De PO-Raad presenteert met trots haar eerste congres 'Bevlogen Besturen'. Het congres vindt op donderdag 7 en vrijdag 8 juni plaats in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Sprekers vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld staan garant voor een interessante tweedaagse, waar iedere schoolbestuurder zijn of haar winst uit zal kunnen halen. Schoolbestuurders kunnen zich aanmelden voor het congres via deze pagina.
Het congres 'Bevlogen Besturen' begint op donderdag 7 juni direct na de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. Om 17.30 uur start het avondprogramma met een inleiding van Tex Gunning, lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Hij spreekt over leiderschap: wat kan het onderwijs leren van bestuurders uit het bedrijfsleven? Na het diner gaat de zaal onder leiding van Victor DeConinck in gesprek met de heer Gunning over leiderschap en leiding geven. Na 21.30 uur hebben de aanwezige schoolbestuurders volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. In het congrescentrum is ook gelegenheid tot overnachten.
De volgende dag volgt vanaf 10.00 uur een dagprogramma met verschillende plenaire sessies en hoorcolleges. Paul Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, begint met een centrale inleiding over maatschappelijke ontwikkelingen en hoe schoolbesturen hiermee kunnen omgaan. Daarna kunnen de deelnemers kiezen tussen twee inleidingen. Arne Gast, partner McKinsey Company, praat over internationaal vergelijkend onderzoek naar de best presterende onderwijsstelsels en Jelle Jolles, hoogleraar 'Educational neuropsychology' gaat in op talentontwikkeling, excellentie, jongens-meisjesverschillen en de implicaties hiervan voor het onderwijs.
Na de lunch kunnen de aanwezigen kiezen uit 4 hoorcolleges:
• Paul Zoontjens, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht en lid van de Onderwijsraad, gaat in op het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs).
• Aukje Nauta, hoogleraar Employability in Werkrelaties, laat zien dat (vooral) rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.
• Wim van der Grift, hoogleraar onderwijskunde, stelt dat toegevoegde waarde van scholen als enige indicator onvoldoende is om de opbrengst van het onderwijs te meten.
• Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde pleit er voor dat onderwijs ook de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving bevordert: "Niet alleen de hoogte van de leeropbrengst telt, ook de kwaliteit er van".
Tussen 14.00 en 15.00 uur is er een centrale afsluiting.
(Gedelegeerd) schoolbestuurders, algemeen / bovenschools directeuren (met werkgeversbevoegdheid) en leden van een Raad van Toezicht kunnen zich voor één van de dagen of beide dagen inschrijven. Voor leden van de PO-Raad geldt een voordelige ledenprijs.
Voorafgaande aan het congres kunnen de leden van de PO-Raad de algemene ledenvergadering bijwonen. Deze begint op donderdag 7 juni om 13.00 uur (inloop met lunch vanaf 12.00 uur).


Trefwoorden:

Persbericht, Vereniging

Relevante links:Meer informatie congres Bevlogen Besturen

VorigeGeen brain drain uit studentensteden
VolgendeGastles duurzaamheid voor leerlingen basisschool
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter