28 januari 2013. Naar aanleiding van enkele ernstige incidenten en vragen uit de Kamer over de aanpak van pesten stuurde de Staatsecretaris Sander Dekker een antwoord aan de Kamer met voorstellen voor het aanpakken van pesten. Ook de PO-Raad onderschrijft de noodzaak van continue aandacht voor pesten binnen de brede context van sociale veiligheid op school en pleit voor gebruik van beproefde instrumenten en goede voorbeelden.

Januari jl is een eerste rondetafelbijeenkomst georganiseerd waarbij ook de PO-Raad was betrokken. Belangrijke knelpunten die werden geconstateerd waren dat pesten vaak wordt ervaren als een lastig onderwerp en handelingsverlegenheid oproept, dat er een veelheid aan materialen en aanpakken bestaat die het voor scholen moeilijk maakt een bewezen effectieve methode te kiezen en dat ouders vaak met klachten over pestgedrag van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Veel scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol, dat alle scholen verplicht moeten opstellen. Een grote meerderheid van de scholen registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te verbeteren.

De PO-Raad wil geen verplicht landelijk programma voor elke school. Het gaat erom dat scholen worden geholpen bij het invoeren van methodes om pesten aan te pakken, die bewezen effectief zijn en die passen binnen de integrale aanpak op het gebied van sociale veiligheid van een school.

Trefwoorden:

Veiligheid, School en Omgeving

VorigeSociale plannen AOb: Krimp zonder gedwongen ontslag
Volgende'Het is niet zo moeilijk als we soms denken' tussenstand Leren van de Toekomst
Reacties (1)
Gebruiker
j.dekker@dewartburg.nl
30-1-2013

Hebben ze al eens nagegaan wanneer/waardoor pesten ontstaat?!?!\\
We/Ze zij meester iun symptoon bestrijding, maar daar los je niks mee op Da\'s alleenmaar tijdelijk.

Laat een reactie achter