De PO-Raad doet graag mee aan het debat over het stimuleren van toptalent in het onderwijs. De organisatie wil staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zo helpen bij het maken van reële plannen om leerlingen die het al goed doen, te stimuleren om nog beter te presteren.

Als het aan de staatssecretaris ligt, kunnen leerlingen in het primair onderwijs in de toekomst vakken volgen in hun eigen niveau en op hun eigen tempo, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook kunnen zij een specifiek talentenprogramma volgen en krijgen ze een toptalentcertificaat wanneer zij uitblinken in bijvoorbeeld taal of rekenen. Hij wil daarmee de ‘middelmatigheid’ doorbreken.

Dat is nodig omdat veel leerlingen uitdaging missen en te weinig leerlingen heel goed presteren, vindt Dekker. Hij vindt dat ‘talenten worden verspild’.
Investeren

De PO-Raad onderschrijft het belang van extra aandacht voor deze leerlingen. ,,De afgelopen jaren heeft de sector veel geïnvesteerd in de leerlingen die niet goed meekomen. Nu is het ook tijd voor extra aandacht aan de bovenkant’’, aldus voorzitter Rinda den Besten.

De PO-Raad wil er daarbij voor waken dat er te veel met ‘losse flodders’ wordt geschoten. Den Besten: ,,We moeten niet lukraak plannen bedenken, maar goed bekijken wat we willen bereiken en hoe we dat kunnen doen.’’

Eventueel belemmerende regels moeten dan ook worden aangepakt, vindt de PO-Raad. Ruim een derde van de schoolleiders in het primair onderwijs vindt dat groepsgrootte en beschikbare tijd extra aandacht voor talent in de weg staan.
Rol lerarenopleidingen

In zijn brief schrijft Dekker verder dat schoolleiders, maar ook leraren en ouders, niet altijd weten hoe ze aandacht moeten besteden aan talent. Hij wil daarom met lerarenopleidingen en scholen bekijken hoe leraren beter kunnen inspelen op het omgaan met deze leerlingen.

Den Besten tekent daarbij aan dat schoolbesturen ook nu wel degelijk oog hebben voor talenten. Zo kennen verschillende scholen bijvoorbeeld Plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen.
Definitief plan van aanpak

De staatssecretaris wil de komende maanden met zowel schoolbesturen, schoolleiders, leraren en ouders praten. De PO-Raad doet graag mee aan de discussie. Voor 1 maart 2014 komt hij met een plan van aanpak met nader uitgewerkte maatregelen.

VorigeAOb tekent onderwijsakkoord vooralsnog niet
VolgendeKabinet: schoolboeken mogen maximaal 300 euro kosten
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter