Leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding worden aangemoedigd een bevoegdheid te halen voor het geven van bewegingsonderwijs of zich te ontwikkelen tot vakleerkracht. De lerarenbeurs wordt daarvoor opengesteld. Daarnaast gaat NOC*NSF samenwerking stimuleren tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen. Dat moet ervoor zorgen dat het huidige tekort aan gymzalen niet langer een belemmering vormt voor het geven van bewegingsonderwijs.

Dat zijn enkele van de plannen die de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gemaakt om bij te dragen aan een gezonde en actieve leefstijl van kinderen. Daarmee geven zij invulling aan de afspraken uit het Bestuursakkoord dat zij in de zomer van 2014 sloten.

In het Bestuursakkoord is onder meer afgesproken dat scholen ernaar streven dat in 2017 iedere leerling in het basisonderwijs minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht. Waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs.

De PO-Raad stimuleert scholen en hun besturen daarnaast via de Onderwijsagenda SBGL zich in te zetten voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Scholen kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen.

VorigeRekentoets doorgevoerd ondanks kritiek
VolgendeDagblad van het Noorden: ‘Rekentoets funest voor leerlingen'
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter