28 november 2012
Dinsdag 27 november organiseerde de PO-Raad haar ALV, met daaraan voorafgaand een externe spreker: columnist Frank Kalshoven. In haar welkomstwoord heet Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, alle aanwezigen welkom en introduceert ze de gastspreker. Ze zegt daarbij dat het goed is om als bestuurder je eigen tegenspraak te organiseren en dat Kalshoven de aanwezige bestuurders niet zal sparen.

Stellige uitspraken

Kalshoven spaart de onderwijsbestuurders inderdaad niet, maar doet ook stellige uitspraken over de inrichting van het onderwijs in meer algemene zin en, onder andere, de huidige arbeidsregelingen.

Econoom en columnist Frank Kalshoven rekent de zaal voor dat het onderwijs er de afgelopen 15 jaar, ook ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren, flink op vooruit is gegaan en ook de komende jaren ontzien wordt. Het onderwijsveld moet dus stoppen met zeuren en piepen en zijn werk gewoon goed uitvoeren, aldus Kalshoven. Tegelijkertijd onderkent hij het dilemma dat het onderwijs met behoud van middelen wel de opdracht krijgt de kwaliteit verder te verhogen.

Verantwoordelijkheid nemen

Kalshoven vindt dat onderwijsbestuurders expliciet hun verantwoordelijkheid moeten nemen om te werken aan de kwaliteitsverbetering en moeten stoppen zich te verschuilen achter regels en financiële (non)argumenten. Maar ook stelt hij dat de arbeidsvoorwaarden flink gemoderniseerd moeten worden om het onderwijs slagvaardiger te maken. Ook moet het ICT-gebruik omhoog, dit zal bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit. Er zullen minder mensen nodig zijn maar de overblijvers zouden beter betaald moeten worden. Hij gaat zelfs zo ver te zeggen dat de huidige regeringscoalitie ruimte zoekt de vakbonden in hun rol terug te dringen. Hij vindt dat de onderwijsbestuurders hier meer op zouden moeten ingaan.

Aanzet tot discussie

De lezing van Kalshoven maakt vele reacties los. Men is het niet automatisch eens met de stellingen, maar de opzet van Kalshoven lijkt geslaagd: de bestuurders aanzetten verder te discussiëren over hun rol, verantwoordelijkheid en taakinvulling.

Kete Kervezee dankt Kalshoven voor zijn bijdrage en benadrukt nogmaals dat het goed is dat ook externen ons tot nadenken aanzetten, maar dat Kalshoven niet automatisch de mening van de PO-Raad vertegenwoordigt.

Trefwoorden:

Vereniging

Relevante links:Lees ook: Ledenvergadering PO-Raad ondersteunt ingezette lijn naar toekomst

VorigeLeerling centraal paradigmaverschuiving in privacybescherming?
VolgendeVoor op mediawijze verlanglijstjes
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter