Ook de PO-Raad keert zich fel tegen de bezuinigingen op (Passend) onderwijs en onderschrijft de doelstelling van de actiedag die de onderwijsvakbonden op hun websites aankondigen. De PO-Raad zal juist ook de gesprekken die de minister met het onderwijsveld gaat voeren aangrijpen om inhoudelijk en manifestatief de minister te wijzen op de desastreuze gevolgen die haar bezuinigingsplannen zullen hebben.
Minister Van Bijsterveldt van OCW stuurt komende maand haar ambtenaren het onderwijsveld in, om te overleggen over de stelselwijziging Passend onderwijs. De PO-Raad roept haar leden op tijdens deze gesprekken (wederom) te wijzen op de onuitvoerbaarheid van de stelselwijziging, nu er 300 miljoen bezuinigd moet worden. Tijdens de ledenbijeenkomst van de PO-Raad op 14 maart gaven een aantal schoolbestuurders ook aan op de dagen van deze bijeenkomsten lokaal of regionaal acties te organiseren. De PO-Raad zal dit actief ondersteunen.
De vakbonden roepen 19 mei uit tot landelijke actiedag om te protesteren tegen de bezuiniging van 300 miljoen.
Het wetsvoorstel Passend onderwijs moet nog definitief worden goedgekeurd. Zo vindt in juni nog een Algemeen Overleg plaats met de Tweede Kamer. Naar verwachting zal minister Van Bijsterveldt rond dat moment ook verslag uitbrengen van de 160 gesprekken van haar ambtenaren met het onderwijsveld (80 gesprekken in het primair onderwijs, 80 gesprekken in het voortgezet onderwijs). Wat de PO-Raad betreft is de uitkomst van die regionale bijeenkomsten dat is aangetoond dat de plannen voor Passend onderwijs onuitvoerbaar zijn en dat de onderwijskwaliteit voor alle leerlingen in het gedrang komt. Dit is wat de PO-Raad betreft de boodschap die aan de minister wordt meegegeven naar de Tweede Kamer.
De PO-Raad is niet tegen de invoering van Passend onderwijs en vindt de plannen als zodanig niet onuitvoerbaar; de PO-Raad is juist voor invoering van Passend onderwijs. De invoering dreigt echter te mislukken, doordat er met deze bezuinigingen veel te weinig geld overblijft om de gewenste en noodzakelijke kwaliteit te bieden. Zeker omdat de schoolbesturen het afgelopen jaar ook met forse andere bezuinigen zijn opgezadeld en de vergoeding voor een aantal vaste lasten, waaronder gebouwbeheer, achterblijft bij de werkelijke kosten.
De PO-Raad roept de minsister nogmaals op gehoor te geven aan het brede maatschappelijke verzet tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs en haar plannen in te trekken. Daarmee worden landelijke actiedagen overbodig.
Naar dossier Passend onderwijs

VorigeCollectiviteitsvoordeel voor leden PO Raad
VolgendeEnquete PO Raad Meer leerlingen vallen buiten de boot
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter