Dinsdag 8 februari vond in Nieuwspoort het lunchdebat plaats over de bezuiniging Passend onderwijs. Dit debat werd georganiseerd door werkgevers, werknemers en ouders. Deze partijen voerden het gesprek over de gevolgen van de bezuiniging voor de leerlingen en leraren in de klas.
Tijd, deskundigheid en begeleidingNamens de ouders werd gepleit om leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs te houden. Wanneer er wordt bezuinigd is het niet mogelijk om met extra ondersteuning deze leerling in het regulier onderwijs te houden. Het is van groot belang dat leerlingen met een beperking integreren in het regulier onderwijs. Dit is immers ook nodig om met elkaar te kunnen functioneren in de samenleving. Vanuit de leraren werd om meer tijd, deskundigheid en begeleiding gevraagd.
NEE tegen de bezuiniging, JA voor Passend onderwijsKete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, benadrukte nogmaals het uitgangspunt van alle betrokken partijen: NEE tegen de bezuiniging, JA voor Passend onderwijs. Het onderwijs is niet tegen Passend onderwijs, maar het moet wel een opdracht zijn die mogelijk is en dat is met deze bezuiniging niet het geval.
De politiek was ruim vertegenwoordigd, zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie. Dit laat volgens de PO-Raad zien dat het belangrijk is dat de actie tegen de bezuiniging in gezamenlijkheid wordt gevoerd. De oppositie riep het onderwijsveld op om zich vooral te laten zien en horen, bijvoorbeeld morgen tijdens de landelijke manifestatie in Nieuwegein. Ook werd er een oproep gedaan om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven zoeken naar creatieve oplossingen. Tenslotte werd door diverse partijen voorgesteld dat er door de minister nog eens goed wordt gekeken naar de effecten van de voorgestelde maatregelen. Hierover wordt wellicht gesproken tijdens het Algemeen Overleg dat plaats vindt op 16 februari.

VorigePeiling over VVE bij scholen en schoolbesturen
VolgendeProgramma actiedag 9 februari 2011
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter