Er is een nieuw model beschikbaar waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat zij aan geld voor ‘educatie algemeen’ en ‘huisvesting’ uit het Gemeentefonds kunnen ontvangen. Hierin zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen verrekend, zoals de uitname van 158 miljoen euro uit het Gemeentefonds vanwege de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen en de uitname van 256 miljoen euro als gevolg van de motie Van Haersma-Buma. Ook is een algemene herijking van het Gemeentefonds erin meegenomen.

De PO-Raad presenteert jaarlijks een geüpdatete versie van het model om haar leden zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiën die gemoeid zijn met hun onderwijs. Het model geeft daarvan enkel een indicatie omdat schoolbesturen geen rechten kunnen ontlenen aan het Gemeentefondsgeld dat is bedoeld voor educatie. In feite is dat geld voor gemeenten hetzelfde als de Lumpsum voor schoolbesturen.

VorigeLoting voor populaire studies afgeschaft
VolgendeVVD en PvdA: minder vakken op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter