Op 14 maart besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Over het algemeen zien de Kamerleden de wet als een goed instrument om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs te vergroten en daarmee de perspectieven van de leerlingen te verbeteren.
De kamerleden refereerden tijdens het debat voor een deel aan de consequenties van de toezeggingen door de mininister rond de wet passend onderwijs zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelingsperspectief en de geschillencommissie. Een kritische noot werd nog gekraakt rond het in het regeerakkoord, voor het regulier onderwijs opgenomen afspraak, dat bij wet zal worden geregeld dat scholen die langer dan 1 jaar zeer zwak zijn kunnen worden gesloten. De minister, die een voorstel van wet daartoe nog moet uitwerken, deed geen toezegging op welke termijn dit ook voor het speciaal onderwijs zou moeten gaan gelden. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) pleitte er in ieder geval voor eerst de volledige invoer van de onderdelen van de wet daartoe af te wachten, evenals de oordelen van de inspectie op basis van het nieuwe toetsingskader. Pogingen van de oppositie om opnieuw de 10 % klassenvergoting ter discussie te stellen strandden opnieuw bij de eerder gekozen opstelling van de regeringspartijen, hoewel Ton Elias (VVD) het deze keer wel een bezuiniging noemde die hij "kantje boord" acht. Een motie om de gevolgen van de klassenvergroting te monitoren werd door de minister ontraden.
Op de vraag wie er beslist over leerlingen voor wie het nodig is dat ze na hun 16de of 18de jaar nog onderwijs krijgen binnen het voortgezet speciaal onderwijs gaf de minister aan dat hier het samenwerkingsverband aan zet is. Gemiddeld verlaat een leerling met 17 jaar het speciaal onderwijs, dus zij verwacht daar geen problemen. Voor de invulling van het ontwikkelingsperspectief noemde de minister leerrendementsverwachting, uitstroomniveau en -bestemming, belemmerende en compenserende factoren en eventueel specifiek ondersteuningsaanbod bovenop het "reguliere" ondersteuningsaanbod van de speciaal school, als belangrijke elementen.


Trefwoorden:

Speciaal Onderwijs, Passend onderwijs

VorigeDoen alsof projecten
VolgendeTe laat komen is ook schoolverzuim
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter