De PO-Raad nodigt al haar leden uit voor een ledenraadpleging omtrent het wetsvoorstel 'Toetsing in het po'. Deze ledenraadpleging vindt plaats op 30 maart van 13:30u tot 15:00u bij de PO-Raad. Met de raadpleging wil de PO-Raad in kaart brengen hoe de leden staan ten opzichte van de voornemens op het gebied van het leerling-en onderwijsvolgsysteem (lovs) en de maat voor toegevoegde waarde en welke alternatieven wenselijk zijn. Graag zien we u op deze bijeenkomst zodat wij uw inbreng kunnen gebruiken voor de definitieve reactie van de PO-Raad aan de minister van OCW. Klik hier om aan te melden
Wetsvoorstel 'Toetsing in het primair onderwijs'Dinsdag 1 maart stuurde de minister van OCW het wetsvoorstel Toetsing in het primair onderwijs naar de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel presenteert de minister haar voornemens tot de invoering van een centrale eindtoets voor de Nederlandse taal en voor rekenen-wiskunde in het primair onderwijs. Daarnaast gaat het wetsvoorstel in op de verplichting voor alle scholen om te werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Ook stelt de minister voor om de minimum opbrengsteis zoals deze nu al geldt voor het reguliere basisonderwijs ten aanzien van de onderwijskwaliteit, in te voeren voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel komt bovendien het ontwikkelen van een maat voor het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van scholen aan de orde waarin ook de functie van begintoets, lovs en eindtoets wordt meegenomen.
In dit document leest u de eerste reactie van de PO-Raad op het ontwerpwetsvoorstel. In deze eerste reactie wordt uitgebreider ingegaan op de voornemens van de minister.
InternetconsultatieU kunt ook direct zelf reageren op het wetvoorstel Toetsing in het primair onderwijs. Daartoe heeft het ministerie van OCW een internetconsultatie opengesteld. De PO-Raad roept leden op om te reageren op deze consultatie. De einddatum van de consultatie is 6 april.

VorigeVan Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO jongerenteam
VolgendeOok buiten onderwijs grote bezwaren tegen bezuiniging Passend onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter