Op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam is op 26 januari het evaluatierapport van Lunchen op School gepresenteerd. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad en lid van het Platform Schoollunches nam het rapport in ontvangst. "Scholen hebben in toenemende mate te maken met het vraagstuk overgewicht. De ervaringen in dit rapport bevatten goede informatie op dit gebied waar de hele sector haar voordeel mee kan doen."
Negen scholen in Amsterdam hebben met ondersteuning van de GGD geëxperimenteerd met een lunchvoorziening voor hun leerlingen. Scholen bepaalden zelf hoe zij deze voorziening organiseerden. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat het enthousiasme van de deelnemende leerlingen en medewerkers erg groot was. Opvallend is ook de ervaring van veel leraren in de pilot dat de leerlingen na de lunch 's middags in de klas aanmerkelijk rustiger waren en zich beter concentreerden. Een bijkomend effect was dat leerlingen buiten het project om met gezondere broodtrommels op school kwamen. Organisatorisch bleek het echter pittig om een lunch op school te regelen, omdat er vaak extra mensen nodig waren en omdat de begroting moeilijk rond te krijgen was.
Tijdens de presentatie gaf schooldirecteur Sipke Posma aan dat hij zeer tevreden was met het experiment. "Het heeft in onze school meegeholpen aan een kleine revolutie, in positieve zin. De leerlingen gaan leuker met elkaar om, praten met elkaar en helpen elkaar. Het is een gezonde bijdrage aan de onderwijstoekomst van onze leerlingen." De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg benadrukte dat een actieve rol van de overheid gewenst is vanwege de hoge maatschappelijke kosten die obesitas op termijn met zich brengt.
Kete Kervezee benadrukte het belang van de samenwerking met ouders. "Een gezonde lunch is niet genoeg, maar een aanzet naar een gezonde leefstijl. Dat kunnen scholen niet alleen voor elkaar krijgen, maar ouders weten vaak niet wat daarvoor nodig is en waarom het zo belangrijk is. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die gezond leven beter presteren en hoger opgeleiden leven 7 jaar langer en hebben 14 kwaliteitsjaren meer. Dat moeten we iedereen gunnen."
Het Platform Schoollunches “ opgericht door het InnovatieNetwerk - neemt het stokje nu over en gebruikt de ervaringen van de Amsterdamse pilot om landelijk scholen te ondersteunen die een lunchvoorziening willen.


Trefwoorden:

Convenant gezond gewicht, Ouders, School en Omgeving, Gezondheid, Sport en gezondheid

Relevante links:Lunchen op school, Eindrapport pilot 2010/2011Project 'Lunchen op school' smaakt naar meerPlatform SchoollunchesItem Nieuwsuur: Overgewicht kinderen, wiens verantwoordelijkheid?

VorigeWaar voor ons onderwijsgeld
VolgendeSt. Jan Baptistschool uit Oerle moet prijs inleveren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter