PO-Raad. De minister garandeert dit nu voor de komende vier jaar.
Tegelijkertijd constateert de PO-Raad juist in deze dagen een verhoogd risico, door de bezuiniging op Passend onderwijs. De minister schrijft zich hard te maken voor kwaliteitsverbetering, maar tegelijkertijd legt ze het onderwijs een bezuiniging op. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: We zijn blij met de inzet op kwaliteit. Aan de andere kant moeten we vaststellen dat de minister het onderwijs een pijnlijke bezuiniging oplegt van 300 miljoen, en dat deze bezuiniging bovenop eerdere bezuinigingen en tekorten in de bekostiging komt. Deze bezuinigingen brengen de kwaliteit van het onderwijs juist in gevaar. Het risico is groot dat de minister hiermee de kwalitatieve doelstellingen juist op de tocht zet.
Voor de wijzigingen die de minister voorstelt op het gebied van de bekostigingssystematiek is een wetswijziging nodig. Wanneer deze wijzigingen dus doorgevoerd kunnen worden is nog onduidelijk.

VorigeManifestatie Coalitie voor Inclusie
VolgendeMinister en fractieleiders in Nieuwegein
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter