De PO-Raad ziet in de conclusies van het Onderwijsverslag, dat op 20 april verscheen, de resultaten terug van de grote inzet van de sector primair onderwijs. Van alle basisscholen gaf 93 procent in 2010 de leerlingen onderwijs van voldoende basiskwaliteit. Het aantal zeer zwakke scholen daalde met een derde naar 1 procent. De kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs is aanzienlijk beter dan enkele jaren geleden. Hiermee bevestigt de Inspectie van het Onderwijs het beeld dat de kwaliteit van het primair onderwijs verder is verbeterd.
In het Onderwijsverslag 2009/2010 staat dat steeds meer scholen in het primair onderwijs voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Volgens de inspectie letten schoolbesturen en schoolleiders beter op de opbrengsten en grijpen ze sneller in als die dalen. De inspectie verwijst daarbij ook naar de aanpak van de PO-Raad met het programma Goed worden, goed blijven. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: Het is goed dat we kunnen constateren dat de inzet op kwaliteitsverbetering en preventie resultaat heeft. We zijn trots op wat we als sector hebben bereikt, maar we zien ook punten waar we verder kunnen verbeteren. Nog vijf procent van de leerlingen zit op een zwakke of zeer zwakke school. Daarom moeten we blijven investeren in de kwaliteit. In het belang van alle leerlingen moeten we inzetten op excellentie en de leerprestaties van de leerlingen maximaliseren.
Lees het volledige persbericht

VorigeNominatie Leraar van het Jaar sluit op Koninginnedag
VolgendeSO schoolbesturen ontvangen brief van de minister
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter