Meer dan 160 duizend mensen tekenden de afgelopen weken de online petitie tegen de 300 miljoen aan bezuinigingen op het Passend onderwijs. De PO-Raad, die samen met andere sectororganisaties, ouderorganisaties en vakbonden het initiatief nam voor de petitie, vindt dat voldoende is aangetoond dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de maatregel van minister Van Bijsterveldt. Daarom is de petitie nu gesloten. Het verzet tegen de bezuiniging gaat onverminderd door.
Dankzij de enorme belangstelling voor de petitie is de oproep tegen de korting op het passend onderwijs de op-één-na succesvolste petitie op www.petities.nl. De handtekeningen op de site werden verzameld in een tijdsbestek van ongeveer zes weken. In die periode werd ook door zon 11 duizend mensen in Nieuwegein gedemonstreerd tegen het kabinetsbesluit, verschenen tientallen berichten in lokale-, regionale en landelijke media, stuurden bestuurders en leerkrachten brieven naar politici, werden in het hele land flashmobs georganiseerd en was de bezuiniging een van de meest besproken onderwerpen in de verkiezingsdebatten. In de Tweede Kamer werd zelfs tot drie keer toe over de bezuiniging gedebatteerd. Tot nog toe is de regering echter horend doof en ziende blind voor al deze geluiden.
Passend onderwijs, een verzamelterm voor onderwijs op maat waarmee kinderen die een extra uitdaging nodig hebben of juist hulp behoeven omdat ze moeite hebben mee te komen in de klas, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de extra ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen ook daadwerkelijk kan worden betaald. De onderwijssector is voorstander van dat beleid, maar kan het niet goed uitvoeren als er 300 miljoen euro op wordt bezuinigd.
Deze bezuiniging heeft ver strekkende gevolgen voor het gehele onderwijs: zorgleerlingen kunnen straks in veel gevallen geen beroep meer doen op speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs dat die leerlingen straks moet opvangen kan vanwege het door minister Van Bijsterveldt toegegeven massaontslag onvoldoende beroep doen op ambulant begeleiders. Voor leraren die met volle klassen te maken krijgen, wordt de werkdruk ongekend hoog. Kinderen in een overvolle groep krijgen niet langer de aandacht die ze verdienen, omdat daar domweg geen tijd voor is.
Dit toekomstbeeld staat haaks op de ambitie om het Nederlandse onderwijs de internationale top vijf in te helpen. De ambitie om de leerprestaties omhoog te stuwen wordt door ouders, onderwijspersoneel en werkgevers onderschreven, maar dat kan niet als er 6000 banen worden geschrapt.
Anders dan minister Van Bijsterveldt beweert, gaat deze bezuiniging wel degelijk ten koste van het reguliere onderwijs: daar moeten de kinderen die niet meer naar het speciaal onderwijs kunnen immers worden opgevangen, met minder experts dan nu.
Gesteund door meer dan 160 duizend mensen gaan de organisaties daarom de komende maanden verder met actie voeren: Nee tegen bezuinigingen, ja voor passend onderwijs!
Naar dossier Passend onderwijs

VorigeOnderwijs niet gebaat bij deze vorm van prestatiebeloning voor excellente leraren
VolgendeSchoolbestuur primair onderwijs presteert beter voor hetzelfde geld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter