Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat onderzoek doen naar het verband tussen beweging en leerprestaties. Onderzoekers kunnen vanaf 3 november laten weten of ze hieraan willen bijdragen. In diverse (buitenlandse) onderzoeken is weliswaar al aangetoond dat bewegen leerprestaties van leerlingen vergroot, de resultaten zijn nooit aan elkaar gekoppeld. Daardoor ontbreekt een volledig beeld.

Met de uitkomsten moet duidelijker worden hoe het beste met sport en bewegen in het onderwijs kan worden omgegaan zodat leerlingen daarvan zo optimaal mogelijk kunnen profiteren.

De PO-Raad vindt het goed dat het ministerie hiertoe het initiatief neemt en is benieuwd naar de resultaten. Ze heeft bewegen en een gezonde leefstijl al enkele jaren hoog in het vaandel, ook omdat dat bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en hun welbevinden. Ze heeft daarom in 2012 met de VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl opgesteld. Doel daarvan is dat meer leerlingen baat hebben van een gezond schoolbeleid. Daarbij wordt gewerkt met de methodiek van de Gezonde School, een werkwijze die scholen praktische handvatten biedt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan.

Samenwerken

Om kinderen in en om school meer te laten bewegen, zoals ook de doelstelling is in het Bestuursakkoord, stimuleert de PO-Raad samenwerking tussen scholen en andere partijen zoals sportclubs en gemeenten. In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de PO-Raad daarnaast zal onderzoeken welke factoren die samenwerking in de weg staan. Daarmee moet duidelijk worden hoe de samenwerking nog verder kan worden verbeterd.

Nationaal Schoolontbijt

Ook diverse andere organisaties en partijen benadrukken het belang van aandacht voor gezondheid in en om school. Van 3 tot en met 7 november wordt in het hele land het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd met steun van onder meer de Hartstichting en het Voedingscentrum. Ruim 500.000 leerlingen op 2500 basisscholen doen daaraan mee. Zij ontbijten die week op school en leren over het belang van een gezond ontbijt.

Ouders

Uit een onderzoek van de Hartstichting onder duizend ouders, blijkt dat ook ouders het belangrijk vinden dat de school van hun kinderen aandacht besteedt aan gezond gedrag. Zij vinden dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor het bewust maken van hun kinderen als het gaat om gezond gedrag maar het volhouden van goede gewoontes thuis gaat makkelijker als de school daaraan ook aandacht besteedt.

VorigeBasisscholen dreigen met lege klassen tegen flexwet
VolgendeScholen stoten vmbo af om wit te blijven
Reacties (4)
Gebruiker
Elly de Wildt-Dienske
5-11-2014

In de reactie hierboven heb ik het over \'bovengenoemd project\'. Ik doel daarbij op het leesproject dat door Monique de Groote in de reactie daarvoor beschreven wordt.

Gebruiker
Elly de Wildt-Dienske
5-11-2014

Het is een heel goede ontwikkeling dat er steeds meer verband gelegd wordt tussen beweging en leerprestaties. Het verband was er natuurlijk altijd al, maar onderzoek helpt om het aan te tonen. Bij een presentatie van het onderzoek dat op scholen in Noord-Nederland gedaan is, werd mij duidelijk dat heel algemene bewegingsoefeningetjes al geleid hadden tot een positief resultaat. Des te meer resultaat kun je verwachten van BrainGym-oefeningen die toegespitst zijn op de verschillende leeractiviteiten. In het bovengenoemde project ging het speciaal om lezen. Voor elke andere leeractiviteit zijn er specifieke oefeningen, allemaal met het doel om bij te dragen aan een optimale leerprestatie op dat gebied. Ze bevorderen de coördinatie en de concentratie en zorgen voor zelfvertrouwen en zin in leren. De oefeningen zijn heel gemakkelijk uit te voeren tussen de lessen door en nemen niet veel tijd in beslag. Het leesonderzoek ligt kant en klaar te wachten op een grootschalige uitvoering. Het is alvast te bekijken op www.braingym.nl bij 'wetenschappelijk onderzoek' , op www.braingym-ki.nl bij 'onderzoek' en bij www.slimmermetbraingym.nl.

Gebruiker
Monique de Groote-van Tol
5-11-2014

Dit onderzoek lijkt me een geweldig plan! Ook ik heb ervaren dat beweging heel veel goeds in gang zet. Al tijdens mijn opleiding BrainGym deed ik in de klas (groep 3) elke dag enkele BrainGym-oefeningen met de leerlingen. In die periode bemerkten mijn collega en ik meer concentratie in de groep en ook verbetering van het lezen en schrijven; opvallend minder letteromdraaiingen.
Recentelijk heb ik meegewerkt aan een project waarbij beweging in de vorm van BrainGym-oefeningen ingezet werd in de extra hulp voor leerlingen die moeite hadden met lezen of leerlingen met dyslexie. Na dit 8 weken durende project werd er al een duidelijke verbetering (74%) gezien in de resultaten van de leestoetsen. Meest opmerkelijke verbetering was de herwonnen motivatie en het toegenomen zelfvertrouwen (100%).
Een van de kinderen zei zelf: "Lezen is nu veel leuker en makkelijker." Dat gunnen we toch ieder kind?

Gebruiker
Gera de Leeuw
4-11-2014

Eindelijk is men zover. Ik merk in de praktijk, waar ik op scholen les geef met behulp van circusmaterialen wat het voor een effect heeft voor kinderen. Beter concentratievermogen, beter luisteren naar wat ik uitleg, meer contact met kinderen die moeilijker te bereiken zijn en fantastisch zelfvertrouwen. Ook de leerprestaties verbeteren. Sinds ik de opleiding Braingym heb gedaan en heb verweven in mijn eigen circuslessen is het helemaal effectief. Ik heb een mooi experiment gehad met kinderen van een school in Rotterdam die viel in de categorie "slechtste school". Ik hoop dat dit onderzoek het onderwijs voorgoed zal veranderen. Bewegen is leren. Dat achter elkaar zitten en blokken is niet meer van deze tijd.

Laat een reactie achter