Arie Slob (ChristenUnie) is definitief minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs. Ingrid van Engelshoven van D66 wordt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat blijkt uit het eindverslag van formateur Mark Rutte dat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op 25 oktober 2017 ontving.

Er is in het nieuwe kabinet een onderscheid tussen een 'minister van' en een 'minister voor'. Van Engelshoven is 'minister van' en leidt het departement en Slob is een 'minister voor', een minister zonder portefeuille zoals dat heet. Daarmee neemt hij wel zitting in de ministerraad en heeft hij daar stembevoegdheid. Het ministerie van OCW heeft geen staatssecretaris meer.

Slob wordt verantwoordelijk voor:
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Primair onderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Speciaal en beleid passend onderwijs
- Lerarenregister
- Lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel
- Media (wet, Commissariaat)
- Archiefbeleid

Slob heeft werkervaring in het voortgezet onderwijs. Zo was hij jarenlang docent geschiedenis en maatschappijleer in Zwolle en Amersfoort. Ook werkte hij in andere functies in het onderwijs voordat hij in de politiek stapte.

Hij was van 2001 tot 2015 Tweede Kamerlid en vanaf 2007 fractievoorzitter van de ChristenUnie. Beide politieke rollen heeft hij met een korte pauze uitgevoerd.

VorigeMaatschappelijke organisaties bezorgd over groeiende administratieve druk
VolgendePietendiscussie op school weer onderwerp van gesprek
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter