De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn in november 2012 gestart met de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Onderwijsagenda SBGL). Om po-, vo- en mbo-scholen lokaal te kunnen helpen bij het komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl zoekt de Onderwijsagenda een Gezonde School-adviseur voor de regio oost voor ongeveer 0,4 fte.

De Gezonde School-adviseur werkt vanuit zijn eigen organisatie en houdt daar ook bureau. De Onderwijsagenda SBGL gaat ervan uit dat de Gezonde School-adviseur vanuit zijn moederorganisatie wordt detacheerd tegen kostprijs. Voor de gedetacheerde, een zzp’er of commerciële partij geldt een maximaal van € 100 per uur (inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief btw). Per kalenderjaar zijn er maximaal 44 declarabele weken. Deze eerste periode loopt van 1 oktober 2014 tot 1 augustus 2015.

Werkzaamheden en taken

- Ondersteuning van po-, v(s)o- en mbo-scholen
- Ontwikkeling inhoudelijke thema’s
- Afstemming interne organisatie
- Afstemming externe organisaties

Een selectie uit de benodigde competenties

- Politiek bestuurlijk sensitief
- Resultaatgericht
- Dienstbaar aan po-, vo- en mbo-scholen, experts en projectleiders
- Proactief
- Overtuigingskracht

Een selectie uit de benodigde kennis en vaardigheden

- Brede theoretische kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs
- Kennis over interventies, tools en goede voorbeelden op het gebied van SBGL
- Vaardig in het creëren van draagvlak
- Vaardig in het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar project- en beleidsplannen en adviezen
- Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten

Specifieke eisen

- Hbo werk- en denkniveau
- Ervaring als leidinggevende in een onderwijsinstelling
- Inzicht in de financiële structuur van onderwijsinstellingen
- In het bezit van een relevant netwerk op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl
- Ervaring met projectmatig werken

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden, taken, competenties, kennis en vaardigheden leest u in de procedure voor de Gezonde School-adviseur.

Interesse?

Helpt u graag mee aan het stimuleren van scholen op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Stuur dan uw sollicitatie uiterlijk 19 september naar Jan Faber, projectleider (j.faber@mbodiensten.nl).