Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te geven, wil minister Schippers (VWS) meer en slimme verbindingen tussen lokale partners, zoals sportclubs, scholen, bedrijfsleven, zorginstellingen en naschoolse opvang.
Dit sluit aan bij de ontwikkelingen rond integrale kindcentra in het onderwijsveld, waarbij al nadrukkelijk de samenwerking tussen onderwijs en opvang wordt gezocht. Ook andere partners worden betrokken om te komen tot een dagarrangement voor kinderen, waar zij de hele dag een gevarieerd aanbod krijgen van onderwijs, opvang, sport en spel. Hierin staat de ontwikkeling van het kind centraal en hebben de kinderen de mogelijkheid om al hun talenten maximaal te ontwikkelen. Sport en bewegen is daarvan een onderdeel en krijgt met name zijn uitwerking in verbindingen tussen onderwijs, buitenschoolse opvang en sportverenigingen.
In 2012 zal vanuit het ministerie van VWS een nieuw op te zetten programma Sport en bewegen in de buurt starten. In de aanloop daar naartoe kunnen scholen, kinderopvang, naschoolse opvang, etc. (private interventies) en sportverenigingen (uitrol interventies) in 2011 projectsubsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt, die in samenwerking met andere gemeenten en wijken plaatsvinden en deelname aan sport- en beweegactiviteiten stimuleren.
Platform Sport, Bewegen en Onderwijs De PO-Raad is een van de betrokken organisaties in het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, dat als doelstelling heeft dat in 2012 minimaal 50% van de jongeren voldoet aan de beweegnorm. Het platform wil deze doelstelling bereiken door de verbinding tussen sport en onderwijs te versterken. Binnen dit platform werken sectoren op het gebied van sport, onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en overheden op integrale wijze met elkaar samen en worden daarbij ondersteund door onderzoeks- en kennisinstituten. Daarmee geeft het platform uitvoering aan het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van OCW en VWS dat is opgesteld in 2008.
Meer informatie:Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Private interventies Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Uitrol interventies

VorigeCOC start protestactie Amsterdam Gay Pride
VolgendeUitnodiging De opbrengst van het samenspel tussen ouders en school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter