Opleidingsinstellingen (mbo) kunnen vanaf schooljaar 2011-2012 een programma aanbieden voor de 'Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap' (CE Ondernemerschap). De CE Ondernemerschap biedt mbo deelnemers de mogelijkheid om ondernemerschap binnen hun opleiding te ontwikkelen of jong gestarte ondernemers om hun vaardigheden op dat terrein te verbreden. De CE Ondernemerschap is geborgd binnen de landelijke kwalificatiestructuur mbo.

In veel beroepen kunnen mensen als zelfstandig ondernemer aan de slag. Binnen de reguliere (mbo) beroepsopleidingen zijn specifieke ondernemerschapkwalificaties echter niet altijd opgenomen. Niet alle deelnemers ambiëren immers deze zelfstandige richting binnen het beroep.

De CE Ondernemerschap draagt voor mbo deelnemers bij aan een goede voorbereiding op zelf-standig ondernemerschap. Het biedt hen de mogelijkheid om het eigen ondernemerschap te ont-wikkelen en om een schoolverklaring met arbeidsmarktrelevantie te ontvangen. Het kent niet een niveau zoals dat bij de reguliere beroepsopleidingen het geval is en de CE Ondernemerschap biedt dan ook geen 'doorstroomrechten'. De te ontwikkelen programma's hebben het werk- en denkniveau van de mbo 3+ en kunnen bijvoorbeeld worden gevolgd in de 'vrije ruimte' van de opleiding.

De CE Ondernemerschap bevat zeven werkprocessen van de ondernemer. Deze beschrijven het 'basispakket' dat een startende (zelfstandig) ondernemer nodig heeft om, naast zijn beroep, ook een bedrijf te kunnen starten én te runnen. Voor jong gestarte ondernemers of voor deelnemers die zelfstandig ondernemerschap ambiëren kan de CE Ondernemerschap een waardevolle bijdrage betekenen op hun kennis, vaardigheden en/of opgedane ervaringen.

26 mei: lancering en website
De CE Ondernemerschap wordt op 26 mei gelanceerd tijdens een informatiebijeenkomst bij de MBO Raad in Woerden voor álle mboopleidingen. Het gebeurt in het kader van het project 'vormgeving ondernemerschapsonderwijs in het mbo'. De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van mbo onderwijsinstellingen die binnen de instelling verantwoordelijk zijn voor ondernemerschap.

Tijdens de informatiebijeenkomst gaan MBO Raad, het ministerie van OCW, Colo en Kenniscentrum Handel (KCH) in op het 'hoe en wat' van de CE Ondernemerschap, op de examinering en op de diplomering. ROC Mondriaan en ROC van Amsterdam delen hun eerste ervaringen met de imple-mentatie van ondernemerschap in hun ROC. Ook wordt de website www.ce-ondernemerschap.nl gelanceerd.

Het initiatief wordt ondersteund door de MBO Raad, de AOC-Raad, de samenwerkende kenniscentra (Colo), VNO-NCW, MKB en het Agentschap NL Opdrachtgevers zijn de ministeries van OCW en EL&I. Het wordt uitgevoerd door KCH.

VorigeOnderwijs roept op tot versnelde renovatie schoolgebouwen
VolgendePopplet interactieve mindmaptool
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter