Het bestuur van de PO-Raad nodigt alle leden uit voor een grote ledenbijeenkomst op maandag 14 maart in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs) te Utrecht.Wij heten u graag welkom vanaf 13:00.Om 13:30 start het programma en de bijeenkomst duurt tot 16.30 uur. Klik hier om aan te melden. Na aanmelding krijgt u de agenda en stukken toegestuurd.
Op 16 februari komen de voorstellen voor Passend onderwijs in de Tweede Kamer. Wij hebben er samen met de vakbonden, de ouderorganisaties en de profielorganisaties alles aan gedaan om de bezuinigingen op dit punt te keren. Na de 16de is er meer bekend over de resultaten van die acties.
Op 16 maart komt de evaluatie lump sum in de Kamer. In dat kader zullen we nadrukkelijk naar voren brengen dat de schoolbesturen beter in positie gebracht moeten worden en beter financieel toegerust moeten worden om hun opdracht, de onderwijskwaliteit, te kunnen vervullen.
We willen graag met u bespreken hoe we ons dit voorjaar verder zullen opstellen. De afgelopen periode heeft de PO-Raad intensief contact gehad met haar achterban. Van verschillende kanten zijn (heel) verschillende voorstellen gedaan. We willen de komende periode samen met de leden optrekken om de positie van het PO nadrukkelijk te versterken. Deze gezamenlijke strategie, en de acties die daarbij horen, zijn het gespreksonderwerp.
Ook willen we met u van gedachten wisselen over de voortgang rond de notitie Positionering PO-Raad, de volgende stap , die door de Algemene Ledenvergadering op 1 december 2010 is vastgesteld. De discussie die we voeren over de voortgang zal uitmonden in voorstellen die het bestuur u zal voorleggen op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2010.
Verschillende leden hebben, onder andere tijdens de regionale bijeenkomsten over de bezuinigingen, aangegeven behoefte te hebben aan een algemene leden bijeenkomst. We hopen dan ook op een grote opkomst. Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martine Pol, bestuursecretaris, m.pol@poraad.nl.
Aanmelden

VorigeEnquete PO Raad Meer leerlingen vallen buiten de boot
VolgendeOnderzoek naar de ontwikkeling van de BAPO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter