25 mei 2012

Demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft afgelopen woensdag 23 mei op het 8e brede schoolcongres Nieuwe Tijden '10 adviezen, naar een dagarrangement voor alle kinderen' in ontvangst genomen.
In deze 10 adviezen wordt onder meer gepleit voor ruimte voor innovatie in het veld, flexibilisering van school- en vakantietijden, aanpassen van de onderwijshuisvesting, screenen van conflicterende wet- en regelgeving en onderbrengen van jeugddossiers bij één bewindspersoon. De 10 adviezen hebben tot doel de opbrengsten van de koplopers in het land ook voor de grote groep van reguliere scholen en kinderopvang productief te laten zijn. Samenstellers van het advies zijn het project Andere Tijden in onderwijs en opvang en de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang, waarin alle sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties uit onderwijs en opvang zijn verenigd. De initiatiefnemers vragen om wind in de rug vanuit rijks- en lokale overheid. Ook de Wethouders voor kindcentra, een kopgroep waarin 30 gemeenten actief zijn, bepleiten dit in hun verzoek aan de politiek om een landelijk beleidskader voor kindcentra 0 tot 12.

Experimenten

Op 23 mei maakte minister Kamp, mede namens minister van Bijsterveldt, ook de drie gemeenten bekend die de komende jaren gaan werken aan in tijd en inhoud aansluitende arrangementen van onderwijs, opvang en ontspanning in hun gemeente. Scholen en kinderopvangorganisaties in Nijmegen, Zaanstad en Wijchen gaan de komende tijd zorgen voor een betere onderlinge aansluiting tussen onderwijs en opvang.
Tevens kondigde de minister een nieuw te starten experiment aan, waarbij een aantal scholen en opvangorganisaties in Nederland vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2016 de mogelijkheid krijgt onderwijs en kinderopvang gedurende de dag af te wisselen, met behoud van kinderopvangtoeslag. Zij mogen daarbij, in overleg met de GGD, afwijken van de kwaliteitsregels bijvoorbeeld ten aanzien van de grootte van de groep.

PO-Raad

De PO-Raad neemt deel aan de Initiatiefgroep Andere Tijden (een samenwerkingsverband van Het Kinderopvangfonds, VOS/ABB, de MOgroep Kinderopvang, BOinK en de PO-Raad) en is tevens lid van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit het onderwijs en de kinderopvang en ouderorganisaties in participeren.


Trefwoorden:

Andere tijden, Onderwijs en opvang

Relevante bestanden: 10 Adviezen: Naar een dagarrangement voor alle kinderen Brief Kopgroep Wethouders voor KindcentraRelevante links:Andere tijdenWerkgroep Onderwijs Kinderopvang

VorigeColumn Leerlijnen van belang bij meer gebruik van digitaal leermateriaal
VolgendeWekelijkse lobby update
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter