De eerste termijn van het kamerdebat wijst erop dat een meerderheid in de Tweede Kamer de zorgen en bezwaren over de kwaliteit van het onderwijs, van leraar tot schoolbestuurder, naast zich neer gaat leggen. De PO-Raad is zeer teleurgesteld in de opstelling van de Tweede Kamer. Veel expertise en zorgstructuren die maken dat alle leerlingen de zorg en het onderwijs krijgen die zij nodig hebben, gaan met deze bezuinigingen verloren. De PO-Raad vreest dan ook dat de toezegging van de minister om in te grijpen als het 'niet goed' gaat, voor veel leerlingen te laat zal komen. De laatste hoop is nu gevestigd op dat de Kamerleden voor de stemming over het wetsvoorstel tot inkeer komen.
Het bezuinigingsvoorstel, waar gisteren meer dan 50.000 leraren tegen demonstreerden, wordt gesteund door de regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Naar verwachting zal de Tweede Kamer dinsdag 13 maart gaan stemmen over alle ingediende moties en amendementen en over het gehele wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer instemt met dit wetsvoorstel, dan zal het voorstel worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer.
De PO-Raad heeft intensief gelobbyd voorafgaand aan de plenaire behandeling in de Tweede Kamer: We hebben gesprekken gevoerd met Kamerleden en een open brief gepubliceerd in de Volkskrant. Wij zien een aantal punten van onze lobby duidelijk terug, zoals een langere invoeringstermijn en verbeterede positie van ouders. Helaas kunnen een aantal voor ons belangrijke zaken als tegengaan van de bezuinigingen en expertiseverlies niet op een meerderheid in de Kamer rekenen.

Debat in de Tweede Kamer

Dinsdag 6 maart heeft de Tweede Kamer zeven uren besteed aan de behandeling van dit wetsvoorstel, de eerste termijn van de Kamer. Donderdag 8 maart zal het debat worden voortgezet en zal de minister haar reactie geven op de vragen van de verschillende fracties en op de ingediende amendementen (wijzigingsvoorstellen). Tijdens het debat was er veel aandacht voor de grote opkomst bij de staking in de Amsterdam Arena. Alhoewel het wetsvoorstel niet meer over de bezuinigingen gaat, hebben vooral de oppositiepartijen hier wel de aandacht voor gevraagd. Het wetsvoorstel heeft een financiële paragraaf en daar zijn vragen over gesteld. De oppositiepartijen hebben aangegeven dat het zeer onwenselijk is om een stelselwijziging te combineren met een enorme bezuinigingopdracht. Zij geven aan dat er niet voldoende draagkracht is in het onderwijs en dat de bezuiniging zal leiden tot enorm expertiseverlies.

Grotere klassen

Voor alle oppositiepartijen is de oplossing om de middelen voor de prestatiebeloning in te zetten voor Passend onderwijs. Bij de coalitiepartijen zit weinig beweging om de bezuinigingen terug te draaien. Zij geven aan dat er ook na de bezuinigingen 70.000 kinderen naar het speciaal onderwijs kunnen. Dit is weliswaar correct, echter zal er sprake zijn van grotere klassen (korting van 84 mijloen). De coalitiepartijen hebben vooral aandacht voor de positie van ouders (instemmingsrecht en het invoeren van een wettelijke geschillenregeling). De wens van de kamer is om één landelijke geschillencommissie in het leven te roepen. Tot nu toe heeft de minister steeds aangegeven dat zij dit overbodig vindt, omdat de positie van ouders over de gehele linie versterkt wordt.

Invoeringstermijn

Daarnaast hebben vooral de oppositiepartijen hun zorgen geuit over de korte invoeringstermijn van deze nieuwe wet (ingangdatum 1 augustus 2012). De PO-Raad heeft ervoor gepleit om, zoals de ECPO en Onderwijsraad, een invoeringstermijn aan te houden van minstens twee schooljaren nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen. PvdA en D66 en hebben een dergelijk amendement ingediend. De oppositie is echter wel afhankelijk van de steun van een regerings- of gedoogpartij. De kans dat zij voor de voorstellen van de oppositie gaan stemmen is klein. Naar verwachting zal de Tweede Kamer dinsdag 13 maart gaan stemmen over alle ingediende moties en amendementen en over het gehele wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer instemt met dit wetsvoorstel, dan zal het voorstel worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

Trefwoorden:

Staking 6 maart 2012, Passend onderwijs

VorigeInteractie in de klas door te stemmen
VolgendeBasisschool uit Oldebroek plant bomen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter