De bezwaren die de PO-Raad heeft aangetekend over het beperken van ontslagvergoedingen, waarover de minister op 6 december 2010 een brief schreef aan de VO-raad, hebben tot resultaat geleid.
De minister stuurde deze week een brief over bekostiging van ontslagvergoedingen, waarin zij haar standpunt toelicht en behoorlijk nuanceert.
Zij noemt de volgende situaties van ontslagkosten als te verdedigen:

Rechterlijke uitspraak
Kosten van outplacement
Individuele omstandigheden waarin een ontslagvergoeding te verdedigen is als efficiënt omgaan met overheidsmiddelen of kwaliteitsbeleid.
Als het bevoegd gezag hierin een weloverwogen en goed onderbouwde beslissing neemt en de kosten niet bovenmatig zijn, zal er geen aanleiding zijn om bekostiging terug te vorderen.
Daarnaast worden in de brief ook situaties omschreven die wel aanleiding geven tot het terugvorderen:

Bij het ontbreken van goed HRM-beleid
Bij slecht management
Bij bovenmatigheid (ten opzichte van de kantonrechtersformule)
Deze toelichting van de minister is een behoorlijke nuancering die erop duidt dat lang niet alles mogelijk is, maar dat bij gerechtelijke uitspraak en goed beleid het schoolbestuur niet bang hoeft te zijn voor terugvordering.
Lees de brief

VorigeVragen beantwoorden in plaats van antwoorden opzoeken
VolgendeProject W wint wedstrijd Universiteit Utrecht
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter